A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 7 min.
Opdateret:

Hvilken kommunes borgere er bedst stillede økonomisk set?

Hvilken kommunes borgere er bedst stillede økonomisk set?

Har du nogensinde tænkt på, hvor gode økonomiske forhold der er i din kommune? Hvor høj er gennemsnitsindkomsten? Hvad er den gennemsnitlige husleje? Hvor mange lån tager folk?

Lige netop dette, og meget mere, har vi her på Mikonomi.dk sat os for at undersøge. Dette har vi gjort for at kunne konkludere, hvilke danske kommuner der er henholdsvis bedst og værst økonomisk stillede.

I nedenstående interaktive kort kan du læse om hver kommunes styrker og svagheder samt deres samlede antal point.

Mikonomi.dk er en sammenligningstjeneste, hvor du kan sammenligne forsikringer, a-kasser og låne penge. På denne måde kan du vælge den løsning, der passer dig bedst - helt gratis.

Ønsker du at benytte ovenstående interaktive kort på din side, kan du blot kopiere følgende kode:

Få HTML-koden her!
<p><iframe src="//datawrapper.dwcdn.net/Sv3qy/3/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" width="600" height="400"></iframe></a><br><em>Created by <a href="https://www.mikonomi.dk/" target="_blank">Mikonomi.dk</a></em></p>

Herunder kan du finde en oversigt over undersøgelsen:

Se her, hvor mange point din kommune har fået

I nedenstående tabel kan du få et overblik over, hvordan de økonomiske forhold er i din kommune i forhold til de resterende kommuner i Danmark. Tabellen giver et indblik i hver enkelt kommunes point under hvert kriterium, hvori kommunens styrker og svagheder derved illustreres. Yderligere kan du se, hvor mange point din kommune har fået i alt.

 Ønsker du at se dataen, der danner belæg for ovenstående point, kan du her se en fuld oversigt over disse.

Gentofte Kommunes borgere er bedst økonomisk stillede

Gentofte Kommune er, med en Mikonomi-score på 72 ud af 90, undersøgelsens store vinder. Dette skyldes i høj grad, at borgerne i denne kommune har en høj gennemsnitsindkomst, sparer meget op til pension samt har en lav kommuneskat og grundskyldspromille. Yderligere skyldes dette også, at kvadratmeterprisen er høj, og at der er få huse til salg. Dette gør, at borgerne i Gentofte Kommune står i en god forhandlingssituation, da de kan presse prisen op, såfremt de ønsker at sælge deres bolig.

I Gentofte Kommune hedder gennemsnitsindkomsten for personer over 14 år 579.957 kr. om året før skat. Dette er den højeste indkomst blandt alle kommunerne. Yderligere er dette næsten to gange så meget som den gennemsnitlige indkomst for alle 98 kommuner, som ligger på 312.966 kr.

En anden faktorer, der gør, at Gentofte Kommune indtager 1. pladsen er, at bruttoledighedsprocenten det sidste halve år af 2017 kun lå på 8,86%. Til sammenligning lå ledighedsprocenten i Ishøj Kommune på 19,08%, som ligeså er den kommune med højest ledighed. Kommunen med den laveste andel af bruttoledige er derimod Ringkøbing-Skjern med 6,74%.

I modsatte ende af undersøgelsen ligger Læsø Kommune med kun 33 point ud af 90 mulige. Dette skyldes blandt andet, at borgernes gennemsnitlige indkomst på 261.291 kr. ligger en del under gennemsnittet for alle kommunerne. Yderligere kan en dyr kommuneskat og grundskyldspromille fremhæves som grunde for kommunens bundplacering.

Kommuner fra Region Hovedstaden indtager topplaceringer

Generelt placerer kommuner fra Region Hovedstaden sig i toppen. Dette illustreres blandt andet i, at alle kommuner i Region Hovedstaden i gennemsnit får 57 point. Til sammenligning får kommunerne i Region Nordjylland og Syddanmark i gennemsnit henholdsvis 44,63 og 50,09 point.

Derudover kan man se, at top 20 består af 14 kommuner fra Region Hovedstaden, hvilket tydeliggør at København er væsentligt bedre stillet end resten af landet. Ligeså er 9 ud af 10 af de bedst stillede kommuner fra Region Hovedstadeb, som det illustreres i nedenstående tabel.

Top 10 kommuner
PlaceringKommuneRegion
1. pladsGentofte KommuneRegion Hovedstaden
2. pladsRudersdal KommuneRegion Hovedstaden
3. pladsLyngby-Taarbæk KommuneRegion Hovedstaden
3. pladsHørsholm KommuneRegion Hovedstaden
5. pladsTårnby KommuneRegion Hovedstaden
5. pladsAllerød KommuneRegion Hovedstaden
7. pladsGreve KommuneRegion Sjælland
7. pladsFuresø KommuneRegion Hovedstaden
7. pladsFrederiksberg KommuneRegion Hovedstaden
10. pladsGladsaxe KommuneRegion Hovedstaden


Fælles for disse kommuner er, at borgerne alle har en højere gennemsnitsindkomst. Gennemsnitsindkomsten for alle kommuner ligger på 312.483 kr., hvorimod den for Region Hovedstaden ligger på 355.137 kr.

Derudover kan borgerne oftest få mere ud af at sælge huset end i andre kommuner, da der overordnet set er en højere kvadratmeterpris, samt er færre huse til salg. For eksempel ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris for alle kommunerne på 18.324 kr./m2. Til sammenligning har Region Hovedstaden derimod en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 29.488 kr./m2.

Til slut har de fleste af kommunerne i regionen en lav grundskyldspromille samt kommuneskat. Den gennemsnitlige grundskyldspromille ligger på 26,015‰, men i Region Hovedstaden er denne kun 25,563 ‰. Det er derved billigere at eje en grund i denne region. Derudover ligger den gennemsnitlige kommuneskat på 38,34%, hvor den i Region Hovedstaden ligger på 37,34%.

Region Nordjylland er undersøgelsens tabere

Hvis alle regionernes gennemsnitlige point udregnes, placerer Region Nordjylland sig i bunden med en gennemsnitlig Mikonomi-score på 44,63 point. I nedenstående tabel kan du se, hvor mange point hver region har fået.

Point fordelt på Regioner
PlaceringRegionPoint
1. pladsRegion Hovedstaden57 point
2. pladsRegion Midtjylland51,15 point
3. pladsRegion Syddanmark50,09 point
4. pladsRegion Sjælland49,11 point
5. pladsRegion Nordjylland44,63 point


Gældende for de fleste af kommunerne i Region Nordjylland er, at de oftest har en lav gennemsnitsindkomst. Gennemsnittet blandt alle kommuner ligger som tidligere skrevet på 312.483 kr. Blandt kommunerne i Region Nordjylland er den gennemsnitlige indkomst dog kun 282.919 kr., og det er derved en del under gennemsnittet.

Yderligere sparer kommunerne i Nordjylland heller ikke så meget op til pensionen, som de resterende kommuner gør. Gennemsnittet blandt de 98 kommuner er 956.427 kr. pr. familie. Hos Region Nordjylland er det mere end 100.000 kr. mindre, nemlig 853.668 kr., der bliver sparet op til pensionen pr. familie.

Til slut har de fleste af kommunerne i Region Nordjylland en høj kommuneskat samt grundskyldspromille. For alle kommunerne ligger den gennemsnitlige grundskyldspromille og kommuneskat på henholdsvis 26,015 ‰ og 38,34%. I Region Nordjylland ligger begge en smule over gennemsnittet med en grundskyldspromille på 28,642 ‰ samt en kommuneskat på 39,34%.

Fremgangsmåde

I følgende tabel kan du læse om de ni kriterier, som er udvalgt for at kunne vurdere de forskellige kommuners økonomiske forhold. Alle disse kriterier er nogle, der har indflydelse på, hvor økonomisk gode forhold borgerne har i de forskellige kommuner. På baggrund af disse har vi derved kunne konkludere, hvilke kommuner der er henholdsvis bedst og værst stillede, økonomisk set.

Sådan er undersøgelsen lavet
KriteriumBeskrivelseFortolkningKilde
GennemsnitsindkomstGennemsnitsindkomsten er på årlig basis før skatter mv. og er taget for 2016 for personer over 14 år.Jo højere indkomst, jo højere point vil kommunen få. Kriterier er inddraget som indikator for borgernes rådighedsbeløb.Danmarks Statistik
KvadratmeterprisKvadratmeterprisen er taget for alle boligtyper den 16. marts 2018.Jo dyrere denne er, jo højere point vil kommunen få. Dette skyldes, at der tages udgangspunkt i borgere, der allerede bor i kommunen og det er en fordel for dem, at kvadratmeterprisen er høj, da deres hus derfor er mere værd.Boliga
Antal huse til salgAntallet af huse til salg er taget for alle boligtyper den 19. marts 2018. Dette tal er yderligere divideret med indbyggertallet i kommunen, for at få et estimat over, hvor mange ledige huse der er i forhold til antallet af indbyggere.Desto færre huse til salg, jo højere point vil kommunen få. Dette skyldes, at der tages udgangspunkt i borgere, der allerede bor i kommunen.Det er en fordel for dem, at der er få huse til salg, da de derfor kan presse prisen op, hvis de ønsker at sælge.Boliga
Gennemsnitslig huslejeDen gennemsnitlige huslejen er indsamlet for alle almene boliger i 2017 på årsbasis, altså den gennemsnitlige årlige husleje.Jo lavere årlig husleje, jo højere point vil kommunen få. Kriteriet er inddraget som indikator for borgernes faste udgifter.Huslejestatistik 2017
KommuneskatKommuneskat er fundet for den specifikke kommune på Skatteministeriets hjemmeside og inddrager kommuneskat, kirkeskat, sundhedsbidrag og bundskat.Jo lavere kommuneskat, jo højere point vil kommunen få. Kriteriet er inddraget som indikator for, hvor meget af borgernes løn, der går til kommunen.Skatteministeriet
GrundskyldGrundskyldspromillen er fundet for den specifikke kommune på Skatteministeriets hjemmeside.Jo lavere grundskyldspromille, jo højere point vil kommunen få. Kriteriet er inddraget som indikator på, hvad det koster at eje en grund.Skatteministeriet
BruttoledigeBruttoledighedsprocenten er fundet ved at tage andelen af bruttoledige i første halvår af 2017 og dividere dette tal med indbyggertallet.Jo lavere bruttoledighedsprocent, jo højere point vil kommunen få. Kriteriet er inddraget som en indikator for, hvor mange borgere, der ingen indkomst har, udover kontanthjælp, a-kasse.Danmarks Statistik
GældGæld er fundet ved at samle borgernes gæld for den specifikke kommune i 2016. Dette tal er på familiebasis og viser derved den gennemsnitlige gæld for én familie i den respektive kommune.Jo lavere gæld, jo højere point vil kommunen få. Kriteriet er inddraget som indikator for borgernes gældsætningsniveau.Danmarks Statistik
PensionsopsparingPensionsopsparing er fundet ved at samle borgernes pensionsopsparinger for den specifikke kommune i 2016. Dette tal er på familiebasis og viser derved den gennemsnitlige pensionsopsparing for én familie i den respektive kommune.Jo højere pensionsopsparing, jo højere point vil kommunen få. Kriteriet er inddraget som indikator for, hvor godt økonomisk stillede borgerne er til pensionen.Danmarks Statistik


Pointsystem

For at kunne rangere de forskellige kommuner, har vi udviklet en såkaldt Mikonomi-score. Der er i alt 9 kriterier, hvori pointene løber fra 1-10. Dette betyder, at en kommune maksimalt kan opnå en Mikonomi-score på 90 point.

Intervallerne mellem pointene er udregnet ved at trække den højest og lavest scorende kommunes point fra hinanden. Herefter divideres dette med 10, for at finde et interval mellem hvert point, da der ønskes et pointsystem på 10 point. Derefter tildeles kommunerne, der ligger i det højeste interval 10 point. Derimod modtager kommunerne, der befinder sig i det laveste interval 1 point og så videre.

Resultater for de enkelte kommuner

Ønsker du at se den data, der danner belæg for de givne point, kan du i nedenstående tabel danne dig et overblik over dette. I denne kan du se den specifikke kommunes gennemsnitsindkomst, husleje, grundskyldspromille osv.

Camilla Kruuse
Skrevet af Camilla Kruuse, Kommunikationsspecialist og presseansvarlig
Camilla arbejdede som kommunikationsspecialist og presseansvarlig hos Mikonomi.dk, hvor hun fra 2017-2020 har skrevet om privatøkonomi og lån. I form af større undersøgelser og mindre guides forsøgte hun at dække økonomiske emner på en nytænkende, spændende og ikke mindst forståelig måde. Hendes arbejde er tidligere blevet udgivet i nogle af de største medier i Danmark herunder TV2, DR og Finans. I 2018 blev hun nomineret til SEMrush Nordic Awards i kategorien ‘Young Marketing Professional’ og er uddannet på Copenhagen Business Academy..