Hvad betyder kurs på obligationer?

;

Info om kurs på obligationer

Kursen på en obligation er et udtryk for, hvad én obligation koster på et givent tidspunkt. Ofte udstedes der mange obligationer, når der skal lånes til en bolig. Kursen er dog et udtryk for hvad kun én obligation koster.

Investor er i denne sammenhæng personen som er villig til at låne penge ud til en person, via handel med obligationer til fx en bolig.

Det er banken og/eller realkreditinstituttet, som faciliterer kontakten mellem låntager og investor. Deres penge tjenes typisk på bidrag, som betales for at de står for- og faciliterer lånet.

Pålydende- og  markedsrente

Kursen fastlægges på det tidspunkt hvor obligationen købes/sælges. Det er udbud og efterspørgsel som afgører kursen (prisen) på en obligation og der er negativ sammenhæng mellem markedsrenten og kursen på en obligation.

Det betyder at når markedsrenten falder, vil kursen på en allerede købt obligation stige. Det gør den, fordi investorer kan få et mindre afkast i det nuværende marked (markedsrenten er faldet), og vil derfor betale mere for en obligation, som er købt på et tidspunkt hvor renten var højere.

Ligeledes vil kursen på obligationen falde, hvis markedsrenten stiger. Obligationer har en pålydende rente påtrykt, som er det man får i rente for at eje netop denne specifikke obligation.

Læs også vores informationsside om forbrugslån.

Den er forskellig fra markedsrenten, som stiger og falder hele tiden i takt med det generelle renteniveau i samfundet. Netop forskellen på den pålydende rente og markedsrenten spiller en stor rolle i kursdannelsen på obligationer.

Oversigt over obligationskursen indflydelse på lån

Her får du et overblik, hvilken indflydelse obligationskursen har på lån.

Hovedstol (lånebeløb) Kurs på obligation Låneprovenu
1.000.000 kr. 100 1.000.000 kr.
1.000.000 kr. 98 (kurstab) 980.000 kr.
1.000.000 kr. 102 (kursgevinst) 1.020.000 kr.
983.000 kr. 102 (kursgevinst) 1.000.000 kr.

Når en obligation handles til kurs 100 betyder det, at investor vurderer, at obligationen er det værd, som den pålydende rente på obligationen dikterer. Når en obligation handles til kurs 100, siger man at den handles til kurs pari.

Er kursen under 100 betyder det således, at investor vil have lidt ekstra for at låne pengene ud i markedets nuværende tilstand. Typisk optages lån med kurstab, hvilket medfører, at låntager må låne en smule mere, end den faktisk skal bruge.

Et lån optaget med obligationer til kurs 98, vil således give låntager 980.000kr udbetalt, for et lån på 1.000.000kr.

Faktorer der påvirker kursdannelsen på obligationer

Der er mange faktorer ud over markeds- og den pålydende rente, som har indvirkning på kursen på en obligation. Obligationer er bare én af mange typer af værdipapirer, som en investor kan benytte til at forrente sin kapital.

Aktier er et andet instrument til dette. Er der fx medvind på aktiemarkedet, vil efterspørgslen efter obligationer falde. En yderligere faktor der har indflydelse på kursen på en obligation er løbetiden på det lån, som er udstedt med obligationen som grundlag.

Boliglaan

Jo længere investor skal undvære sine penge (løbetiden på lånet er høj), jo mere vil han typisk kræve i rente for sin ulejlighed. Her spiller forskellen på den korte og den lange rente dog også ind.

Kursen på obligationen er også påvirket af, hvor stor sikkerhed investor har for, at få sine penge igen. Realkreditobligationer bliver betragtet, som en af de mest sikre investeringer der er, og kursen påvirkes derfor ikke betragteligt, når vi snakker danske obligationer.

Andre lande såsom Grækenland, har noget lavere kurser på obligationer, end vi har i Danmark. Det hænger sammen med den store økonomiske usikkerhed, som landet befinder sig i, i øjeblikket. Her vil investorer altså have et større afkast for, at lån penge ud.

Relaterede blogindlæg