A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 21. oktober 2021

Hvad betyder kurstab?

Hvad er kurstab?

Når et lån skal optages, sker dette typisk ved, at långiver sælger obligationer for at fremskaffe den kapital, som låntager har brug for. Kursen på obligationerne som sælges er afgørende for, om låntager kommer til at opleve et kurstab på lånet. Det er forholdet mellem den pålydende rente på obligationen og markedsrenten, som afgør kursen på lånet.

Hvis den pålydende rente svarer til markedsrenten, bliver kursen 100. Derimod giver en højere pålydende rente end markedsrenten en kurs over 100, mens en lavere pålydende rente end markedsrenten giver en kurs under 100.

Hvis der i forbindelse med optagelsen af et lån finder et kurstab sted (kurs under 100), vil dette kurstab sammen med stiftelsesomkostningerne påvirke låneprovenuet negativt. Det vil sige, at jo større et kurstab jo højere skal hovedstolen på lånet være for at opretholde det provenu, som låntager ønsker at låne.

Eksempel på kurstab

Ønsker du et lån på 1.000.000 kr. og kurstabet er på 2 %, skal du faktisk låne 1.020.000 kr. for få udbetalt det ønskede beløb. Det betyder, at du faktisk låner 20.000 kr. mere, end du får udbetalt.

Kurstab kan angives enten som en procentsats for kurstab, fx 3,5 %, eller skrives som den kurs du optager lånet i fx kurs 96,5. Dette er to benævnelser for det samme kurstab for låntager. Optager du et lån til kurs 96,5 og der indledningsvis sælges obligationer for 1.500.000, kan kurstabet udregnes som i eksemplet herunder.

Kurstabet er i dette tilfælde skyld i, at provenuet er 52.500 kr. lavere end hovedstolen. Stiftelsesomkostninger skal også fratrækkes for at finde det endelig provenu, som låntager reelt får i hånden ved at optage et lån på 1.500.000 kr.

Kurstab eksempel
BegrebBeregning
Hovedstol1.500.000 kr.
Kursværdi ved kurs 96,51.500.000 kr. x (96,5/100) = 1.447.500 kr.
Kurstab1.500.000 kr. - 1.447.500 = 52.500 kr.

På Mikonomi.dk kan vi hjælpe dig med at finde forskellige typer lån blandt andet forbrugslån, billån og samlelån.