Husforsikring

Sammenlign husforsikring gratis og se hvor meget du kan spare!
Bestil tilbud
- tager under et minut
1.
Indtast oplysninger om dine personlige behov
2.
Bliv kontaktet af 3 forsikringselskaber
3.
Vælg det bedste og billigste tilbud
 • Spar op til 5.000
 • Gratis og uforpligtende
 • Tager under et minut
Læs om os i:
1
2
3
4
5
Lignende sider

Lignende sider

Guide til husforsikring - Få et komplet overblik

Husforsikring er vigtig for alle med eget hus. Vi har lavet nettets bedste guide til husforsikring. Klik på det emne, du gerne vil læse om.


Find den rette husforsikring

At finde den rette husforsikring kan for mange være en lang og uoverskuelig proces. Hos Mikonomi.dk kan du på en nem, hurtig og overskuelig måde, finde den rette husforsikring til dig. Udfyld formularen ovenfor og bliv kontaktet af 3 forsikringsselskaber - helt gratis og uforpligtende.

Udfyld formularen og få 3 gratis tilbud på en husforsikring! Bestil tilbud
- tager under et minut

 

Har du tidligere oplevet, at det er uoverskueligt, at finde denne rette husforsikring? Du tænker måske, at al arbejdet med at finde en husforsikring kan være svært, da der er mange forsikringsselskaber, som tilbyder denne form for husforsikring.

Huset anses også for mange som en investering, som man på langt sigt ønsker, skal give afkast. Bygningsskader der opstår på huset kan have negativ effekt på din huspris, og hvis skaden skal repareres, kan det også gøre ondt på pengepungen, hvis ikke, du har en husforsikring. Derfor kan der være sund fornuft i, at have en husforsikring i baghånden, som bl.a. kan lette håndværkerregningen ved bygningsskader.

 

Hvad dækker en husforsikring?

Som skrevet, dækker en husforsikring ved skader opstået på bygningen. Dette kunne for eksempel være:

 • BRANDSKADER
  Oplever du brandskade, som f.eks. er opstået i forbindelse med madlavning eller levende lys, vil du være dækket af din husforsikring. Opstår der brand på grund af lynnedslag, eksplosion eller kortslutnings, vil din husforsikring også dække skaderne. Bemærk, at banker og realkreditinstitutter forlanger, at du har en brandforsikring, hvis du ønsker at låne penge til huskøb. Brandforsikringen er oftest en del af en husforsikring.
 • HÆRVÆRK OG TYVERI
  Bliver der begået hærværk på dit hus, vil din husforsikring også dække skaderne. Flere forsikringsselskaber tilbyder, at man kan tegne husforsikring på sine haveredskaber. Ofte fungerer denne husforsikring som en tilvalgsdækning.
 • STORMSKADER
  Er der i forbindelse med en storm væltet et træ ned i dit hus, vil du være dækket ind af din husforsikring. Det er dog værd at bemærke, at der er mulighed for, at din husforsikring kun dækker, hvis der har været storm- eller orkanstyrke med en minimumshastighed på 17 m/s.
 • SKYBRUD
  En husforsikring dækker også skybrudsskader. Hvis det i en periode har regnet så meget, at vandet ikke kan få normal afløb og grunden oversvømmes, kan der opstå skader, som din husforsikring dækker. Der er tale om skybrud, hvis der falder mere end 30 mm. regn på 24 timer, eller hvis der falder mere end 1 mm. regn pr. minut.
 • TØBRUD
  Tøbrud er, når der er faldet en vis mængde sne, og vejret pludselig skifter over til tøvejr. Der er en generel regel som siger, at vejret skal skifte fra frostgrader, til minimum 5 plusgrader inden for 6 timer. Hvis der sker tøbrud på dit hus, kan du risikere, at dine afløbssystemer ikke kan aflede vandet, og der som følge af dette sker skade. Er dette tilfældet, vil du være dækket af din husforsikring.
 • SKADER FRA DYR
  Hvis du oplever, at rådyr eller gnavere forårsager skade på dit hus, er der mulighed for, at din husforsikring dækker skaderne. Det er dog værd at bemærke, at denne husforsikring kun er en del af basisforsikringen hos nogle forsikringsselskaber, og hos andre skal denne husforsikring tilkøbes.
 • VANDSKADER
  Er det i en periode meget koldt, kan der opstå frostsprængninger i dit hus. Dette kan betyde, at der sker oversvømmelse i dit hus, hvilket din husforsikring vil dække. En husforsikring dækker også vandskader, som er forårsaget af radiator- og sanitetsrør.
 • SVAMPESKADER
  Alt afhængig af hvilket forsikringsselskab du har tegnet din husforsikring hos, er der mulighed for, at din husforsikring dækker svampeskader. Hos nogle forsikringsselskaber er dette dog en tilvalgsdækning. Ofte vil der i forbindelse med dækning af svampeskader, også blive dækket skader i forbindelse med råd og insekter. Undersøg dog dette nærmere hos dit eget forsikringsselskab.
 • GLAS- OG KUMMEDÆKNING

  Hvis der ødelægges et vindue, eller hvis du oplever brud på håndvask, badekar eller WC-kumme, vil der være god mulighed for, at din husforsikring dækker. Ofte er denne husforsikring dog en tilvalgsdækning hos flere forsikringsselskaber.

 

Skade på dit hus

Skulle du og din familie risikere, at der skulle opstå skade på jeres hus, som gør huset ubeboeligt, er der god mulighed for, at I er dækket godt ind med en husforsikring. De fleste forsikringsselskaber tilbyder, at udbedre skaderne, samtidig med at de sørger for genhusning til dig og din familie.

Opstår der brand i dit hus, eller skulle dette på anden vis blive totalskadet, vil din husforsikring dække for genopbyggelsen af huset. Hvis det skulle ske, at det kun er dele af huset som er totalskadet, vil disse dele blive genopført som de var før skaden indtraf.

Visse forsikringsselskaber har klare retningslinjer for hvornår der er tale om totalskade. F.eks. betragter nogle forsikringsselskaber det som totalskade, når en bygning er beskadiget med mere end 50%.

Der er forskel på, hvordan forsikringsselskaberne definerer totalskade af hus. Flere forsikringsselskaber betragter et hus som værende totalskadet, hvis bygningen er beskadiget med mere end 50%.

 Mangler du info omkring mobil og bredbånd? Læs vores artikler her: Mobilabonnement og bredbånd. Skal du bruge et lån, kan du finde det her: Lån penge online

Totalskade og genhusning på din husforsikring

Som nævnt ovenfor, betragter flere forsikringsselskaber et hus som værende totalskadet, hvis bygning er beskadiget med mere end 50%. Står du selv i en situation, hvor dit hus er beskadiget med mere end 50%, kan du hos flere forsikringsselskaber forlange, at få udbedret skaderne, som om hele huset var beskadiget. Sådan er det ofte på en husforsikring

Du kan dog ikke vælge, at få et hus med andre materialer eller i en anden stand, end det huset var i, inden skaden indtraf. Forudsætningen for, at du kan forlange at få udbedret skaderne er, at huset genopføres på samme sted, med de samme materialer og i samme stand som huset var i, inden skaden indtraf.

Vær dog her opmærksom på, at erstatningen af huset kan være begrænset. Er dit hus dårligt vedligeholdt, og skaden er opstået på grund af dette, kan du risikere, at din husforsikring kun dækker begrænset. Sørg derfor altid for, at dit hus er vedligeholdt. Oplever du, at de skader som er sket på dit hus, gør, at huset bliver ubeboeligt, er der mulighed for, at din husforsikring sørger for genopbygning samt genhusning. Dette betyder, at dit forsikringsselskab sørger for, at dig og din familie får et sted at bo, imens skaderne udbedres.

 

Tilvalgsdækninger til din husforsikring

De fleste forsikringsselskaber tilbyder at deres kunder kan købe en grundpakke med husforsikringer, og hvis kunden ønsker dette, kan der tilkøbes tilvalgsdækninger. Står du derfor, og har brug for at få forsikret flere del af dit hus, end det som grundpakken tilbyder, er det en god idé, at undersøge mulighederne nærmere hos dit forsikringsselskab. Typiske tilvalgsdækninger kan være:

 • UDVIDET VANDSKADE
  Næsten alle forsikringsselskaber har en mere omfattende vandskadedækning, typisk kaldet "Udvidet Vandskade". I modsætning til basisforsikringen, dækker denne husforsikring hvis kloak- og grundvand stiger op i huset, eller hvis der drypper vand fra synlige rør.
 • INSEKTDÆKNING
  Enkelte forsikringsselskaber skelner på husforsiKRing mellem insektdækning og øvrige dækninger. Insektdækningen dækker bl.a., hvis dit hus er under angreb af træ-ødelæggende insekter.
 • STIKLEDNINGSDÆKNING
  Denne husforsikring forsikrer dig mod skader på de rør, kabler og ledninger, som går fra huset og ud til hovedledningen. Typisk er det skader forårsaget af gnavere eller pga. forældelse, og det er bl.a. disse skader, som er dækket. Desuden er man også dækket mod følgeskader som f.eks. udsivning af gas, olie eller vand.
 • ENTREPRISEDÆKNING
  Hvis du skal have lavet en tilbygning eller ombygning, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få udvidet din husforsikring med en entrepriseforsikring, som dækker i den periode du bygger om. En husforsikring dækker byggeriet og materialer f.eks. ved storm, sammenstyrtning eller hærværk.

 

husforsikring

 

Sådan beregnes prisen på din husforsikring

Præmien - som er den årlige pris for en husforsikring - kan være svær at udregne, da den afhænger af flere forskellige faktorer. Prisen afhænger typisk af tre primære faktorer. Disse tre faktorer spiller en stor rolle for, om din billig husforsikring er dyr eller billig:

 • DIN ADRESSE
  En billig husforsikring dækker visse former for tyveri og indbrud. Derfor afhænger prisen på din forsikring også af, hvor du bor henne. Dette skyldes, at nogle landsdele er mere ramt af indbrud og tyveri end andre. Bor du eksempelvis i Værløse eller Farum vil din forsikringspræmie være højere end hvis du boede på Samsø, fordi der i disse byer sker flere indbrud og tyverier end på Samsø.
 • SELVRISIKO
  Selvrisikoen er en anden vigtig faktor som påvirker forsikringspræmien. Selvrisikoen er det beløb, som du selv skal betale, hvis der opstår en skade. Typisk kan du selv vælge hvor højt selvrisikoen skal ligge. Hvis du vælger en høj selvrisiko, vil din forsikringspræmie falde og omvendt.
 • HUSETS STAND
  Når dit hus skal forsikres, vil dit forsikringsselskab formentlig besøge dig, for at undersøge husets tilstand. Ved dette besøg vurderer forsikringsselskabet risikoen for potentielle skader som brand- eller vandskader. Hvis forsikringsselskabet vurderer at risikoen for skader på dit hus er høj, vil din forsikringspræmie være tilsvarende høj.

 

Sådan får du en lavere pris på din husforsikring

Vurderer du selv, at risikoen for skader på dit hus er lille, er der en række ting du kan gøre, for at få en billig husforsikring. Vi giver dig her en hurtig guide til, hvordan du gør:

 • OPNÅ SAMLERABAT PÅ DIN HUSFORSIKRING
  Alle forsikringsselskaber tilbyder rabat når du samler alle dine forsikringer hos dem. Så hvis du har, eller planlægger at have, flere forsikringer (fx. ulykke-, bil- og indboforsikring), er der mange rabatprocenter at hente på din husforsirking, ved at samle alle dine forsikringer hos et forsikringsselskab.
 • BESKYT DIT HUS MED EN HUSFORSIKRING
  Ved forebyggende beskyttelse af dit hus mindskes risikoen for skader, hvilket muligvis belønnes med rabat af forsikringsselskaber. Bor du f.eks. i et hus hvor risikoen for vandskader er høj, kan du installere højvandslukke eller lægge dræn i haven. Hvis du bor i et hus med stråtag, kan du for at beskytte dit hus, vælge at skifte tag for at minimere risikoen for brand. Du skal blot huske, at oplyse dit forsikringsselskaber, hvis du foretager visse ændringer.
 • HØJERE SELVRISIKO GIVER LAVERE PRÆMIE PÅ HUSFORSIKRINGEN
  Du bestemmer selv din selvrisiko hos de fleste forsikringsselskaber. Hvis du vælger en højere selvrisiko, vil din præmie falde. Ulempen ved dette er så, at du ved eventuelle skader, vil blive påkrævet et højere beløb, end hvis du havde angivet din selvrisiko lavere. Vær derfor meget omhyggelig, når du angiver din selvrisiko.
 • OPNÅ RABAT GENNEM ORGANISATIONER
  Er du medlem af en fagforening, a-kasse eller andre former for organisationer? Forsikringsselskaberne har hver især deres aftaler med forskellige typer af organisationer, hvor man har forhåndsaftalt en rabatprocent for den pågældende organisations medlemmer. Derfor kan der være en del penge at spare, hvis din fagforening - el. lign. - har en aftale med et forsikringsselskab.

 

Hvis ikke lovpligtig, skal jeg så have en husforsikring?

Som tidligere nævnt, er der i Danmark ikke nogen lovpligtig forsikring du skal tegne som husejer. De eneste krav til husforsikringer, er dem som din bank eller realkreditinstitut forlanger, som nævnt i forrige afsnit.

Da der ikke er tale om en lovpligtig forsikring, er det selvfølgelig op til dig selv at afgøre, om du ønsker at tegne en husforsikring. Du skal dog være opmærksom på, at din investering i forbindelse med husforsikringen, kan være en forholdsvis lille investering, hvis du sammenligner den med de omkostninger, som er i forbindelse med de potentielle skader, som kan være på dit hus.

Det er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvad grundpakken indeholder. Hos de fleste forsikringsselskaber tilbyder de, at du kan udvide din forsikringspakke, så du bedre kan tilpasse den efter dine behov. Læs altid policen hos dit forsikringsselskab, så du er helt sikker på, hvilke af dine ting der er forsikret.

Sådan dækker dine forsikringer ikke

Der kan ofte opstå tvivl om, om du altid er dækket af det som din forsikring viser. Det er naturligvis også her forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, men mange forsikringsselskaber dækker ikke, hvis skaderne er opstået som følge af manglende vedligeholdelse.

Hvis dit hus er dårligt vedligeholdt, og der derfor trænger vand ind igennem opståede revner i huset, er der risiko for, at hverken din husforsikring eller din indboforsikring dækker skaderne. Sørg derfor altid for, at dit hus er vedligeholdt, så du har den bedste mulighed for, at få dine skader forsikret.

Ovenstående eksempel skal dog ikke ses som værende gældende for alle forsikringsselskaber. Vi anbefaler derfor, at du taler med dit forsikringsselskab, så I sammen kan finde ud af, hvilke skader din forsikring omfatter.

Hvad hvis jeg ikke har en husforsikring?

Hvis du ikke har en husforsikring, skal du selv betale for de skader, som opstår på dit hus efter overtagelsestidspunktet. Du er derfor selv ansvarlig for, at skaffe penge til eventuelle reparationer på dit hus. Hvis du ikke på pågældende tidspunkt er i besiddelse af pengene til at betale for skaderne, kan du risikere, at være nødt til at optage et lån, for at få repareret skaderne.

Sker der skader på dine ejendele i forbindelse med f.eks. et skybrud, er der mulighed for, at det ikke er din husforsikring, men derimod din indboforsikring som dækker. Vær derfor opmærksom på dette, da dine ejendele muligvis er forsikret, selvom du ikke har en husforsikring, men derimod en indboforsikring.

Oplever du, at du finder skader på dit hus, som var blevet pådraget før overtagelsestidspunktet, er der god mulighed for, at en ejerskifteforsikring dækker. Det er derfor en god idé, at have tegnet sådan en. Vær dog opmærksom på, at en ejerskifteforsikring skal være tegnet, før du overtaget huset fra sælger.

Sammenlign og spar penge på din husforsikring

Det kan være rigtigt svært at finde rundt i husforsikringsjunglen, som er fyldt med forskellige selskaber og husforsikring typer. Tidligere var der ingen anden vej end at tage fat i telefonen, og ringe rundt til hver enkelt forsikringsselskab for at modtage forsikringstilbud.

Herefter ville man tage alle tilbuddene til efterretning, og derefter finde det tilbud som passede bedst til ens behov. I dag findes der dog et smart alternativ, da der findes online værktøjer, som klarer arbejdet for dig.

Mikonomi.dk har taget skridtet videre, og gjort det muligt, at forkorte processen for dig som husejer. Mikonomi.dk får forsikringsselskaberne til at konkurrere mod hinanden, så du som forbruger kan få det bedste tilbud på en husforsikringer, som passer til dine behov.

Det eneste du skal gøre er, at udfylde en formular, hvor du angiver dine oplysninger og ønsker til en husforsikring. Herefter vil dette blive videresendt til de relevante forsikringsselskaber, som vil konkurrere med hinanden om, at give det tilbud, som bedst matcher dine behov. Herefter vil du modtage 3 tilbud på en husforsikring, som du kan sammenligne.

Når du har kigget på dine 3 tilbud på en husforsikring, er det op til dig at vurdere, om du ønsker at gøre brug af et af disse tilbud. Det er helt uforpligtende og helt gratis, at få 3 tilbud på en husforsikring.

 

husforsikring

Pas på med en billig husforsikring

Som skrevet i starten, kan det være svært at forestille sig nogen, som ikke ville takke ja til en billigere husforsikring. Selvom vi selv er enige i denne tankegang, advarer vi på det kraftigste imod, at du kun vurderer en billig husforsikring udelukkende på baggrund af prisen.

Hvis du kun vurderer en billig husforsikring på baggrund af hvor billig den er, kan du nemt snyde dig selv for en erstatning. Forestil dig, at du lige har tegnet en meget billig husforsikring, og at du har fået en specifik type brand- eller vandskade, som ikke dækkes af denne forsikring. I dette scenarie vil du måske gå glip af en betydelige sum penge i erstatning.

Når det er sagt, betyder det nødvendigvis ikke, at en billig husforsikring ikke er en god forsikring, som dækker bredt. Har du en billig husforsikring, kan det som skrevet ovenfor, også være et udtryk for, at husets tilstand er i top og risikoen for skader er minimal. Derfor anbefaler vi, at du sammenligner tilbud på din billige husforsikring ud fra både pris og dækning.

 

4 tips til en billigere husforsikring

Det vil naturligvis være at foretrække, at få en så billig husforsikring som muligt. Der er en række ting du selv kan gøre, for at minimere prisen på din billig husforsikring. Her er fire tips til, hvordan du kan gøre din husforsikring billigere:

 1. VEDLIGEHOLD FOR AT FOREBYGGE SKADER
  Hvis dit forsikringsselskab har vurderet, at dit hus er i forhøjet risiko for brandskader, fordi du eksempelvis har et stråtag, så overvej at skifte til et mere brandsikkert tag. Ved at vedligeholde eller lave skadesforebyggende arbejde på dit hus, mindsker du risikoen for skader, og dit forsikringsselskab vil kvittere med en lavere forsikringspræmie. Kontakt evt. dit forsikringsselskab for at høre, hvad du kan gøre for at mindske risikoen for skader på dit hus.
 2. FIND DEN RIGTIGE SELVRISIKO
  Vedligeholder du dit hus regelmæssigt? Har du lavet skadesforebyggende arbejde på dit hus? Så har du mindsket risikoen for skader på dit hus. Dette betyder, at du formentlig ikke har brug for en så lav selvrisiko. Hvis du sætter din selvrisiko højt, vil din forsikringspræmie falde. Dette vil betyde, at du er bedre forberedt, hvis der skulle opstå eventuelle skader på dit hus.
 3. MEDLEMSKAB HOS A-KASSE
  Mange a-kasser, fagforeninger og lignende organisationer har aftaler med forsikringsselskaber, som giver medlemmerne af disse mulighed for at få rabat. Er du eksempelvis medlem af en a-kasse, anbefaler vi, at du tjekker, om du har mulighed for, at få rabat hos et specifikt forsikringsselskab herigennem.
 4. OPNÅ SAMLERRABAT
  Søger du efter flere forsikringer? Eller har du flere af slagsen? Når du køber en billig husforsikring hos et forsikringsselskab, vil det være en god idé, at samle alle dine forsikringer hos dem. Hvis du eksempelvis samler bil-, indbo-, og ulykkesforsikring i det samme forsikringsselskab som du køber billig husforsikring i, får du en stor besparelse på dine forsikringer samlet set.

 

Sådan får du en billig husforsikring

Det er ingen hemmelighed, at man skal ud at finde en masse tilbud, for at få den billigst mulige husforsikring. Du kan eksempelvis prøve at kontakte diverse forsikringsselskaber telefonisk eller via internettet, men dette kan både være tidskrævende og uoverskueligt.

Mange vælger derfor i stigende grad at gøre brug af internettet til at modtage tilbud og sammenligne priser på sin husforsikring. Mikonomi.dk har derfor gjort det nemt for dig at sammenligne forsikringsmulighederne her på sitet og modtage tre tilbud på en billig husforsikring.

Det eneste du skal gøre er at udfylde formularen, som du finder øverst på siden, med dine oplysninger og forsikringsbehov. Herefter venter du bare på at de tre tilbud triller ind. De forsikringsselskaber, vi samarbejder med, vil konkurrere med hinanden om, at give dig det bedst mulige tilbud på baggrund af dine indtastninger.

Konkurrencen om at give dig det bedst mulige tilbud på din billig husforsikring, vil øge dine chancer for at få den billigste husforsikring markant. Når du har valgt det tilbud som matcher dig bedst, kan du derudover spare penge ved at ringe til forsikringsselskabet som står bag tilbuddet. Hvis du er god til at forhandle, og du spiller dine kort rigtigt, er der gode muligheder for yderligere at spare penge på dine forsikringer.

 Du har måske tegnet en husforsikring, eller også ønsker du at tegne sådan en, og derfor vil du selvfølgelig gerne vide, hvad en husforsikring dækker. Det kan være svært præcis at vide, hvad der dækkes af husforsikringen, da visse forsikringer kan forveksles med hinanden

Ofte stillede spørgsmål

"Hvor gælder min husforsikring?"
En husforsikring gælder på forsikringsstedet, som er den adresse hvor din ejendom befinder sig på.

"Er solcelleanlæg dækket af en husforsikring?"
Som udgangspunkt er solcelleanlægget dækket af din husforsikring. Du skal dog være opmærksom på, om dit tag kan holde til, at det får monteret et solcelleanlæg. Hvis dit solcelleanlæg er for tungt til, at dit tag ikke kan bære det, dækker en husforsikring ikke de skader som dette ville medføre. Det samme gælder ved borehuller efter installationer, som kan medføre lækage, svamp eller rådskader. Derfor kan det være en god ide, at få vurderet dit tag og dens konstruktion med henblik på, hvilken type eller størrelse solcelleanlæg som passer bedst til dit tag.

"Hvornår gælder min husforsikring fra?"
Når du skifter husforsikring, dækker denne fra den dato, du har tegnet den. Datoen vil stå på den aftale du har underskrevet. Hvis du flytter og tager din husforsikring med dig, gælder din husforsikring fra den dag, du har overtaget ejendommen. Forsikringen gælder 1 år ad gangen og fortsætter indtil du skriftligt beder om opsigelse.

"Hvor ofte skal jeg betale for en husforsikring?"
Som udgangspunkt skal du betale din præmie en gang om året. Du kan dog lave en aftale med dit forsikringsselskab om, at betale enten månedligt, pr. kvartal eller halvårligt. Selvrisikoen skal du kun betale hvis der opstår skader.

"Er der noget min husforsikring ikke dækker?"
En husforsikring dækker ikke skader, som du selv kan forhindre med almindelig vedligeholdelse. Det kunne for eksempel være slitageskader eller forældelse som kunne være undgået med vedligeholdelse.

"Hvad skal jeg gøre når skal have lavet en tilbygning til mit hus?"
Du skal kontakte dit forsikringsselskab, når du foretager dig en tilbygning til huset. Du kan evt. lave en entrepriseforsikring, for at dække de skader, der kan opstå under bebyggelsen. Hvis du ikke kontakter dit forsikringsselskab og oplyser dem om tilbygningen, dækker en husforsikring ikke skader på tilbygningen.

"Hvad skal jeg gøre hvis der opstår skader på mit hus?"
Hvis du oplever skader på dit hus, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Derudover, hvis muligt, prøv at begræns skaderne. Smid aldrig beskadiget dele ud, før forsikringsselskabets taksator har noteret skaden. Hav købsbeviser og kontrakter sikkert og godt gemt, da eventuelle erstatninger udregnes på baggrund af disse dokumenter.

Relaterede blogindlæg