Hvad betyder ÅOP?

;

Info om ÅOP

ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. Det er således de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år, af det samlede kreditbeløb på et lån.

Når man optager et lån, er dette lån omfattet af en kreditaftale, som har hjemmel i kreditaftaleloven. Man har gjort det til lov at ÅOP skal fremgå tydeligt sammen med de øvrige omkostninger ved et forbrugslån.

Definition på ÅOP

Her kan du se definitionen på ÅOP

" ÅOP = Årlige omkostninger i procent. Banker og låneydbydere SKAL oplyse ÅOP. Derfor kan du altid anvende dette udtryk til at finde det billigste lån"

Hvad består ÅOP af?

Man kan opdele alle de omkostninger der medtages i ÅOP, i engangsomkostninger og løbende omkostninger. Listen for elementer der indgår i disse to kategorier er lang. Det er den fordi forskellige långivere har forskellige navne til forskellige gebyrer og afgifter.Det har man gjort for at hjælpe forbrugeren med, på bedst mulig vis, at sammenligne de samlede omkostninger ved et lån. Alle omkostninger ved oprettelsen og i lånets løbetid er omfattet af ÅOP,  og der tages hensyn til, hvornår renter, afdrag mm. skal betales.

Her er et par eksempler på hvad der kunne ligge i de engangsomkostninger der er medtaget i ÅOP:

Engangsomkostninger

 • Stiftelsesprovision
 • Ekspeditionsgebyr
 • Fast tinglysningsafgift
 • Variable tinglysningsafgift
 • Dokumentgebyr
 • Gebyrer i alle afarter
 • etc..

Løbende omkostninger

 • Månedlige og årlige kontogebyrer
 • Administrationsgebyrer
 • PBS gebyrer
 • Depotgebyrer
 • Renter
 • etc.

Bemærk, at ÅOP skal oplyses ved alle lånetyper. Det gælder også for quicklån, mobillån og mini lån.

Banker og låneydbydere SKAL oplyse ÅOP

Af kreditaftaleloven fremgår det dog også, at ÅOP skal bruges til at sammenligne lån af samme art. Det gælder også ved et lån uden rente. Det vil sige at det kræves at lånene man sammenligner er identiske, i forhold til låntype, løbetid, indfrielsesvilkår og skattemæssig behandling, for at få en brugbar sammenligning.

Det giver således ikke mening at bruge ÅOP til at sammenligne et 3 årigt variabelt forrentet lån med et 30 årigt fastforrentet obligationslån. ÅOP er blandt andet indført, fordi det ikke altid er lånet med den laveste nominelle eller effektive rente, som i sidste ende er billigst for forbrugeren.

En ting man skal være opmærksom på er, at ÅOP er opgivet som ÅOP før skat. Det betyder at man faktisk ikke får et 100% retvisende billede for den samlede omkostning.

hvad betyder ÅOP?

Da renter på et lån er fradragsberettigede, vil ÅOP efter skat, være en mere reel portrættering af de faktiske omkostninger, der er ved at låne. Grunden til at man ikke benytter ÅOP efter skat, hænger sammen med at en fuldstændig korrekt visning af ÅOP efter skat, kræver at der tages højde for de ret indviklede regler i ligningslovens  § 5, stk. 3 jf. § 8, stk. 3, litra c, og da disse for lån under 2 år, kan give forkerte resultater, har man valgt at vise ÅOP som en før skat sammenligningsfaktor.

Fordi ÅOP vises i kreditaftaler som før skat, kan det give en lille skævvridning af hvilket lån der er det billigste. Hvis man ser på to identiske lån, hvor eneste forskel er løbetiden på lånet, vil lånet med den laveste løbetid have den højeste ÅOP før skat. Men ser man på ÅOP efter skat, vil lånet med den korteste løbetid derimod have den laveste ÅOP.

Det er en lille ting man skal være opmærksom på med ÅOP. ÅOP falder i takt med at løbetiden forlænges. Det kan godt være lidt misvisende, da det er altid vil være billigere at betale sit lån hurtigt af og at det rent faktisk er ÅOP efter skat, som er det man kommer til at betale da renterne er fradragsberettigede.

Relaterede blogindlæg