Méngrad

;

Hvad er méngrad?

Hvis du har været ude for en skade på din person der fortsætter med at være til gene for dit arbejds- og privatliv, er der tale om et mén. Mén relaterer sig altså til skader og er konkret set de ulemper i den personlige livsførelse, som en skade har medført.

Varige mén er således de skader og ulemper, der forventes at have en negativ indvirken på din dagligdag og som forventes at vare livet ud. Graden af, hvor omfattende et varigt mén er, bliver vurderet ud fra nogle helt faste parametre.

Typisk vil graden blive fastsat på baggrund af skadens medicinske art og omfang (dvs. ud fra en lægefaglig vurdering) og med hensyn til de ulemper, som skaden betyder i den skadelidtes personlige livsførelse.

 

Erstatning ved mén

Hvis du har været ude for et uheld der har givet dig varige men, vil di ulykkesforsikring gå ind og udbetale dig en erstatning. Størrelsen på den erstatning du får udbetalt er relativ for graden af dine mén.

Ulemperne ved en skade bliver vurderet ens for alle, uanset erhverv, alder og køn, fordi ulemperne anses som værende de samme for alle. Typisk vil din ulykkesforsikring kun give erstatning, hvis méngraden vurderes til 5 pct. eller derover.

Det vil fremgå af dine forsikringsbetingelser, hvilken méngrad der giver hvilken erstatning. Méngraden bliver i de fleste tilfælde fastsat ud fra en tabel, som Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet.