A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 5 min.
Opdateret:

SU lån

Oversigt over mit SU-lån

SU også kaldet Statens Uddannelsesstøtte, er en økonomisk hjælp fra staten, mens du er under uddannelse, i form af penge. For at kunne få SU støtte, er der en række betingelser der skal overholdes og som gælder for alle, der vil have SU. Får du SU, kan du tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. Hvis man løber tør for SU i et uddannelsesforløb, vil man i stedet skulle benytte sig af et SU-slutlån. Forskellen på et SU-lån og et SU-slutlån er, at du med et SU-slutlån maksimalt kan køre i et år, og man kan låne et større beløb end man kan via et SU-lån. Hvis du vil låne penge nu, er der flere muligheder. Dog vil mulighederne her på siden oftest have højere renter end SU-lånet. Et SU-lån kan betegnes som et større forbrugslån.

Du er ikke berettiget til SU-lån i de måneder, hvor du holder orlov eller har valgt din SU fra. Lånet kan være med til at booste din privatøkonomi, mens du er under uddannelse samt værende en billig låne løsning for unge mennesker. Der er flere ting man skal være opmærksom på når man optager et SU-lån. Både med hensyn til tilbagebetaling, renteomkostningerne samt det maksimale lånebeløb. Dette vil nærmere blive beskrevet nedenfor.

Renter på SU-lån

SU-lånets rente er det billigste lån til dit studie. Renten på dette studielån, har en fast ÅOP på 4%, mens du er under uddannelse. Renten vil derefter falde til 1%, når du er færdiguddannet og skal til at tilbagebetale lånet. Det, som især er attraktivt ved at SU lån, er, at du ikke skal betale afdrag i de perioder, du studerer, men kan vente med at betale tilbage på dit SU lån, til når du er færdiguddannet. Har du derimod brug for at låne et engangsbeløb med faste månedlige afdrag, også kaldet et annuitetslån, kan du læse mere om vores kviklån og privatlån.

Tilbagebetaling af studielån

Tilbagebetaling af studiegælden, begynder 1. januar et år efter udgangen af det år, hvor din uddannelse slutter. Hvis du afslutter din uddannelse fx d. 24. september 2020, påbegyndes afbetalingen af dit studielån først d. 1. Januar 2021.

Du kan følge med på din SU gæld, ved at benytte borger.dk, hvor du har mulighed for at se studie lånets restgæld pr. dags dato og ret betalingen af din studiegæld. Ved for sent tilbagebetaling af dit studielån, vil renten stige til 8,05% pr. år.

Hvor meget SU-lån kan du få?

Hvor stort må beløbet på studielån være. Det afhænger selvfølgelig af hvor meget du ønsker at låne. Lånebeløbet kan variere som følge af dine faste omkostninger, eller din nuværende livssituation. Det maksimale beløb på studielån er 3.078 kr. pr. måned. Der er også mulighed for at låne yderligere 1.540 kr. som et supplerende lån til forsørgere, til at få dækket de højere udgifter, der måtte opstå.

Dette vil tilsammen give en højere månedlig ydelse på 4.618 kr, udover det faste SU beløb, som tilsammen giver større økonomiske rådighed. Husk på at jo mere du låner, jo højere bliver rentetilskrivningen, når du skal til at tilbagebetale beløbet. Du skal derfor altid vide sig sikker, før du låner penge.

Læs vores blogindlæg om, hvordan du kommer ud af RKI.

Sidste lånemulighed hedder slutlån. Hvis du går på en videregående uddannelse og har opbrugt alle dine SU klip, har du mulighed for at benytte dig at et slutlån, inden for de sidste 12 måneder af din uddannelse.

Har du meget gæld i forvejen, kan det være en god idé i stedet at kigge nærmere på et samlelån, der giver dig mulighed for at samle din gæld ét sted.

Hvem kan få SU lån?

Et SU lån er et lån, som udbydes af staten til studerende i det danske uddannelsessystem. Du kan tidligst søge SU, når du er fyldt 18 år, og er optaget på en en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at du først kan få et SU-lån, når du er berettiget til SU. SU-lånet kan i nogle tilfælde også benyttes af udenlandske statsborgere, som studerer i Danmark. Her gælder specifikke krav og regler, som man skal følge.

Hvor meget må du tjene ved siden af dit SU- og SU lån.

Når du er tilknyttet et uddannelsessted, og modtager SU og SU-lån, er der et maks beløb, som du må tjene ved siden af. Dette kaldes også for dit fribeløb. Din indkomst er svarende til de indtægter, du har ved siden af din SU og SU lån.

Det vil sige at din indkomst ikke må overstige dit fribeløb. Dette beløb beregnes ud på årsbasis, hvilket vil sige, at der tages højde på for den samlede indkomst fra dit studiejob/fritidsjob eller andre indtægter. Hvis dit indkomst og dermed din indtjeningsevne overstiger dit fribeløb, skal du betale en del af din SU tilbage. Du kan også risikere at det går ud over dit SU lån.

En indtægt kan defineres på mange måder. Der er være tale om din månedlige indkomst, eller hvis du er arbejdsløs, og modtager særlig støtte. Herunder har vi lavet en liste der giver dig en oversigt over de forskellige indkomster.

  • Lønindkomst i forbindelse med dit arbejde.
  • Dagpenge, arbejdsløsheds, syge- og barselsdagpenge
  • Sociale ydelser
  • Honorarer, legater, etablering opsparing
  • Personlig indkomst fra din egen virksomhed
  • Renter af formue og afkast af arv.

Satser for fribeløb 2017

Når du er under uddannelse og modtager SU, er der fastsat et maksimumbeløb for din indkomst pr. måned. Dette kaldes for dit fribeløb. Satserne er før skat, men efter AM-bidrag, også kaldet arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at det er det beløb, som du højst må tjene ved siden af din SU, før skat.

Satser for fribeløb
UddannelsesstedFribeløb før skat
Ungdomsuddannelse7.653 kr. per måned
Videregående uddannelse12.071 kr. per måned

Hvad kan et SU lån bruges til?

Du kan bruge lånet på lige det, du ønsker. I de fleste tilfælde, bruges et SU lån som supplerende indkomst oveni den almindelige SU + et evt. studiearbejde. Et SU lån kan også bruges til andre ting. Vi har samlet en liste herunder med forskellige fordele og ulemper ved optagelse af SU-lån.

Fordele og ulemper ved SU-lån
Fordele ved SU-lånUlemper ved SU-lån
Laveste rente for studerendeKontinuerligt hver måned låner flere penge.
Ingen rente og afdrag mens man studererEt SU lån kan gå hen og blive uoverskuelig.
Man begynder først at afbetale på lånet op til to år efter endt uddannelseMan får ikke tilsendt opgørelser over, hvor meget man skylder.
Man kan bruge SU-lånet til at afbetale andre og dyrere lånHar man et behov for en stor kapitalindsprøjtning her og nu, er et SU lån ikke den bedste lånemulighed.
Et SU-lån kan bruges som billig investeringskapitalUdbetalingerne på lånet kommer løbende
Et SU-lån kan også bruges som opsparingDet er en ulempe, hvis man har behov for et stort beløb her og nu.