Livsforsikring

Sammenlign livsforsikring gratis og se hvor meget du kan spare!
Bestil tilbud
- tager under et minut
1.
Indtast oplysninger om dine personlige behov
2.
Bliv kontaktet af 3 forsikringselskaber
3.
Vælg det bedste og billigste tilbud
  • Spar op til 5.000
  • Gratis og uforpligtende
  • Tager under et minut
Læs om os i:
1
2
3
4
5
Lignende sider

Få 3 tilbud på en livsforsikring her

På denne side kan du hurtigt og nemt finde frem til den livsforsikring, som passer til dine individuelle behov.

Udfyld formularen og få 3 gratis tilbud på en livsforsikring! Bestil tilbud
- tager under et minut

 

Når du udfylder nedenstående formular, vil du kort tid efter modtage 3 gratis og uforpligtende tilbud på livsforsikringer. Disse tilbud er lavet på baggrund af dine specifikke oplysninger.

Hvorfor er en livsforsikring en god idé?

Du kan vælge imellem tre typer livsforsikringer:

  • Gruppelivsforsikring

  • Individuel livsforsikring

  • Krydslivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en god måde,  at sikre din ægtefælle, børn eller andre efterladte økonomisk. I tilfælde af død udbetales forsikringssummen som dødsfaldserstatning til de af dine nærmeste, som du har valgt at begunstige. Hvis du har valgt flere særligt begunstigede, skal det oplyses hvordan du ønsker forsikringssummen skal fordeles imellem disse.

Med en individuel livsforsikring kan du sikre dig selv ved at lade forsikringen fungerere som en slags pensionsopsparing. Her virker din livsforsikring som en alderspension, hvilket betyder at du får udbetalt forsikringssummen under forudsætning af, at du stadig er i live på en bestemt dato.

Krydslivsforsikring er den bedste løsning, hvis du er samlevende uden at være gift. Du kan desuden vælge at sikre en forretningspartner på denne måde. Med en krydslivsforsikring får du udbetaling, hvis din partner dør. Hvis din partner bliver kritisk syg, får vedkommende selv udbetalingen. I er bedst forsikrede, hvis I begge to har en krydslivsforsikring og dermed begge er dækket ind i tilfælde af dødsfald.

At være ordentligt forsikret kan gøre en stor forskel, i forhold til den økonomiske situation dine efterladte kommer til at være i. At få en ordentlig forsikringssum udbetalt kan være en kærkommen hjælp, således at din familie kan blive boende, og opretholde en vis levestandard.

 

Forsikringspolicen

Hvis du indgår aftale med et forsikringsselskab om at tegne en livsforsikring hos dem, så udarbejdes der en forsikringsaftale, hvilket også kaldes forsikringspolicen.

Forsikringspolicen er det dokument, hvor alle forhold vedrørende din livsforsikring står nedskrevet. Derfor skal du huske, at læse policen grundigt igennem og sikre dig at de aftaler du har indgået med forsikringsselskabet står heri.

I din forsikringspolice skal der stå informationer om, hvilke situationer der giver dig eller dine pårørende ret til udbetaling af forsikringssummen samt eventuelle forhold, der betyder begrænsninger eller deciderede undtagelser fra dækning.

Forsikringsselskabet kan vurdere at personer udgør en for høj risiko, på grund af alder, farligt erhverv eller dårligt helbred. Selskabet er ikke forpligtet til at tegne forsikring for dig og de kan fravælge dig som forsikringstager.

 

Udbetaling af livsforsikring

Den første ting du skal være opmærksom på er, hvad forsikringspræmien er,da dette er afgørende for hvad du skal indbetale årligt. Forsikringsselskabet beregner præmien baseret på den statistiske risiko der er for at du dør, hvilket er lig med den risiko forsikringsselskabet bærer ved at lade dig tegne en livsforsikring hos dem.

Som udgangspunkt må forsikringsselskabet selv bestemme, hvad de tager for deres ydelser. Selskaberne skal dog anmelde deres beregningsgrundlag til Finanstilsynet. På denne måde kan Finanstilsynet holde øje med forsikringsselskaberne for at sikre at deres måde at beregne den ydelse, du vil modtage for dine indbetalte præmier, er acceptabel. Du kan desuden selv få indsigt i disse beregningsgrundlag, ved at henvende dig til Finanstilsynet.

Præmien er normalt fastsat for hele betalingsperioden, og kan dermed ikke pludselig forhøjes fra forsikringsselskabets side. Dog kan der indgås aftale om at præmien kan ændre sig undervejs i stedet for at være fastsat. Dette kaldes en ugaranteret fremtidig præmie og aftale herom skal fremgå af din forsikringspolice.

Hvis du ønsker at ændre i din årlige forsikringspræmie og enten forøge eller reducere præmien, så skal en eventuel ændring aftales med dit forsikringsselskab. Selskabet er ikke forpligtet til at forhøje præmien. Ændringer i din årlige præmie vil have indflydelse på den forsikringssum, du en dag vil kunne få udbetalt.

Hvis forsikringsselskabet vil ændre væsentlige forhold i aftalen, så skal selskabet varsle dette skriftligt på papir eller et andet varigt medium til forsikringstager.

Væsentlige forhold er:

  • Størrelsen på forsikringsydelsen

  • Præmien samt betingelserne for indbetaling

  • Løbetiden

  • Administrationsomkostninger

Reglen om varsling bortfalder dog, hvis ændringerne skyldes uforudsete forhold, som forsikringsselskabet ikke har nogen indflydelse på.

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke kan indbetale din årlige forsikringspræmie og dermed ikke opfylder din del af aftalen.Dette vil resultere i, at din forsikringspolice bliver til en "fripolice", hvilket vil sige at policen bliver præmiefri. Forsikringsselskabet vil sætte deres ydelser ned på baggrund af det indbetalte beløb. Nogle gange vil du have mulighed for at vælge en udbetaling af det allerede indbetalte beløb.

Der er selvfølgelig en sammenhæng imellem det du betaler i forsikringspræmie og hvilken forsikringssum, der vil blive udbetalt.

Forsikringssummen er det beløb, som enten dine efterladte vil få udbetalt i så fald at du går bort eller som du selv vil få udbetalt, hvis du er live frem til en aftalt dato.

Der er forskellige skatteregler, der gør sig gældende alt efter forsikringstype. Du skal undersøge hos dit forsikringsselskab, hvorvidt beløbet er skattefrit, eller om der efterfølgende skal betales skat af den udbetalte forsikringssum. Desuden kan en udbetaling af forsikringssummen påvirke eventuelle sociale ydelser samt udbetaling af efterløn.

 

Opsigelse

Som udgangspunkt kan dit forsikringsselskab ikke opsige en aftale om livsforsikring. Selskabet kan dog godt opsige din livsforsikring, hvis du har oplyst forkerte informationer, eller decideret har fortiet informationer af en vis betydning for selskabets evne til at vurdere risikoen ved at have dig som forsikringstager.

Du kan dog normalt sagtens selv vælge at opsige din livsforsikring, hvorefter du vil være berettiget til at få værdien af din forsikring udbetalt efter der er fratrukket genkøbsomkostninger. Genkøbsomkostninger udregnes på baggrund af det beregningsgrundlag som selskaberne anvender, og disse oplysninger kan findes hos Finanstilsynet.

 

Få en livsforsikring tilpasset dine behov:

Her på Mikonomi.dk ser vi en klar fordel i at lade forsikringsselskaberne komme med et godt tilbud til dig. Selskaberne ved at der er i konkurrence med andre selskaber om at give dig det bedste forsikringstilbud.

Du får 3 skræddersyede muligheder at vælge imellem. Du får altså en helt unik mulighed for at vælge den bedste livsforsikring, hvor der er taget hensyn til dine specifikke behov.

Læs mere om livsforsikringer her: