Ulykkestilfælde

;

Hvad er ulykkestilfælde

I dine forsikringspapirer er du måske stødt på betegnelsen 'ulykkestilfælde' nogle gange, i forbindelse med flere forskellige forsikringstyper. I forsikringstermer er et ulykkestilfælde en generel betegnelse for en pludselig og utilsigtet begivenhed som forvolder stor fysisk skade på nogen eller noget.

Termet bruges primært i forbindelse med ulykkesforsikringen. Denne dækker normalt ikke farlig sport som f.eks. boksning, faldskærmsudspring og bjergbestigning, men dyrker du en af ovenstående, kan det være en god idé at kontakte dit forsikringsselskab for at høre, om du kan udvide din forsikring til dækning af farlig sport.

 

Din ulykkesforsikring

Når det gælder din ulykkesforsikring, menes der ulykker der sker for forsikrede uden for vedkommendes vilje eller kontrol, og som har en påviselig skade på forsikredes legeme som følge af begivenheden. Hvis du får skader på dine arme og ben er der alene krav om, at årsagen er pludselig og med en påviselig beskadigelse af de pågældende legemsdele til følge.

Nogle forsikringsselskaber definerer en ulykke bredere end ovenstående, hvilket kan være: En pludselig hændelse, der forårsager personskade. Disse selskaber dækker skader, som hvis man f.eks. besvimer eller får et ildebefindende. Vi anbefaler at du kontakter dit forsikringsselskab for at finde ud af, hvordan du er dækket ind i din forsikring.