A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 6 min.
Opdateret:

Hvad er rentefradrag?

Hurtigt svar: Rentefradraget gør, at du kan betale mindre i skat, hvis du betaler renter gennem bestemte typer af lån eksempelvis realkreditlån eller boliglån.

Rentefradrag ved lån og boliglån

Gennem livet oplever de fleste danskere på et eller andet tidspunkt et behov for at låne penge online. Det kan være lån til mange forskellige ting. Eksempelvis boliglån, billån, lån til båd eller bare et hurtigt lån.

Når du optager et lån, følger der helt automatisk en rente med på lånet. En rente er et gebyr, som du skal betale for at få lov til at optage lånet. En rente er med andre ord en ekstra udgift, som følger med, når du skal låne penge.

Hvad er et rentefradrag helt præcis?

Et rentefradrag er en type fradrag, som tillader dig at betale mindre i skat, når du betaler renter gennem eksempelvis bolig- eller realkreditlån. Det gælder også, hvis du har taget et mobillån, quicklån eller et SMS lån hurtig udbetaling. SKAT beregner automatisk renteudgifterne i ens årsopgørelse, og du behøver derfor ikke for selv gå ind og aktivt registrere, at du betaler renter af på et lån.

Hvad er ideen med et rentefradrag?

Den originale tanke med rentefradraget er, at det skal fungere som en form for tryghed for boligejerne. Det gør den, da rentefradraget er opgivet i en tilpasset procentsats, som skal sikre, at boligejerne får dækket en del af deres renteudgifter. Fradraget er dog tilgængeligt for andre en boligejere, og du har også krav på fradrag ved lån gennem private finansieringsinstitutter.

Et rentefradrag medfølger helt automatisk ved f.eks. boliglån, realkreditlån, banklån og ved forbrugslån hos finansieringsselskaber.

Rentefradraget vil falde med omkring 1% hvert år frem til år 2025.

Hvor stort er mit rentefradrag?

På nuværende tidspunkt er rentefradraget på 33,6% for under 50.000 kr og 27,6% for over 50.000 kr. Dette er ligegyldigt, om du betaler topskat eller ej.

Tabel over procentraterne for rentefradrag for enlige med en indkomst på over 50.000 kr.

Reform2011201720182019202020212022202320242025
Forårspakke 2.033,727,726,725,725,725,725,725,725,725,7
2025-plan-27,626,625,624,623,622,621,620,620,6
Virkning af reform--0,1-0,1-0,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-5,1

Trinvis nedskæring af rentefradraget er en central del af regeringens forslag til en kommende skattereform.

Idet Forårspakken 2.0 vil udgå, overtager 2025-planen dens plads. 2025-planen fortsætter derfor i de spor, som “Forårspakke 2.0” har lagt. Hvis du ønsker at vide mere om den omfattende 2025-plan, kan du på Finansministeriets hjemmeside finde den fulde publikation.

Eksempel på rentefradrag

Et eksempel på et rentefradrag kunne lyde således: Du betaler en månedlig ydelse på 5.000 kr. for et lån du har taget. Heraf udgør renten 1.200 kr. Med et rentefradrag på 33,6% betyder det, at du kan trække 33,6% fra de 1.200 kr, hvilket giver ca. 400 kr.

I dette tilfælde skal du derfor betale 400 kr. mindre i skat, hver måned.

Rentefradrag

Hvad er et skattefradrag ved boliglån?

I Danmark er der en række ting, du kan trække fra i indkomsten. Det varierer alt efter, hvordan dine omstændigheder ser ud. Det betyder, at du har mulighed for at få flere penge mellem hænderne. Som låner kan du trække renter fra i skat.

Skattefradrag dækker altså over alle de ting, du kan trække fra i skat. Herunder indgår ting som kørselsfradrag, donationer og lignende. Det, som er vigtigt for dig som låner, er muligheden for at trække renter fra i skat.

Danske finansieringsselskaber skal oplyse til SKAT, hvor mange renter du har betalt til dem. Du bør dog altid selv tjekke efter, om din låneudbyder har husket at oplyse tallene. Det er ikke sikkert, at det sker automatisk. Det er derfor vigtigt, at du selv husker at tjekke efter.

Rentefradrag og dets effekt på boligmarkedet

Faldet af rentefradraget vil under alle omstændigheder have en effekt på boligmarkedet. Hvilken omfang effekten vil have, kommer an på hvilken fløj der spørges.

Mange eksperter mener, at rentefradragets fald ikke vil have den store betydning for boligejere. I så fald vil det være i et ret begrænset omfang, og langt de fleste boligejere vil slet ikke blive berørt af det på nogen måde.

Ifølge udregninger fra Realkredit Danmark vil det begrænsede rentefradrag højest have en negativ effekt på prisen mellem 0,3% og 2% for størstedelen af de danske ejerboliger.

Førstegangskøbere bliver ramt af rentefradrag

Andre mener dog, at især førstegangskøbere og boligejere i de dyre områder vil blive ramt særlig hårdt, hvis rentefradraget bliver ved med at falde.

Nogle eksperter vurderer, at det faldne rentefradrag vil presse boligpriserne ned. Dermed kan alle boligejere, ligegyldig gældsstatus, blive påvirket, da de må indstille sig på muligvis at få en lavere pris for deres bolig, den dag den skal sælges.

2025-planen kan gøre det dyrere at have et fastforrentet lån. Det vil give de variabelt forrentede lån en fordel, da renteudgiften for disse er lavere. Dette skyldes, at renten er markant lavere på de variabelt forrentede lån end på de fastforrentede lån.

Skatteværdi af rentefradrag

Når der tales om forskellige typer fradrag, anvendes der ofte udtrykket fradragets skatteværdi. Dette betyder, at et fradrag har en værdi, der svarer til den skattebesparelse, der opnås ved at foretage fradraget.

Et fradrags skatteværdi afhænger af, hvilken type indkomst fradraget kan foretages i. Eksempelvis kan du betale til din a-kasse eller kontingent til fagforening. Hvis du er selvstændig, kan du betale driftsudgifter. Den del af din indkomst, der bruges til at betale disse udgifter, skal du ikke betale skat af.

Ved bl.a. fradrag for pensionsopsparing og hvis du som selvstændig har driftsudgifter, der genererer et overskud i virksomheden, gives der fuldt fradrag.- Dette skyldes, at den fradragsberettigede udgift på et senere tidspunkt kommer til beskatning igen som personlig indkomst.

Hvad er rentefradrag

Hvilke andre fradrag findes der?

Som nævnt tidligere er et skattefradrag et beløb, der kan trækkes fra i ens personindkomst og som derfor er skattefrit. Der findes selvfølgelig en lang række forskellige fradrag.

Personfradrag

Et personfradrag er en fradragstype, som alle mennesker i Danmark er berettigede til.

I år 2018 er satserne:

  • 46.000 kr for personer på 18 år eller over.
  • 34.500 kr for personer under 18 år.

Personfradraget trækkes automatisk fra ens indkomst, inden a-skatten bliver betalt. Skulle du ikke udnytte hele ens personfradrag, må ens ægtefælle benytte det resterende beløb.

Beskæftigelsesfradrag

Et beskæftigelsesfradrag er, som navnet siger, et fradrag for alle, der er i beskæftigelse. Beskæftigelsesfradraget bliver, som andre fradragstyper, automatisk beregnet af skat, og du er derfor ikke nødsaget til selv at angive fradraget.

Beskæftigelsesfradraget lyder pr. dags dato på 9,50% af ens løn. Dog kan fradraget ikke overstige 33.300 kr.

Kørselsfradrag

Et kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag, er et fradrag, der giver kompensation til arbejdende med lang kørsel til deres arbejdsplads. Reglen er at du minimum skal have 12 km. til arbejdspladsen.

Ens kørselsfradrag beregnes ud fra, hvor langt man kører til arbejdet, og hvor ofte du kører strækningen.

Taksterne for kørselsfradrag 2018 er:

  • 0-24 km: 0 kr.
  • 25-120 km: 1,94 kr.
  • Over 120 km: 0,97 kr. (1,94 kr. for visse udkantskommuner)

Fradrag for donationer til velgørenhed

Hvis du eksempelvis har betalt til velgørenhed såsom Kræftens Bekæmpelse, Amnesty International, WSPA eller andre velgørenhedsorganisationer, kan du få fradrag for beløbet.

Dette fradrag fås dog ikke automatisk. Du skal selv gå ind og tjekke, om den organisation du har betalt til, har indberettet beløbet til Skat. Du kan få fradrag for det betalte beløb op til højst 15.000 kroner i alt.

Hvis dit betalte bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du henvende dig til den organisation, som du betalte til, da du ikke selv kan ændre dette på årsopgørelsen.

Det er derfor en god idé at gemme giroindbetalingskort, der kan bekræfte, at du har betalt et beløb.

Håndværkerfradrag

Der har længe været en vis uvished omkring håndværkerfradraget, men med finanslovsaftalen for 2018 bliver håndværkerfradraget gjort permanent. Dette skal gøre det lettere for familier og reducere omfanget af sort arbejde.

Håndværkerfradraget, som også kaldes servicefradrag, giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværkerydelser giver fradrag på op til 12.000 kr. pr. person.

Dog skal den givne arbejdsopgave stå på Regeringens liste over godkendte ydelser.