Ejerskifteforsikring til Sommerhus → Find Tilbud

Sammenlign ejerskifteforsikring gratis og se hvor meget du kan spare!
Bestil tilbud
- tager under et minut
1.
Indtast oplysninger om dine personlige behov
2.
Bliv kontaktet af 3 forsikringselskaber
3.
Vælg det bedste og billigste tilbud
 • Spar op til 5.000
 • Gratis og uforpligtende
 • Tager under et minut
Læs om os i:
1
2
3
4
5
Lignende sider

Du kan let indhente 3 uforpligtende tilbud på gode ejerskifteforsikringer her. Du udfylder bare nedenstående formular, og så vil du inden længe blive kontaktet med 3 gode tilbud fra forsikringsselskaber.

Sammenlign ejerskifteforsikring gratis og se hvor meget du kan spare! Bestil tilbud
- tager under et minut

 

Hvorfor tegne en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er godt at tegne, hvis du enten skal sælge eller købe fast ejendom. Det kan være hus, sommerhus eller en ideel anpart. Med en ejerskifteforsikring er begge parter dækket godt ind, hvis der pludselig dukker nogle skjulte fejl og mangler op efterfølgende.

Sælger slipper for at skulle stå til ansvar og sørge for udbedring eller lovliggørelse af divers installationer. Køber slipper samtidig for, at risikere selv at skulle betale for udbedring eller lovliggørelse af de skjulte fejl og mangler. Da begge parter bliver sikret med en ejerskifteforsikring, så betaler begge parter også en del af præmien.

Der kan tegnes ejerskifteforsikring for en ejerlejlighed, hvis alle fællesarealer i foreningen er inkluderet i tilstandsrapporten. Dette er dog ret omfattende og dyrt, så derfor er der sjældent ejerskifteforsikring på en ejerlejlighed. Ejerskifteforsikringen gælder ikke ved andelslejligheder og landbrugsejendomme, da de begge hører under lidt særlige regler.

LÆS OGSÅ: Husforsikring

 

Sælgers ejerskifteforsikring:

Hvis du som sælger ikke har tegnet ejerskifteforsikring, så kan du risikere at skulle udbedre eventuelle skjulte fejl og mangler, og det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse. Hvis du har tegnet en ejerskifteforsikring, så bliver du fritaget for ansvar for skader og mangler.

Du skal som sælger sørge for at bestille både tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Det er op til dig som sælger frit at vælge en byggesagkyndig.

Når du har modtaget både tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten kan du indhente tilbud på ejerskifteforsikringer hos forsikringsselskaberne.

Sælger forpligter sig til at betale halvdelen af præmien på den billigste ejerskifteforsikring, men køber kan godt vælge en dyrere forsikring, men skal så selv betale differencen.

Købers ejerskifteforsikring:

Hvis du som køber har tegnet en ejerskifteforsikring, så bliver du sikret mod skjulte skader og mangler. Du skal sørge for at læse tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten igennem og sætte dig ind, hvad eventuelle skader vil koste at udbedre.

Køber behøver ikke at acceptere et tilbud fra sælger om en ejerskifteforsikring, men kan selv indhente flere tilbud hos andre forsikringsselskaber. Køber skal dog selv betale en eventuel difference i præmien ved valget af en dyrere ejerskifteforsikring.

 ejerskifteforsikring

 

Hvordan er jeg dækket af en ejerskifteforsikring?

Når du skal vælge ejerskifteforsikring, så kan du vælge mellem en standard ejerskifteforsikring eller en udvidet ejerskifteforsikring. Der er selvfølgelig forskel på, hvad der dækkes af en standard ejerskifteforsikring i forhold til en udvidet. Desuden er der forskel på hvor længe forsikringen løber. En standard ejerskifteforsikring har en løbeperiode på 5 år, hvorimod en udvidet ejerskifteforsikring dækker hele 10 år frem. En standard ejerskifteforsikring er en billig ejerskifteforsikring og vil som oftest dække følgende skader og mangler:

 • Større skader på huset
 • Ulovlige vvs-installationer
 • Ulovlige el-installationer
 • Usædvanlige forhold ved huset

Større skader på huset er skader, der har negativ indvirkning på huset værdi. Desuden dækker ejerskifteforsikringen ulovlige vvs-installationer samt el-installationer, der enten skal lovliggøres eller udbedres. Usædvanlige forhold ved huset skal ses i forhold til andre huse af nogenlunde samme alder og stand. En standard ejerskifteforsikring dækker altså ikke almindeligt slid, som må regnes for værende normalt taget husets alder i betragtning.

De skjulte skader og mangler skal have været til stede ved overtagelsen af huset, for at være dækket af ejerskifteforsikringen. Samtidig skal de hverken være nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten eller de skal være helt forkert beskrevet i disse. Med skjulte fejl og mangler menes der altså de fejl og mangler, som køber ikke har haft mulighed for at vide noget om.

Hvad dækker en udvidet ejerskifteforsikring?

Den udvidede ejerskifteforsikring dækker selvfølgelig de samme fejl og mangler som en standard ejerskifteforsikring, men kan ydermere dække følgende:

 • Ulovlige kloakledninger på grunden
 • Ulovlige stikledninger på grunden
 • Forurening af grunden
 • Manglende vådrumssikring
 • Skimmelsvamp

Med en udvidet ejerskifteforsikring er du altså bedre dækket ind i forhold til, hvilke skjulte fejl og mangler, der måtte vise sig at være. Ydermere er forsikret i 10 år, hvilket betyder tryghed i en længere periode.

 

ejerskifteforsikring

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Prisen på ejerskifteforsikringen varierer alt efter, hvilket selskab du vælger. Prisen er også afhængig af en række faktorer såsom husets størrelse, stand og alder. Ydermere afhænger prisen af, hvorvidt du vælger en standarddækning eller en udvidet ejerskifteforsikring. Opsummeret afhænger prisen på en ejerskifteforsikring altså af følgende faktorer:

 • Forsikringsselskab
 • Husets størrelse
 • Husets stand
 • Husets alder
 • Standardforsikring eller udvidet ejerskifteforsikring

Hep: Vil du vide mere om, hvordan prisen på en ejerskifteforsirking udregnes? Så læs vores blogpost: Hvad koster en ejerskifteforsikring.

Præmien for en ejerskifteforsikring er en éngangspræmie, så der betales kun et samlet beløb. Sælger giver køber et forsikringstilbud, men køber kan vælge ikke at acceptere tilbuddet. Sælger skal betale et beløb til køber på halvdelen af præmien på det billigste tilbud om ejerskifteforsikring.

Selvrisikoen er forskellig fra selskab til selskab, men ifølge loven må selvrisikoen maksimalt være 5.000 kroner per skade. Desuden må du maksimalt skulle betale en samlet selvrisiko på 50.000 kroner i hele forsikringens løbeperiode. Nogle forsikringsselskaber har dog en lavere selvrisiko end lovgivningen påbyder. Selvrisikoen er også afhængig af, hvad der står i tilstandsrapporten.

 

Det er altid en god idé, at tegne en ejerskifteforsikring, når du indgår i en ejendomshandel. Ejendomme, der med fordel kan forsikres med en ejerskifteforsikring, er huse, ideelle anparter samt sommerhuse.

Uanset om du har rollen som sælger eller køber, kan du med fordel sikre dig selv mod ubehagelige overraskelser med en ejerskifteforsikring.

Hvad dækker en standard ejerskifteforsikring?

En standard ejerskifteforsikring er en billig forsikring, der dækker ved visse skjulte fejl og mangler. Der er ifølge loven givet nogle minimumskrav til, hvad denne type forsikring skal dække. Det betyder at en standard ejerskifteforsikring dækker følgende punkter:

 • Ulovlige elinstallationer

 • Ulovlige vvs-installationer

 • Større skader på huset

 • Usædvanlige forhold ved huset

 • Løbeperiode 5 år

En standard ejerskifteforsikring dækker udbedring eller lovliggørelse af manglende eller ulovlige el -samt vvs installationer.

Ved større skader på huset menes der skader, der har negativ indvirkning på huset værdi.

Usædvanlige forhold ved huset er i forhold til standen på andre huse af samme alder. Der altså ikke dækning for almindeligt slid, som må forventes taget husets alder i betragtning.

For at være dækket af ejerskifteforsikringen, så skal de skjulte skader og mangler have været til stede ved overtagelsen af huset. Desuden må disse skader og mangler ikke være nævnt i tilstandsrapport eller elinstallationsrapport. Skjulte fejl og mangler er de punkter, som køber ikke har vidst noget om på forhånd.

En ejerskifteforsikring dækker altså ikke fejl og mangler, der først opstår efter overtagelsen af ejendommen.

Med en standard ejerskifteforsikring er du forsikret i 5 år og slipper for at stå med ansvaret for udbedringer og lovliggørelse.

Hvad dækker en udvidet ejerskifteforsikring?

En udvidet ejerskifteforsikring dækker de samme punkter, som en standard ejerskifteforsikring, men derudover dækker den også nogle af de nedenstående punkter:

 • Ulovlige stikledninger

 • Ulovlige kloakledninger

 • Forurening af grunden

 • Manglende vådrumssikring

 • Skimmelsvamp

 • Løbeperiode 10 år

Med en udvidet ejerskifteforsikring er du som regel forsikret ved ulovlige kloak -og stikledninger på grunden. Der er ikke dækning for almindelig slitage på disse.

Desuden kan en udvidet ejerskifteforsikring dække, hvis det viser sig at grunden er forurenet og skal renses.

En udvidet ejerskifteforsikring kan også dække manglende vådrumssikring samt hvis der skal fjernes skimmelsvamp på indbo.

Da der godt kan være forskel fra selskab til selskab, hvad der tilbydes i den udvidede ejerskifteforsikring, så sørg for at læse betingelser om dækning og begrænsninger grundigt igennem.

Du er dækket af en udvidet ejerskifteforsikring i hele 10 år, hvor du ikke skal bekymre dig om eventuelle skjulte fejl og mangler

Hvem er ansvarlig?

En ejerskifteforsikring er en god idé uanset om du er sælger eller køber af ejendom. En ejerskifteforsikring sikrer dig mod skjulte fejl og mangler, der ikke står beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Sælger er ansvarlig for at kontakte en byggesagkyndig og få udarbejdet både tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Herefter skal sælger indhente tilbud på ejerskifteforsikring. Disse forsikringstilbud kan køber vælge at acceptere eller takke nej til. Sælger skal betale halvdelen af præmien på den billigste ejerskifteforsikring, så det er op til køber selv at betale differencen, hvis der tegnes en anden forsikring.

Hvor meget koster en ejerskifteforsikring?

Der er mange forskellige faktorer i spil, når det kommer til prisen på en ejerskifteforsikring. Her er de vigtigste:

 • Grad af dækning

 • Husets størrelse, alder samt stand.

 • Selvrisiko

 • Forsikringsselskab

Graden af dækning er selvfølgelig afgørende, da det er billigere at vælge en standard dækning end en udvidet. Så vælger du en standard ejerskifteforsikring er du dækket ind i forhold til de lovmæssige minimumskrav for denne type forsikring. En standard forsikring koster typisk mellem 5.000 og 15.000 kroner. Vælger du til gengæld en udvidet ejerskifteforsikring, så er du endnu bedre forsikret og denne løsning koster typisk nogle tusinde kroner mere.

Selve huset eller ejendommen du sælger eller køber, er også relevant i forhold til beregning af prisen på en ejerskifteforsikring. Huset størrelse, alder samt standen på dette sammenlignet med andre huse på samme alder har også indvirkning på prisen.

Selvrisikoen betyder også noget i forhold til prisen. Selvrisikoen ligger typisk på ca. 5.000 kroner per skade, men nogle selskaber har lavere selvrisiko.

Prisen på en ejerskifteforsikring afhænger også af, hvilket forsikringsselskab du vælger at benytte dig af. Så indhent flere tilbud, så du kan sammenligne priser og betingelser.

Præmien på en ejerskifteforsikring er en engangspræmie, så hele beløbet betales altså på én gang - og så er du herefter forsikret.

3 tips til en god ejerskifteforsikring

Vi har lavet en oversigt over de 3 punkter, der kan hjælpe dig med at finde frem til en god ejerskifteforsikring

 • Indhent tilbud fra flere forsikringsselskaber: På denne måde er det nemmere at sammenligne tilbud og vælge den rigtige forsikring.

 • Saml flere forsikringer hos et selskab: En ejerskifteforsikring kan let kombineres med en husforsikring hos samme selskab, så du bliver godt forsikret.

 • Læs policen grundigt igennem: Så ved du præcis, hvorledes du er forsikret og undgår ubehagelige overraskelser.

Når du indhenter tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber bliver det nemmere for dig at sammenligne tilbuddene. Der vil være store forskelle på, hvor godt du er dækket ind samt hvad du skal give for ydelsen. Undersøg, hvor meget du skal betale i præmie samt hvor høj selvrisikoen er per skade i forsikringens løbeperiode.

Du kan samle din ejerskifteforsikring samt husforsikring hos ét selskab, således at disse to forsikringer supplerer hinanden.

Det er selvfølgelig vigtigt, at du læser policen grundigt igennem, så du ved hvilke betingelser der er i din aftale

Vi håber du er blevet klogere på, hvad det koster at tegne en ejerskifteforsikring.

Sammenligning af de to typer ejerskifteforsikring

Når du skal sammenligne de to typer ejerskifteforsikringer og vælge, hvilken én du vil tegne, så kig på de typer fejl og mangler, du bliver forsikret mod med hver af dem.

Du kan vælge mellem en standard ejerskifteforsikring eller en udvidet ejerskifteforsikring. Den udvidede ejerskifteforsikring dækker selvfølgelig bredere end en standard ejerskifteforsikring. Du skal vælge ud fra, hvad du synes er vigtigt at forsikringen dækker samt sammenholde det med udgifter til præmie og selvrisiko set i forhold til, hvad dine eventuelle egne udgifter til udbedringer kunne løbe op i.

Du skal desuden huske, at standard ejerskifteforsikringen kun har en løbeperiode på 5 år, hvor den udvidede ejerskifteforsikring har 10 år.

Når du har sat dig grundigt ind i husets stand samt forsikringens betingelser og begrænsninger, så kan du vælge den rette ejerskifteforsikring til dig.

Sådan finder du en billig ejerskifteforsikring

Det kan godt betale sig at indhente tilbud på ejerskifteforsikringer fra flere forsikringsselskaber inden du vælger. Du skal som køber selv betale differencen, hvis du ønsker en bedre ejerskifteforsikring end den sælger tilbyder.

Husk at læse dine betingelser for ejerskifteforsikringen grundigt igennem, så du ved i hvilke situationer din forsikring dækker. Policen er din aftale med forsikringsselskabet og alle detaljer vedrørende dækning og eventuelle begrænsninger skal stå heri.

Her på Mikonomi.dk vil vi gerne gøre det overskueligt for dig at finde frem til den bedste ejerskifteforsikring, så du føler dig tryg som sælger eller køber af fast ejendom.

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring herunder:

Sammenlign ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring pris
Billig ejerskifteforsikring Udvidet ejerskifteforsikring
Ejerskifteforsikring til sommerhus Tilbud på ejerskifteforsikring
God ejerskifteforsikring Bedste ejerskifteforsikring