A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 7 min.
Opdateret:

Undersøgelse: Hvor attraktiv er din drømmeuddannelse?

Hvor attraktiv er din drømmeuddannelse?

Har du tit undret dig over, hvad gennemsnitslønnen er for nyuddannede på din drømmeuddannelse? Eller hvor mange, der efter endt uddannelse står uden et job? Lige netop dette, og mere til, har vi på Mikonomi.dk sat os for at undersøge.

Tiden nærmer sig for ansøgningsfristen for kvote 2 ansøgningerne på de videregående uddannelser. Det er derfor nu din sidste chance for at sætte dig ind i dine muligheder. Hvad er adgangskoefficienten? Hvor mange ansøgere bliver optaget? Hvor udbydes uddannelsen?

Ovennævnte spørgsmål er blot et lille udsnit af informationer, der kan være relevante at vide inden det endelig valg om en uddannelse tages.

I denne undersøgelse gør vi dig klogere på, hvor attraktiv din drømmeuddannelse er. Dette gøres ved at se på, hvor let det er at komme ind på den pågældende uddannelse samt, hvor attraktiv denne er under og efter endt uddannelse. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i de 10 mest søgte uddannelser i 2017.

I nedenstående kan du finde en oversigt over undersøgelsen:

Kort over de mest attraktive uddannelser pr. landsdel

I de fire nedenstående interaktive kort kan du se de forskellige uddannelsesinstitutioner på henholdsvis Jylland, Fyn, Sjælland og indre København. Under disse kan du yderligere læse om de uddannelser, som den pågældende institution udbyder på det specifikke campus.

Hver uddannelsesinstitution udbyder ofte den samme uddannelse på flere forskellige campuser. For at finde den gennemsnitlige godkendelsesprocent for uddannelsen på institutionen samt adgangskoefficienten er alle disse lagt sammen og illustreret i kortene. Yderligere får du et indblik i bruttoledigheden for den enkelte uddannelse på den specifikke uddannelsesinstitution, baseret på rapporter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fra 2015.

Kort over Jylland:


Udarbejdet af Mikonomi.dk

Ønsker du at benytte det interaktive kort, kan du blot kopiere følgende kode:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1QvEzKfZxm50EInSDTjEDd38_0wII9ztY&ll=56.426911531260416%2C9.433304051562459&z=7" width="640" height="480"></iframe><br><em>Created by <a href="https://www.mikonomi.dk/">Mikonomi.dk</a></em>

Kort over Fyn:


Udarbejdet af Mikonomi.dk

Ønsker du at benytte det interaktive kort, kan du blot kopiere følgende kode:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1pGNONn6woUlZJZPLEwBKwVJRvoCfEwIh&ll=55.35072254681992%2C10.252683400390652&z=9" width="640" height="480"></iframe><br><em>Created by <a href="https://www.mikonomi.dk/">Mikonomi.dk</a></em>

Kort over Sjælland:


Udarbejdet af Mikonomi.dk

Ønsker du at benytte det interaktive kort, kan du blot kopiere følgende kode:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1vUTNZiATNJx5TMZxbqSGnksoVY0YR2DI&ll=55.5381794911242%2C11.863356373046827&z=8" width="640" height="480"></iframe><br><em>Created by <a href="https://www.mikonomi.dk/">Mikonomi.dk</a></em>

Kort over indre København:


Udarbejdet af Mikonomi.dk

Ønsker du at benytte det interaktive kort, kan du blot kopiere følgende kode:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1iFboC2GbvqFwu_klyebs-MCJXvFIQsAN&ll=55.68692201632115%2C12.550226632617182&z=12" width="640" height="480"></iframe><br><em>Created by <a href="https://www.mikonomi.dk/">Mikonomi.dk</a></em>

Fremgangsmåden

Der er blevet udvalgt en række kriterier for at kunne vurdere, hvilken af de 10 uddannelser der er mest attraktiv. De udvalgte kriterier er udvalgt for at give et indblik i følgende faktorer:

  • Hvor let er det at komme ind på uddannelsen?
  • Hvordan er forholdene under uddannelsen?
  • Hvordan er forholdene efter uddannelsen?

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, hvilken uddannelse, der i forhold til de udvalgte kriterier, er mest attraktiv.

Sådan er undersøgelsen lavet
KriteriumBeskrivelseKilde
GodkendelsesprocentGodkendelsesprocenten er udregnet ved at dividere antallet af ansøgere, kun førsteprioritet, med antallet af optagne ansøgere, uden at inkludere standby-pladserne.Uddannelses- og Forskningsministeriet
AdgangskoefficientAdgangskoefficienten er udregnet ved at lægge de enkelte adgangskoefficienter på hver uddannelsesinstitution sammen og derved finde gennemsnittet for uddannelsen.Uddannelses- og Forskningsministeriet
Antal stederAntallet af steder indeholder, hvor mange byer uddannelsen tilbydes i.Uddannelses- og Forskningsministeriet
GennemsnitslønGennemsnitslønnen er udregnet via Jobindex - Tjek din løn, hvori der er taget udgangspunkt i en 25-årig med 0 års erhvervserfaring og 0 års ledelseserfaring i hele landet. Der er tale om bruttoløn, inkl. pension.
Ved uddannelser, hvori en kandidat er nødvendig efter bacheloren, som f.eks. medicin, er lønnen udregnet for en cand.med.
Jobindex - Tjek din løn
BruttoledighedBruttoledigheden er fundet via Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der er taget udgangspunkt i de to første kvartaler i 2015 efter fuldførelsen af uddannelsen.Uddannelses- og Forskningsministeriet
Tilskud fra statenTilskud fra staten er fundet ved hjælp af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvori det oplyses, hvor meget og hvilke tilskud hver uddannelse får i 2018.For universiteter: Uddannelses- og Forskningsministeriet
For erhvervsakademier: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hvor mange point har din drømmeuddannelse fået?

I følgende tabel kan du se, hvor mange point hver enkelt uddannelse har modtaget. Denne belyser derfor uddannelsernes styrker samt svagheder, og danner belæg for konklusionen om, hvilken uddannelse der er mest attraktiv.

De mest attraktive uddannelser
UddannelseSamlede pointPlaceringGodkendelsesprocentAdgangskoefficientAntal steder og variationerGennemsnitslønBruttoledighedTilskud fra staten 2018
Folkeskolelærer461910741010
Diplomingeniør4421095956
Sygeplejerske43354951010
Markedsføringsøkonom394887385
Civilingeniør325774716
Medicin3062211096
Pædagog2976610133
Socialrådgiver258456253
Jura209331841
Psykologi1210111621

Folkeskolelæreren - den store vinder

På førstepladsen rangerer den 4 årige læreruddannelse, som udbydes mange steder i Danmark. Dette er blandt andet også en af de ting, der har bestemt, at denne placerer sig som nr. 1.

Derudover godkendes der i gennemsnit hele 85,54% af de ansøgere, der har søgt uddannelsen som førsteprioritet. I forlængelse med dette, har denne ligeså den laveste samlede gennemsnitlige adgangskoefficient. Derfor er chancerne for at komme ind på denne uddannelse høje.

Denne uddannelse har desuden en forholdsvis lav bruttoledighed efter endt uddannelse. Den gennemsnitlige bruttoledighed for de 10 uddannelser ligger på 18%, hvorved læreruddannelsen, med dets 15%, placerer sig under dette.

Den nyuddannede folkeskolelærer kan dog se frem til en relativ lav månedsløn sammenlignet med de andre uddannelser. Denne ligger på 29.877 kr. om måneden før skat. Til sammenligning modtager en nyuddannet medicin- og diplomingeniørstuderende henholdsvis 42.765 kr. og 40.570 kr. om måneden.

Professionsbachelorerne er vejen frem

Ud fra denne undersøgelse lader det til, at de mest attraktive uddannelser er professionsbachelorerne. Dette illustreres ved, at både 1., 2., 3. og 4. pladsen er indtaget af en professionsbachelor.

Fælles for de fleste af professionsbachelorerne er, at de ligger under gennemsnittet i forhold til bruttoledigheden efter færdiggørelse af uddannelsen. Med en bruttoledighed på kun 6% er sygeplejerskeuddannelsen den uddannelse med suverænt laveste ledighed. Yderligere har markedsføringsøkonom- og folkeskolelæreruddannelsen en ledighed på henholdsvis 13% og 15%. Disse holder sig derved også under gennemsnittet.

Dog er der nogle af professionsbachelorerne, der ligger i den modsatte grøft med en høj ledighed. Kun overgået af civilingeniør- og psykologiuddannelsen ligger pædagoguddannelsen, hvor ledigheden i de to første kvartaler ligger på 25%.

En anden ting, der gør således at professionsbachelorerne muligvis er at foretrække Dette tyder på, at staten ønsker at fremme professionsbachelorernes forhold under uddannelsen ved at give disse store tilskud. Det gennemsnitlige tilskud fra staten blandt de 10 uddannelser ligger i 2018 på 83.080 kr. Alle professionsbachelorerne, på nær markedsføringsøkonomen, ligger en del over dette gennemsnit.

Igen skal sygeplejerskeuddannelsen findes på toppen med et tilskud på hele 127.400 kr. fra staten stærkt efterfulgt af folkeskolelæreruddannelsen med 118.500 kr. Til sammenligning modtager jura- og psykologiuddannelsen begge blot 44.100 kr. fra staten i 2018.

Lav gennemsnitsløn blandt disse nyuddannede

Selvom der er en del, der taler for professionsbachelorerne, er der også ulemper ved disse uddannelser. Professionsbachelorernes svage side kan hovedsageligt findes i, at gennemsnitslønnen som nyuddannet, sammenlignet med de resterende uddannelser, er relativ lav.

Blandt de 10 uddannelser ligger den gennemsnitlige månedsløn på 32.927 kr. for en nyuddannet. Dette er dermed den laveste gennemsnitlige månedsløn, med undtagelse af diplomingeniøruddannelsen.

Pædagoger modtager i gennemsnit 25.359 kr. om måneden før skat efter endt uddannelse og har dermed den laveste løn. Dog er markedsføringsøkonom- og socialrådgiveruddannelsen, med en løn på 26.661 kr. og 26.155 kr. før skat, ikke langt fra pædagogerne.

Resultater for den enkelte uddannelse

I denne tabel kan du se tallene, der har dannet baggrund for de givne point i den forrige tabel. Her kan du derfor sammenligne de forskellige kriterier på de 10 uddannelser.

De mest attraktive uddannelser
UddannelseAntal ansøgereAntal opdtagedeGodkendelsesprocentAdgangskoefficientAntal stederGennemsnitslønBruttoledighedTilskud fra staten 2018
Folkeskolelærer3.1462.69185,54%0,291529.877 kr.15%118.500 kr.
Diplomingeniør3.7293.22886,56%1,26840.570 kr.18%92.500 kr.
Sygeplejerske5.3383.75770,38%6,462230.825 kr.6%127.400 kr.
Markedsføringsøkonom2.4072.00783,38%2,401526.661 kr.13%74.800 kr.
Civilingeniør3.3362.70180,97%2,53635.560 kr.27,5%92.500 kr.
Medicin3.8001.53740,45%10,90442.765 kr.8%92.500 kr.
Pædagog6.7924.95172,89%4,682325.359 kr.25%72.200 kr.
Socialrådgiver3.2172.23769,54%5,971226.155 kr.18%72.200 kr.
Jura2.4881.46558,88%9,60437.875 kr.19%44.100 kr.
Psykologi2.37272630,61%11,10433.625 kr.27%44.100 kr.

Hvem er Mikonomi.dk?

På Mikonomi.dk hjælper vi danskerne med at spare penge på primært finansielle produkter som eksempelvis lån og forsikringer. Ydermere foretager vi løbende nye undersøgelser om forskellige forhold, der påvirker danskernes hverdag set ud fra et økonomisk perspektiv.

Camilla Kruuse
Skrevet af Camilla Kruuse, Kommunikationsspecialist og presseansvarlig
Camilla arbejdede som kommunikationsspecialist og presseansvarlig hos Mikonomi.dk, hvor hun fra 2017-2020 har skrevet om privatøkonomi og lån. I form af større undersøgelser og mindre guides forsøgte hun at dække økonomiske emner på en nytænkende, spændende og ikke mindst forståelig måde. Hendes arbejde er tidligere blevet udgivet i nogle af de største medier i Danmark herunder TV2, DR og Finans. I 2018 blev hun nomineret til SEMrush Nordic Awards i kategorien ‘Young Marketing Professional’ og er uddannet på Copenhagen Business Academy..