A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 21. oktober 2021

Hvad betyder kurs på obligationer?

Info om kurs på obligationer

Kursen på en obligation er et udtryk for, hvad én obligation koster på et givent tidspunkt. Ofte udstedes der mange obligationer, når der skal lånes til en bolig. Kursen er dog et udtryk for, hvad kun én obligation koster.

En investor er i denne sammenhæng den person, som er villig til at låne penge ud til en person via en handel med obligationer til f.eks. en bolig med et dertilhørende boliglån.

Det er banken og/eller realkreditinstituttet, som faciliterer kontakten mellem låntager og investor. De tjener typisk deres penge via bidrag, som betales for, at de står for- og faciliterer lånet.

Har du brug for et billån, kviklån, sms lån eller et helt tredje lån? Så kan du her på Mikonomi.dk sammenligne priser og vilkår på dit lån og derved vælge den løsning, der passer dig bedst!

Pålydende rente og  markedsrente

Kursen fastlægges på det tidspunkt, hvor obligationen købes eller sælges. Det er udbud og efterspørgsel, som afgører kursen, også kaldet prisen, på en obligation. Yderligere er der en negativ sammenhæng mellem markedsrenten og kursen på en obligation.

Det betyder, at når markedsrenten falder, vil kursen på en allerede købt obligation stige. Det gør den, fordi investorer kan få et mindre afkast i det nuværende marked (markedsrenten er faldet), og vil derfor betale mere for en obligation, som er købt på et tidspunkt, hvor renten var højere.

Ligeledes vil kursen på obligationen falde, hvis markedsrenten stiger. Obligationer har en pålydende rente påtrykt, som er det man får i rente for at eje netop denne specifikke obligation.

Denne adskiller sig fra markedsrenten, som stiger og falder hele tiden i takt med det generelle renteniveau i samfundet. Netop forskellen på den pålydende rente og markedsrenten spiller en stor rolle i kursdannelsen på obligationer.

Sarah Ophelia Møss’ økonomitip:
Vidste du, at en opsparing på 100.000 kr. over 10 år potentielt kan blive til 149.000 kr., hvis den investeres, hvorimod den falder til 82.000 kr. i banken. Begge tal er justeret for inflation.

Sarah Ophelia Møss
Skrevet af Sarah Ophelia Møss, Iværksætter, sociolog og forfatter
Sarah Ophelia Møss er iværksætter, sociolog og forfatter til bogen Den lille guide til investering. Hun skaber 'rum for læring' på investeringsfeltet med sine virksomheder Ophelia Invest og Forlaget Penge. Hun driver desuden Facebook-grupperne Aktieklubben Danmark og Kvindelogen.

Oversigt over obligationskursen indflydelse på lån

Når en obligation handles til kurs 100 betyder det, at investor vurderer, at obligationen er det værd, som den pålydende rente på obligationen dikterer. Når en obligation handles til kurs 100 siger man, at den handles til kurs pari.

Er kursen under 100 betyder det således, at investor vil have lidt ekstra for at låne pengene ud i markedets nuværende tilstand. Typisk optages lån med kurstab, hvilket medfører, at låntager må låne en smule mere end der er behov for. Et lån optaget med obligationer til kurs 98, vil således give låntager 980.000 kr. udbetalt, for et lån på 1.000.000 kr. 

I nedenstående tabel kan du får et overblik over, hvordan obligationskursen påvirker lån.

Obligationskursens indflydelse på lån
Hovedstol (Lånebeløb) Kurs på obligation Låneprovenue
1.000.000 kr. 100 1.000.000 kr.
1.000.000 kr. 98 (kurstab) 980.000 kr.
1.000.000 kr. 102 (kursgevinst) 1.020.000 kr.
983.000 kr. 102 (kursgevinst) 1.000.000 kr.

Faktorer der påvirker kursdannelsen på obligationer

Der er mange faktorer, ud over markedsrenten og den pålydende rente, som har indvirkning på kursen på en obligation. Obligationer er bare én af mange typer af værdipapirer, som en investor kan benytte til at forrente sin kapital.

Aktier er et andet instrument til dette. Er der f.eks. medvind på aktiemarkedet, vil efterspørgslen efter obligationer falde. En yderligere faktor, der har indflydelse på kursen på en obligation er løbetiden på det lån, som er udstedt med obligationen som grundlag. Jo længere en investor skal undvære sine penge, jo mere vil han typisk kræve i rente. Her spiller forskellen på den korte og den lange rente dog også ind.

Kursen på obligationen er også påvirket af, hvor stor sikkerhed investor har for, at få sine penge igen. Realkreditobligationer bliver betragtet som en af de mest sikre investeringer der er, og kursen påvirkes derfor ikke betragteligt, når vi snakker danske obligationer.