A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 6 min.
Opdateret:

Undersøgelse: Økonomisk ligestilling i danske kommuner

Økonomisk forskel på mænd og kvinder

Mikonomi.dk har vi foretaget en undersøgelse, der kigger nærmere på den økonomiske ligestilling i danske kommuner. Her kan du se, hvad mænd og kvinder tjener i din og andre kommuner og sammenligne den økonomiske ligestilling i kommunerne med vores indeksberegning.

På kortet nedenfor har vi lavet en grafisk oversigt over de danske kommuner. Indeks 100 svarer til landsgennemsnittet for økonomisk ligestilling, hvilket er 78,16%. Dvs. at danske kvinders indkomst i gennemsnit er ca. 22% mindre end mændenes.

Du kan også sammenligne den gennemsnitlige månedlige indkomst i kommunerne for både mænd og kvinder. Vi har samlet en komplet liste over alle danske kommunernes gennemsnitlige indkomst her.

Ønsker du at bruge dette kort på din egen side, skal du blot kopiere koden:

Få HTML koden her!
<p><iframe id="datawrapper-chart-K3iKT" src="//datawrapper.dwcdn.net/K3iKT/3/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="400"></iframe></p>

På denne side kan du finde følgende:

Stor forskel på økonomisk ligestilling i kommunerne

Ovenstående kort viser kommunernes økonomiske ligestilling ud fra et indekstal. Indeks 100 svarer til landsgennemsnittet for økonomisk ligestilling, hvilket er 78,16%. Det vil sige, at hvis en mand har en indkomst på 100.000 kr., er en kvindes indkomst på 78.160 kr.

Hørsholm Kommune har eksempelvis en indeksscore på 67,6, hvilket er det laveste i Danmark. Det gør Hørsholm til kommunen med mindst økonomisk ligestilling, fordi afstanden mellem mænd og kvinders indkomst er meget høj.

Modsat har Albertslund Kommune en indeksscore på 111,5, hvilket gør Albertslund til kommunen med mest økonomisk ligestilling. Dette skyldes, at afstanden mellem kønnenes indkomst er den laveste af alle Danmarks kommuner.

Ø-kommuner og storbyerne scorer højest på økonomisk ligestilling

I kommunerne på de mindre, danske øer er tendensen generelt, at den økonomiske ligestilling er bedre end på fastlandet. Faktisk ligger alle ø-kommuner godt over indeks 100 med undtagelse af Fanø. Det samme er gældende for Danmarks fire største byer; Aalborg, Aarhus, Odense og København.

I de nordsjællandske kommuner er den økonomiske ligestilling til gengæld udfordret. Ligesom kommunerne i det midtjyske ligger et godt stykke under landsgennemsnittet. For mange af disse kommuner er det desuden tilfældet, at den samlede indkomst ligger i den høje ende.

De samlede Indtægtsforhold i de danske kommuner er også meget forskellige. I Gentofte tjener borgerne i gennemsnit mere end det dobbelte af borgerne på Langeland. Langeland har til gengæld langt bedre økonomisk ligestilling.

Ønkser du at benytte infografikken på din egen side, skal du blot kopiere koden:

Få HTML koden her!
<a href="https://www.mikonomi.dk/21335.aspx" target="_blank"> <img src="https://www.mikonomi.dk/media/2470036/oekonomisk-ligestilling.png" alt="Økonomisk ligestilling" width="800px" border="0px" </a>

I de velstillede kommuner er mænd de rigeste

Generelt er der en en sammenhæng mellem høj indkomst og dårlig økonomisk ligestilling. Af de 15 mest velstillede kommuner i landet, er det kun Egedal Kommune, der ligger over indeks 100 og dermed har mere økonomisk ligestilling end landsgennemsnittet.

Forskellen på mænd og kvinders indtægt er altså markant større i de rige kommuner. Mænd bosat i den rigeste kommune tjener knap 46% mere end kvinder. Derimod har mænd i den fattigste kommune en indkomst, der er 15% større end kvindernes.

Det er dermed mænds indtægt i de velhavende kommuner, der trækker landsgennemsnittet for økonomisk ulighed ned. Faktisk ville landsgennemsnittet for økonomisk ulighed være på 79,06% fremfor 78,16%, hvis man så bort fra de 5 rigeste kommuner i landet.

Ønkser du at benytte infografikken på din egen side, skal du blot kopiere koden:

Få HTML koden her!
<a href="https://www.mikonomi.dk/21335.aspx" target="_blank"> <img src="https://www.mikonomi.dk/media/2470037/samlet-indkomst.png" alt="samlet indkomst" width="800px" border="0px" </a>

Kvinderne halter radikalt bagud økonomisk

Når man sammenligner indkomstniveauet mellem mænd og kvinder i de respektive kommuner, bliver det hurtigt tydeligt, at nogle kommuner ligger langt under det nationale gennemsnit for økonomisk ligestilling.

De 3 kommuner, der er længst fra landsgennemsnittet, ligger også alle under indeks 100. Disse kommuner er henholdsvis Rudersdal, Gentofte og Hørsholm Kommune. Samtidig er det interessant, at disse kommuner er blandt landets bedst økonomisk stillede kommuner.

Faktisk har den gennemsnitlige mand i Gentofte en indkomst der er 328% større end en kvinde fra Langeland. Det er mere end 3 gange så meget og svarer til en indkomstforskel på 45.279 kr. hver måned.

Kæmpe forskel på rige mænd og fattige kvinder

Derudover er det bemærkelsesværdigt, at indkomstforskellen, mellem en mand bosat i en velstillet kommune som Gentofte kontra en mand fra en mindre velstillet kommune som Langeland, udgør en økonomisk forskel på hele 503.600 kr. årligt.

Sammenligner man samme parametre kvinderne imellem, udgør denne forskel i indkomst dog blot 180.600 kr. om året. Uligheden mellem mænd er altså markant større end indkomstuligheden mellem kvinder i Danmark.

Som illustreret i figurerne forneden placeret på vægten, svarer en gennemsnitlig kvindes indkomst fra Langeland til 30% af dét, en mand kan forvente at modtage i Gentofte. Omvendt, hvis man sammenligner en kvindes indkomst i Gentofte, har en mand fra Langeland en indkomst tilsvarende 66% af hendes.

oekonomisk ligestilling

Ønkser du at benytte infografikken på din egen side, skal du blot kopiere koden:

Få HTML koden her!
<a href="https://www.mikonomi.dk/21335.aspx" target="_blank"> <img src="https://www.mikonomi.dk/media/2470038/oekonomisk-ulighed.png" alt="Økonomisk ulighed" width="800px" border="0px" </a>

Se tallene for din kommune

I tabellen nedenfor har vi samlet information om alle 98 danske kommuner. Du kan finde den gennemsnitlige månedlige indkomst for mænd og kvinder i kommunen. Derudover kan du finde den samlede månedlige indkomst samt det beregnede økonomiske ligestillingsindeks.

Du kan sortere tallene efter, hvad du vil undersøge nærmere ved at klikke på de blå felter i tabellen. Vil du fx finde de kommuner, der scorer bedst på ligestillingsindekset, klikker du blot på feltet “Ligestillings indeks”. Klikker du igen sorteres der fra dårligste score.

Du kan nemt finde en bestemt kommune ved at sortere alfabetisk på feltet “Kommune”. Husk at resultaterne er beregnet som indkomst før skat. Der er altså hverken tale om disponibel indkomst eller rådighedsbeløb.

Ønsker du at bruge tabellen på din egen side, skal du blot kopiere koden:

Få HTML koden her!
<div style="clear:both"><iframe src="https://www.mikonomi.dk/embed/indkomst-maend-og-kvinder-i-danske-kommuner" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="600"></iframe><br /><a href="https://www.mikonomi.dk/21335.aspx" target="_blank"></a></div>

Sådan er undersøgelsen udarbejdet

Vi har lavet undersøgelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik om indkomst i kommunerne i 2017. Med indkomst forstås: indkomst før skat mv. Dette beløb har vi delt ud på antallet af henholdsvis mænd og kvinder i området for at finde en gennemsnitsindkomst pr. person.

Mens vi i kortet præsenterer indkomst pr. år, har vi i tabellen delt med 12, hvilket dermed er den aktuelle gennemsnitsindkomst pr. måned. Indeksberegningen er lavet med udgangspunkt i den gennemsnitlige forskel mellem danske mænd og kvinders indkomst.

Denne forskel har vi beregnet til 78,16%, det vil sige, at danske kvinder i gennemsnit tjener ca. 20% mindre end danske mænd. Indeks 100 svarer til den gennemsnitlige indkomst for mænd. Et indeksresultat over 100 er derfor udtryk for en bedre økonomisk ligestilling end landsgennemsnittet og omvendt, hvis indeksresultatet er under 100.

Mikonomi.dk er en sammenligningstjeneste som kan hjælpe dig med at finde en god pris på at låne penge, forsikring og a-kasse. Du kan let sammenligne mellem en lang række udbydere og vælge den bedste løsning for dig.