A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 1 min.
Opdateret:

Hvad betyder termin?

Info om termin

Ordet termin omhandler de fastsatte tidspunkter, der er for rentebetalinger og afdrag på et lån. Som oftest har du rentebetalinger eller rentetilskrivninger enten månedligt, kvartalvis eller årligt.

Jo flere rentetilskrivninger der er årligt på et forbrugslån, jo højere bliver den effektive rente på lånet. Det skyldes rentes rente. Dette gør sig især gældende på lån, såsom kreditlån, hvor du ikke har en fast hovedstol, som rentebetalingerne betales ud fra.

I tilfældet med et variabelt lånebeløb, tages der som oftest et gennemsnit af den daglige gæld, som så fordeles ud på hele terminen der skal betales renter for. På den måde kan du ikke spekulere i at indsætte penge på kassekreditten, inden renterne bliver tilskrevet.

Terminer har også betydning for, hvornår du kan omlægge et lån. Dette skyldes, at omlægning af lån typisk foregår ved afslutningen af en termin. Det betyder, at du ikke kan omlægge dit lån, før du har nået slutningen af terminen.

Du kan bruge vores låneberegner til at udregne termin på annuitetslån. Du vil også automatisk få udregnet lånets kreditomkostninger, samlet tilbagebetaling og ÅOP.