Hvad betyder termin?

;

Info om termin

Ordet termin omhandler de fastsatte tidspunkter, der er for rentebetalinger og/eller afdrag på et lån. Som oftest har man rentebetalinger eller rentetilskrivninger enten månedligt, kvartalvis eller årligt.

Jo flere rentetilskrivninger der er årligt på et forbrugslån, jo højere bliver den effektive rente på lånet, pga rentes rente princippet. Det gør sig især gældende på lån, såsom kassekreditter, hvor man typisk ikke har en fast hovedstol, som rentebetalingerne betales ud fra.

I tilfældet med et "variabelt" lånebeløb, tages der som oftest et gennemsnit af den daglige gæld, som så fordeles ud på hele terminen der skal betales renter for. På den måde kan der ikke spekuleres i at indsætte penge på kassekreditten inden renterne bliver tilskrevet.

Terminer har også sin anvendelse i, at fx omlægning af lån typisk foregår ved afslutningen af en termin. Det betyder, at man ikke kan omlægge sit lån før man har nået slutningen af terminen.

Bemærk, at mindre lån også har en termin. Så tænker du "lån hurtigt" og vælger f.eks. et lån med lav rente eller et SMS lån hurtig udbetaling, skal du også betale til låneterminerne.

 

Termin

Relaterede blogindlæg