Sammenlign ejerskifteforsikring

Indhent tilbud på ejerskifteforsikring - det er gratis og uforpligtende
Bestil tilbud
- tager under et minut
1.
Indtast oplysninger om dine personlige behov
2.
Bliv kontaktet af 3 forsikringselskaber
3.
Vælg det bedste og billigste tilbud
 • Spar op til 5.000
 • Gratis og uforpligtende
 • Tager under et minut
Læs om os i:
1
2
3
4
5

En ejerskifteforsikring er en type forsikring, der sikrer dig mod ubehagelige økonomiske overraskelser i forhold til eventuelle skjulte fejl og mangler, der kan være i forbindelse med overtagelsen af en ejendom. Skjulte fejl og mangler er punkter, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten og som enten forringer husets værdi eller fører til skader på huset.

Indhent tilbud på ejerskifteforsikring - det er gratis og uforpligtende Bestil tilbud
- tager under et minut

 

Der kan først tegnes ejerskifteforsikring, når en byggesagkyndig har udfærdiget både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Det er sælgers opgave at finde en byggesagkyndig, som kan udarbejde disse to rapporter.

Når tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten foreligger, så kan sælger kontakte forskellige forsikringsselskaber, og indhente tilbud på ejerskifteforsikringer. Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den billigste ejerskifteforsikring.

Køber er på ingen måde tvunget til at acceptere de forsikringstilbud, som sælger fremviser, men kan vælge at indhente tilbud på egen hånd. Køber skal dog selv betale en eventuel difference, hvis der tegnes en dyrere ejerskifteforsikring.

LÆS OGSÅ: Ejerskifteforsikring

 

Hvad dækker en standard ejerskifteforsikring?

En standard ejerskifteforsikring dækker i 5 år og følger lovgivningens minimumskrav om dækning. Denne type forsikring udbedring og lovliggørelse af disse fejl og mangler:

 • Ulovlige vvs-installationer
 • Ulovlige el-installationer
 • Større skader på huset
 • Usædvanlige forhold ved huset

Forsikringen dækker, hvis ulovlige vvs-installationer skal lovliggøres eller udbedres. Der også dækning af ulovlige el-installationer, hvis disse skal udbedre eller lovliggøres. Med større skader på huset menes der skader, der forringer husets værdi. Usædvanlige forhold ved huset vurderes ud fra en  sammenligning med andre huse af nogenlunde samme alder.

Ejerskifteforsikringen dækker kun, hvis disse skader og mangler var til stede ved overtagelsen af huset.

 

sammenlign ejerskifteforsikring

 

Hvad dækker en udvidet ejerskifteforsikring?

En udvidet ejerskifteforsikring har en løbeperiode på 10 år og dækker som udgangspunkt de samme fejl og mangler som en standard ejerskifteforsikring, men den dækker også, som navnet antyder, mere end det. Med en udvidet ejerskifteforsikring er du nemlig også forsikret mod visse andre forhold ved huset eller grunden, der kan skade husets værdi eller brug.

Disse forhold kan være:

 • Skimmelsvamp, der skal fjernes fra indbo
 • Ulovlige kloakledninger på grunden
 • Ulovlige stikledninger på grunden
 • Forurening af grunden

Yderligere kan en udvidet ejerskifteforsikring dække visse andre ulovlige forhold såsom manglende vådrumssikring. Med en udvidet ejerskifteforsikring er du altså godt dækket ind, hvis der opstår problemer med udbedring eller lovliggørelse af skjulte fejl og mangler ved både huset og grunden efter overtagelsen.

 

Lav en ejerskifteforsikring sammenligning

Det er vigtigt, at du indhenter flere tilbud på ejerskifteforsikringer fra forskellige forsikringsselskaber, således at du bedre kan sammenligne disse. Ved en sammenligning af ejerskifteforsikringer skal du gå systematisk til værks og tjekke følgende punkter igennem:

 • Dækning
 • Præmie
 • Selvrisiko

Præmien er en éngangspræmie, der betales ved tegnelsen af forsikringen. Præmien afhænger af ejendommens størrelse, alder, stand og pris. Præmien varierer fra selskab til selskab.

Ifølge loven er selvrisikoen maksimalt 5.000 kr per skade og 50.000 kr i alt i løbeperioden, men hos nogle forsikringsselskaber har du en endnu lavere selvrisiko.

Læs betingelserne godt igennem, så du ved hvilken dækning du får, i forhold til hvor høj præmien er samt hvor meget selvrisikoen lyder på.

LÆS OGSÅ: Billig ejerskifteforsikring