Forsætlige skader

;

Hvad er forsætlige skader?

Forsætlige skader relaterer sig til skadeforvoldelse. En skade, der er forvoldt ved forsæt betyder, at der er tale om en skade der er lavet med vilje. Det kan eksempelvis være hasardkørsel eller at lade vinduerne på huset stå åbne mens du er på ferie.

At handle i forsæt, eller forsætligt, betyder derfor, at man handler med fuld vished om, at handlingen vil medføre skade. Eller når man foretager en handling, som med overvejende sandsynlighed vil medføre en skade, er det også at handle forsætligt eller med grov uagtsomhed.

LÆS OGSÅ: Erstatning

 

Uagtsomhed

At udvise uagtsomhed, eller at handle uagtsomt, betyder, at man ikke er tilstrækkelig påpasselig og opmærksom eller at man tilsidesætter den agtpågivenhed som der er krævet i forbindelse med en given situation. Tilsidesættelsen kan antage forskellige grader, nemlig simpel og grov. Grov uagtsomhed betyder, at man tilsidesætter det hensyn, som en skødesløs person udviser.

Det er kun skader, der er opstået som følge af grov uagtsomhed, der ikke udløser erstatning. Hvorvidt der i den givne situation foreligger simpel eller grov uagtsomhed, afhænger af de konkrete omstændigheder ved ulykkestilfældet. Uagtsomme overtrædelser straffes mildere end forsætlige forseelser og oftest kun med en bøde.