Boligareal

;

Hvad er et boligareal?

Hvis din bolig består af flere etager, omfatter det bebyggede areal typisk stueetagens areal. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier bliver ikke regnet med i det bebyggede areal.

Til boligarealet medregnes til gengæld hele det areal, der bliver anvendt til beboelse. Dette omfatter køkken, baderum, wc-rum m.m. samt boligareal i udnyttet tagetage og andel af adgangsarealer. I kælderetagen medregnes arealet af de rum, der efter byggelovgivningen må anvendes til beboelse, samt arealet af køkken, baderum og wc-rum.

 

Hvad med tilbygning eller ombygning?

Går du med planer om at bygge om eller lave en tilbygning, skal du kontakte dit forsikringsselskab for at få udvidet forsikringen til at dække i byggeperioden. Byggematerialer er nemlig normalt ikke dækket i forsikringen. Du kan derfor udvide med at købe en entrepriseforsikring, også kaldet en all-risk forsikring, hvis du er i tvivl om din eller håndværkerens forsikring dækker i tilfælde af uheld og skader på byggeriet.

Alle bygninger på din grund, der ikke er en del af selve boligen, benævnes med begrebet areal udhuse/garage. Dette er f.eks. garage, carport, vinterhave, udestue, udhus (brænde-, redskabs- og cykelskur m.m.), overdækket terrasse, lysthus, pavillon og drivhus. Legehuse, hundehuse og andet uden et fundament medregnes ikke.