Erstatning

;

Hvad betyder erstatning?

Forsikringsselskaberne har eksisteret i mange år. Deres levebrød har været at hjælpe forsikringstagerne, med at få afdækket deres stjålne eller beskadigede ejendele. Der kan også være snak om erstatning, hvis den skadelidte har mistet evnen til at arbejde.

For eksempel er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til din bil. Lad os sige, at du er ude at køre i din nye bil, og du uheldigvis bakker op i en bil på parkeringspladsen. Der kommer desværre en bule i bilen. Bilens ejer vil selvfølgelig ikke betale for at få udbedret den skade, som du har lavet, selv.

I dette tilfælde dækker din ansvarsforsikring. Den dækker, hvis forvolder skade på andre eller deres ejendele. Her kan den skadelidte kræve kompensation, og din ansvarsforsikring hos dit forsikringsselskab hjælper dig med erstatning.

LÆS OGSÅ: Bilforsikring

 

Erstatningsret

 Når du som forsikringstager tegner en forsikring, gør du krav på, at få erstatning via økonomisk kompensation. Der er forskellige retningslinjer der bestemmer, hvornår du kan søge erstatning.

Du kan kun få erstatning, hvis der er lidt et tab. Der skal der være et ansvarsgrundlag imellem skadelidt og skadeforvolderen. Her vil det kræve, at skadevolderen har handlet uagtsomt.

Herudover skal der være en årsagssammenhæng mellem skadevolderen, skadelidte og den pågældende ulykke. Din erstatningsret indebærer, at du så vidt muligt skal have kompensation, så situationen så vidt muligt vil være den samme før skaden eller ulykken.

Relaterede blogindlæg