Hvad betyder SDO?

;

Info om SDO

SDO er en forkortelse for Særligt Dækkede Obligationer. Dette var et tiltag der blev indført på det danske lånemarked i 2007, som følge af et EU direktiv. Det drejer sig således om lån der optages mod pant i fast ejendom.

Før 2007 kaldte man denne traditionelle type for obligationslån for Realkreditobligationer (RO), men efter de SDO's indførsel kan både realkreditinstitutter og almindelige pengeinstitutter benytte sig af disse og der er derfor også en betegnelse der hedder SDRO (Særligt Dækkende Realkredit Obligationer), som antyder at det er i realkredit regi. Så altså;

  • RO - Traditionelle realkreditobligationer før 2007
  • SDO - Obligationslån som pengeinstitutter benytter efter 2007
  • SDRO - Obligationslån som realkreditinstitutter benytter efter 2007

Det springende punkt, hvorpå denne form for låntagning via salg af obligationer adskiller sig fra, hvordan det ellers har været gjort på det danske realkreditmarked (RO), ligger i det faktum, at der ikke længere er et krav om at realkreditinstitutter sælger obligationer i et 1-1 forhold.Typisk benævnes det dog bare som SDO og det gør vi derfor også i denne skrivelse, selvom forholdet beskrives i realkredit regi.

Sådan fungerer SDO

Førhen solgte realkreditinstitutterne én obligation til én investor, for at fremskaffe kapital til låntager, og afdrag og renter blev betalt direkte fra låntager til investor. Et meget simpelt set-up, hvor realkreditinstituttets fortjeneste udelukkende ligger i gebyrer og bidrag til oprettelse af lånet.

1-1 forholdet dækker altså over, at låntager betaler renter og afdrag direkte til den investor, som har købt den specifikke obligation, som lånet er udstedt på baggrund af.

LÆS OGSÅ: HVAD BETYDER KURSTAB?

Ved oprettelsen af lån med SDO er der skærpede krav i forhold til den sikkerhed der skal stilles. Sikkerheden der omtales omhandler generelle renteniveauer og især fald i ejendomspriser.

Hvis en låntagers ejendom falder i værdi, er den oprindelige lånegrænse overskredet og de særlige dækkede obligationer tillader, at realkreditinstituttet sælger flere obligationer til at stille sikkerhed for den faldende ejendomsværdi.

Hvis der sælges flere obligationer til samme lån, er forholdet ikke længere 1-1, men nærmere 1-2 eller 1-flere.

Kreditvurdering

Er mere sikkerhed godt?

Når realkreditinstitutterne skal lægge mere sikkerhed til side, bliver det dyrere for dem at låne penge ud og indtjeningsgrundlaget bliver derfor mindre. I sidste ende vil det være låntager som bliver påført dele af denne ekstra omkostning.

Jamen, er det ikke godt, at der er mere sikkerhed, kan man spørge sig selv. Sikkerhed er aldrig dårligt, men sikkerhed kommer med en pris - og i forhold til at realkreditlån i forvejen er nogle af de mest sikre lån, kan man spørge sig selv, om det er nødvendigt at øge sikkerheden endnu mere. Realkreditrådet beskriver det selv som at begynde at gå med seler, når man i forvejen har bælte på.

Hep: Hvis du har brug for at lån penge, skal du kigge dig godt for. Læs mere om det på vores side om forbrugslån.

Faktum er dog, at ved SDO skal aktivernes samlede værdi altid svare til mindst værdien af de udstedte SDO, og sikkerheden for det enkelte lån skal altid overholde belåningsgrænsen. Ellers skal instituttet stille supplerende sikkerhed op til grænsen. SDO er trods tilføjelserne i krav, stadigvæk meget attraktive vilkår at låne under.

Relaterede blogindlæg