Hvad betyder kurstab?

;

Info om kurstab

Når et lån skal optages, sker dette typisk ved at långiver sælger obligationer, for at fremskaffe den kapital som låntager har brug for. Kursen på de obligationer som sælges, er afgørende for om låntager kommer til at opleve et kurstab på lånet og det er forholdet mellem den pålydende rente på obligationen og markedsrenten som afgører kursen på lånet.

LÆS OGSÅ: HVAD BETYDER KURS PÅ OBLIGATIONER

Hvis den pålydende rente svarer til markedsrenten, bliver kursen 100, hvorimod en højere pålydende rente end markedsrenten giver en kurs over 100 og en lavere pålydende rente end markedsrenten giver en kurs under 100.

Hvis der i forbindelse med optagelsen af et lån finder et kurstab sted (kurs under 100), vil dette kurstab sammen med stiftelsesomkostningerne, påvirke låneprovenuet negativt. Det vil sige at jo større et kurstab, jo højere skal hovedstolen på lånet være, for at opretholde det provenu som låntager ønsker at låne.

Hep: Hvis du har brug for at lån penge, skal du kigge dig godt for. Læs mere om det på vores side om forbrugslån.

Eksempel på kurstab

Ønsker du et lån på 1.000.000 og kurstabet er på 2 %, skal du faktisk op at låne 1.020.000 for at have få udbetalt det ønskede beløb. Det betyder, at du faktisk låner 20.000 kr. mere, end du får udbetalt.

Kurstab kan angives enten som en procentsats for kurstab, fx 3,5 %, eller skrives som den kurs man optager lånet i, fx kurs 96,5. Dette er to benævnelser for det samme kurstab for låntager.

Optages et lån til kurs 96,5 og der indledningsvist sælges obligationer for 1.500.000 kan kurstabet udregnes således:

Hovedstol: 1.500.000

Kursværdi ved kurs 96,5: 1.500.000 x (96,5/100) = 1.447.500 kr

Kurstab: 1.500.000 - 1.447.500 = 52.500kr

 

Kurstabet er i dette tilfælde skyld i, at provenuet er 52.500kr lavere end hovedstolen. Stiftelsesomkostninger skal også fratrækkes for at finde det endelig provenu, som låntager reelt får i hånden, ved at optage et lån på 1.500.000kr.

Relaterede blogindlæg