Hvem kan få SU lån?

Et SU lån giver dig som er på SU mulighed for, at tage et lån med en billig rente. Holder du orlov fra dit studie i en periode, vil du i denne periode ikke have mulighed for at modtage SU. Det som især er attraktivt ved at SU lån er, at du ikke skal betale afdrag i de perioder du studerer, men kan vente med at betale tilbage på dit SU lån, til du er færdiguddannet.

Få det bedste og billigste lån her!

Vælg lånebeløb og låneperiode og vælg gratis og uforpligtende det lån, der passer bedst til dit behov.

ivaekst
BT
Finans
Trends online
mx

 

Info om SU-lån

Et SU lån (studielån), er et lån man kan optage imens, man er under uddannelse. Det er altså et lån, som bruges til at supplere den ordinære SU, man modtager som studerende.

Man kan kun benytte sig af et SU lån så længe man er SU berettiget. Det vil sige, at hvis man løber tør for SU i et uddannelsesforløb, vil man i stedet skulle benytte sig af et SU- slutlån, hvilket har en anelse andre betingelser.

Den største forskel på disse to typer af lån er, at et SU slutlån maksimalt kan køre i et år og man kan låne et større beløb end man kan via et SU-lån. Et SU-lån kan betegnes som et større forbrugslån.

Et SU lån er et lån, som udbydes af staten til studerende i det danske uddannelsessystem. Som udgangspunkt skal man være dansk statsborger for, at kunne optage denne type lån, men er man udenlandsk statsborger, som studerer i Danmark, kan man ansøge om at blive modtager af SU og SU lån.

LÆS OGSÅ: Lån penge

 

Fakta om SU lån

Lånebeløbets størrelse Maksimum cirka 3.000 hver måned mens du studerer
Lånets løbetid 15 år efter endt uddannelse
Rente 4 % om året, mens man studerer

 

Hvad koster et SU lån?

Renten på et SU-lån er 4 % om året imens man er studerende. Efter endt uddannelse forrentes gælden efter diskontoen plus et tillæg (på højst 1 %) eller minus et fradrag. Tillægget/fradraget fastsættes hvert år i finansloven.

Diskontoen er principielt den rente bankerne betaler for, at låne penge af Nationalbanken. Den faktiske rentebetaling afhænger selvfølgelig af det beløb der lånes. For året 2014 er det maksimale beløb man kan låne pr. måned 2.987kr.

Det gør principielt at et SU lån er et af de billigste lån der findes, og især studerende vil have svært ved at optage lån på billigere betingelser end disse. Potentielt set kan et realkreditlån være billigere, men disse optages typisk i forbindelse med et banklån, som har en noget dyrere rente end et SU lån. Endvidere tages et realkreditlån som oftest i forbindelse med køb af fast ejendom, hvilket de færreste studerende har råd til.

LÆS OGSÅ: Rentes rente

 

Hvornår skal et SU lån tilbagebetales?

Tilbagebetalingen begynder 1. januar et år efter udgangen af det år, hvor din uddannelse slutter. Hvis du afslutter din uddannelse fx d. 24 September 2013, påbegyndes tilbagebetalingen altså d. 1. Januar 2015.

 

Hvad kan et SU lån bruges til?

Et SU lån er ligesom, et forbrugslån typisk er det, ikke møntet på nogen specifik brug. Du kan altså bruge lånet på lige det du ønsker. I de fleste tilfælde, bruges et SU lån som supplerende indkomst oveni den almindelige SU + et evt. studiearbejde.

Men et SU lån kan også bruges til andre ting, og i afsnittet herunder er listet elementer, der gør et SU lån til en fordelagtig lånemulighed.

 

Hovedstol -og -laaneprovenu

 

Fordele ved SU lån

  • Principielt den laveste rente man kan opnå som studerende
  • Ingen rente- og afdragsbetaling imens man studerer
  • Man begynder først at afbetale på lånet op til 2 år efter endt uddannelse. Det betyder, at den studerende som oftest vil være i arbejde og dermed uden problemer kan klare afdragene.
  • Man kan bruge SU lånet til at afbetale andre og dyrere lån
  • Et SU lån kan bruges som billig investeringskapital.
  • Et SU lån kan også bruges som opsparing. Det kan være en god ide, hvis man efter endt uddannelse har brug for at købe fx et hus. Det opsparede beløb fra SU lånet kan bruges til at undgå det dyre banklån.

Men der er også ulemper ved et SU-lån, som man skal være opmærksom på

 

Ulemper ved SU lån

  • Et SU lån adskiller sig markant fra næsten samtlige andre typer lån, ved det faktum, at man ved at optage et SU lån, kontinuerligt hver måned låner flere penge. Typisk låner man ved andre typer lån et beløb én gang.
  • Det betyder at et SU lån nemt kan løbeløbsk, uden man reelt lægger mærke til det, da restgælden stiger måned for måned, uden man aktivt foretager sig noget.
  • Man får ikke tilsendt opgørelser over hvor meget man skylder. For nogle mennesker bliver et SU lån over en årrække rigtig stort, og den dårlige samvittighed, er med til, at låntager ikke selv opsøger informationen, men blot lader lånet fortsætte og gældssætningen flyde.
  • Har man et behov for en stor kapitalindsprøjtning her og nu, er et SU lån ikke den bedste lånemulighed. Det er den ikke fordi udbetalingerne på lånet kommer løbende, og man kan således ikke få sine udbetalinger forudbetalt. Det er en ulempe hvis man har behov for et stort beløb her og nu. Er det ens virkelighed, vil et  Størreforbrugslån passe bedre til ens lånebehov.

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/blog_blogs_to_posts.cshtml)