Hvad betyder realrente?

;

Info om realrente

Realrenten er ligesom realindkomst, begreber som relaterer renten (eller indkomsten) til tidspunkt og købekraft. Dette er altså et begreb som gør det muligt at sammenligne renter på forskellige tidspunkter.

Grunden til at ordet realindkomst introduceres, er fordi eksemplet vedrørende indkomst, er lettere at forklare og forstå, men princippet er det samme.

Skal du låne penge? Så kan du læse mere om lån og finde de bedste forbrugslån her.

Forklaringen på realrente

Penge bliver mindre værd over tid. Den effekt kaldes for inflation. Inflationen påvirkes af mange faktorer, og man siger generelt, at den i Danmark bør ligge omkring 2% årligt.

I praksis betyder det, at det generelle prisniveau på alle varer og services i Danmark bør stige med 2% om året. Det betyder at hvis din indkomst stiger med 2% årligt, har du bevaret den samme købekraft som året før, fordi priserne på varerne også er steget med 2 %. Det betyder også, at hvis din løn forbliver det samme år efter år, går du reelt ned i løn hvert år, fordi du ikke kan købe det samme antal varer som du plejer.

Eksempel på realrente

Her forsøger vi at give et eksempel på realrenten via et eksempel, der egentlig tager udgangspunkt i inflationen:

  1. Din løn år 2013: 100.000 kr.
  2. Prisen på en pågældende vare: 100 kr.
  3. Din løn år 2014: 100.000 kr.
  4. Prisen på en pågældende vare: 110 kr.

På den måde kan du ikke købe samme antal varer i 2014 som du kunne i år 2013.

LÆS OGSÅ: HVAD BETYDER RENTES RENTE?

Samme eksempel kan bruges med realrenten

Samme logik gør sig gældende med renter. Hvis du får forrentet indestående på en konto med 5% i 2013 og 5 % i 2014, vil den faktiske rentegevinst være mindre i 2014 (forudsat, at det er det samme beløb som forrentes), fordi det beløb er påvirket negativt af den inflation der er sket i perioden.

Det giver mening i den forstand, at du vil få det samme beløb i 2014, som i 2013 - men i 2014 kan du købe mindre for disse penge. Inflation ? Prisniveau ? Realrente ?.

Forholdet mellem realrente og den nominelle rente (indlånsrenten på en opsparingskonto) forholder sig således:

EKSEMPELVIS

Den årlige inflation er altså med til, at dine penge bliver mindre værd over tid. Det er også derfor at man bruge realrenten til at sammenligne renter over tid - for at ophæve effekten af inflationen.

  • Realrente + inflation = nominelle rente (indlånsrente) ?
  • Realrente = nominelle rente - inflation
Relaterede blogindlæg