Dagsværdi

;

Hvad er dagsværdi

Hvis en ting er blevet ødelagt eller stjålet, vil forsikringen en del af den oprindelige pris. Dette er baseret på dagsværdien, der definerer hvad en tilsvarende ting har på skadedagen minus den værdiforringelse der opstår ved at bruge ting.

Har du f.eks. fået stjålet et fjernsyn, så er genanskaffelsesværdien prisen for et tilsvarende fjernsyn, på den dag dit fjernsyn blev stjålet, minus værdiforringelse grundet ting som alder og slitage. Det vil sige at det er genanskaffelsesprisen minus eventuel værdiforringelse på grund af f.eks. alder og slid.

LÆS OGSÅ: Forsikringssum

 

Genanskaffelsesprisen

Genanskaffelsesprisen er nyprisen på skades- eller bortkomningstidspunktet for køb af en tilsvarende genstand som den beskadigede eller bortkomne. Dette bruger forsikringsselskaberne til at vurdere, hvad dit tv reelt er værd idag.

 

Har du eksempelvis købt et Philips fjernsyn i 2008, så vil genanskaffelsesprisen være den pris du kunne skaffe fjernsynet for, hvis du skulle købe det fra nyt den dag de skal have det erstattet. Denne er typisk en del lavere end den oprindelige pris som du har givet for produktet i sin tid.