Hvad betyder inflation?

;

Info om inflation

Inflation er et begreb som overordnet set påvirkes af to elementer - Udbud og efterspørgsel, samt regeringens og nationalbankens håndtering af pengepolitikken. Det er udbuddet af varer og services, kontra den efterspørgsel der er efter disse elementer, der bestemmer hvad ting koster. Sådan ca.

Teori er noget andet end praksis, men markedskræfterne styrer faktisk de priser vi ser rundt omkring. Hvis prisen er for høj, vil forbrugere ikke købe varen, og varens pris må derfor sænkes. På samme måde stiger et produkts pris, hvis mange gerne vil have det, men der ikke er mange til rådighed at købe.

Hep: Hvis du har brug for at lån penge, skal du kigge dig godt for. Læs mere om det på vores side om forbrugslån.

Eksempel på inflation

Udregningen af inflation fungerer således: BELØB X (1+INFLATION)^ANTAL ÅR

Derfor kan det eksempelvis se således ud: 100 X (1,02)^20 = 148,59KR

Regeringens og Nationalbankens rolle

Grunden til at regeringen og nationalbanken har indflydelse på inflationen, er fordi man gennem penge- og finanspolitik, kan influere på både privatpersoners, og virksomheders indtægts vilkår.

Man kan altså til en vis grad "styre" hvor meget privatpersoner ønsker at forbruge, samt hvor villige virksomheder er til at investere. Værktøjerne der benyttes til dette er ting såsom, skatter, gunstige forbrugspakker (fx som når man kan få håndværkerfradrag på 15.000kr om året), subsidier til landbruget, generelle renteniveauer, osv.

LÆS OGSÅ: HVAD BETYDER SDO?

Inflationen hænger altså sammen med disse faktorer og bliver helt konkret udregnet hvert år af Dansk Statistik. Måden de gør det på, er ved at sammenligne priser på rigtig mange forskellige typer af produkter og sammenligne dem med priserne fra året før.

Produkter som især er gode måleparametre, er produkter som er meget simple. Fx, mel, brød, mælk, osv. Det vil sige produkter, der anses som nødvendighedsvarer. Der sammenlignes dog priser over en bred kam af produkter. På den måde kan man se hvad prisudviklingen har været.

Efterfølgende aggregeres alle disse informationer. Det kaldes også et forbrugerprisindeks.

Oversigt over udviklingen i inflationen i Danmark og Europa

Her ses udviklingen i priserne i Danmark og Europa, altså inflationen, fra 2000 til 2013

Inflation

Inflationen udregnes på baggrund af denne aggregering, og ser i en simpel form således ud:Sådan udregnes inflationen

INFLATION = (PRIS-NU - PRIS-FØR)/(PRIS-FØR) X 100

På denne facon måles inflationen på rigtig mange produkter, og til sidst findes et gennemsnit af alle disse beregninger. Dette gennemsnit er året inflation.

Politikerne ønsker, at inflationen i Danmark ligger typisk omkring 2% årligt. Det er dog ikke præcis 2 % og svinger fra år til år. Nationalbanken finder det dog hensigtsmæssigt, at inflation ligger heromkring, og bruger derfor deres mulighed for at justere dette gennem justering af det generelle renteniveau.

LÆS OGSÅ: HVAD BETYDER KURSTAB

Man kan få en idé om den ændring i penges købekraft, som inflationen over tid er skyld i. Hvis man antager at inflationen over de sidste 20 år har været præcis 2%, kan man udregne hvad 100kr i købekraft i 1994 svarer til i kroner og ører idag.

For at kunne købe det samme i 2014, som man i 1994 kunne købe for 100kr, skal man altså idag bruge 148,59kr. Den faktiske inflation har over de seneste 20 år været en smule højere end 2%, men princippet i udregningen kan stadig bruges til, at få en ide for mekanismen.

Relaterede blogindlæg