Undersøgelse: De bedste danske byer at gå på pension i

De bedste byer i Danmark at gå på pension i

I løbet af de sidste 20 år er Danmarks befolkning vokset med cirka 474.000 personer. Bemærkelsesværdigt er størstedelen af væksten sket i aldersgruppen 65+ år, som er vokset med lidt over 300.000 personer (kilde: Ældresagen).

Stigningen er primært sket inden for de sidste 10 år, hvor antallet er steget med lidt over 260.000 personer. Det er en stigning på 31 procent. Resten af befolkningen er kun vokset med 1 procent indenfor de sidste 10 år. Der har altså været en eksplosiv stigning af ældre i Danmark i forhold til resten af befolkningen.

I årene op til at man skal pensioneres, er der mange ældre, som ønsker at relokalisere. Det skyldes ofte, at de ældre søger bedre omgivelser, eller blot fordi de gerne vil have en forandring. Jo grundigere man sætter sig ind i, hvad de forskellige danske byer kan tilbyde, jo mere tilfreds vil man være med det sted, man vælger at slå sig ned.

Grundet det stigende antal af ældre, har Mikonomi.dk udarbejdet en undersøgelse af de 20 største byer i Danmark. Undersøgelsen indeholder en klassificering over ideelle samt mindre ideelle byer at trække sig tilbage i, når man skal gå på pension.

Herunder finder du en oversigt over de forskellige dele i undersøgelsen.

Kort over de bedste byer at gå på pension i

I nedenstående kort er det muligt at klikke sig ind på de forskellige byer og finde en beskrivelse af deres fordele og ulemper. Farvekoden indikerer, om byen befinder sig i den bedste gruppe, middelgruppen eller den dårligste gruppe baseret på byernes samlede point.

Ønsker du at benytte kortet, kan du blot kopiere nedenstående kode og indsætte denne på din side:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=16clNHa8EglU9FuX6CQt7CgrBBW8xDREq" width="640" height="480"></iframe><br><em>Created by <a href="https://www.mikonomi.dk/">Mikonomi.dk</a></em>

Hvilke byer er de bedste at gå på pension i?

De tre byer, der scorer højest i forhold til undersøgelsen, er:

 1. København
 2. Aalborg
 3. Helsingør

København

København tager absolut føringen, hvad angår kulturelle tilbud og overgår med længder alle andre byer. Der er langt flere biografer, museer, teatre og forskellige kulturarrangementer i København end i nogen anden by i Danmark. Det kan være fristende at tage et forbrugslån, for at kunne være med til alle de spændende arrangementer.

Derudover scorer København højt i kategorierne demografi og vejrforhold. Dette skyldes, at der er en stor og stigende rate af ældre i København. Med en stor andel af ældre, antages det, at der er mere fokus på området, da segmentet optager en større del af befolkningen.

I forhold til vejrforhold er København den varmeste by i undersøgelsen og en af de tørreste. Med hensyn til antal solskinstimer ligger København til gengæld middel i feltet.

Aalborg

Aalborg udmærker sig ved at placere sig i toppen af alle kategorier. Byen har ingen absolutte topkarakterer, men ligger jævnt i toppen.

For eksempel fremhæves kategorien adgang til sundhed, hvor Aalborg udmærker sig ved at have både apoteker og sygehus indenfor rækkevidde. Derudover er Aalborg Universitetshospital det største hospital i Region Nordjylland.

Derudover indtager Aalborg fine placeringer, hvad angår kategorierne leveomkostninger, vejrforhold og miljø & natur. Eksempelvis er kvadratmeterpriserne i Aalborg to og en halv gang mindre end de er i København.

Læs også: Sammenlign lån

Helsingør

Helsingør får ligesom København også topkarakterer i kategorien vejrforhold og er blandt en af de varmeste og mest solrige byer i undersøgelsen. Derudover ligger byen også i den bedre ende, når det gælder nedbør.

En anden kategori, hvor Helsingør ligger helt i top er adgang til sundhed. Dette skyldes, at Helsingør har en god andel af apoteker samt kort distance fra Helsingør centrum til Nordsjællands Hospital.

Til gengæld får Helsingør bundkarakter i kategorien leveomkostninger, da det er en dyr by at leve i. Helsingør har den tredje højeste ejendomsskat og den tredje højeste pris pr. kvadratmeter af alle byer i undersøgelsen. Det kan derfor være nødvendigt med et boliglån for at kunne flytte til Helsingør.

Metode

Denne tabel viser, hvilke 8 kriterier, der er blevet udvalgt til undersøgelsen, og hvordan de er blevet beregnet, samt hvor dataen stammer fra.

Sådan har vi lavet undersøgelsen
Kriterier Beskrivelse Kilde
Adgang til sundhed To kriterier
 1. Indbyggere divideret med antal apoteker i byen
 2. Afstand fra centrum til nærmeste sygehus
https://www.apoteket.dk/
http://www.statistikbanken.dk
https://www.google.dk/maps
Kriminalitet Antal kriminelle handlinger i den pågældende by divideret med indbyggertal. (1 kriminel handling pr. x indbygger) http://www.statistikbanken.dk
Kulturelle aktiviteter Fire underkriterier:
 1. Antal biografer
 2. Antal teatre
 3. Antal museer
 4. Musik og andre kultur- og kunstarrangementer
https://www.tripadvisor.dk
http://www.kultunaut.dk
https://www.google.dk/maps
Demografi Indbyggertal divideret med antal af indbyggere over 55 år. https://www.dst.dk
Miljø og natur Tre underkriterier:
 1. Luftkvalitet (Mængden af kvælstof og usunde partikler i luften)
 2. Skovareal i procent
 3. Afstand fra centrum til havet
http://lpdv.spatialsuite.dk
http://static-curis.ku.dk
https://www.google.dk/maps
Vejrforhold Tre underkriterier:
 1. Gennemsnitstemperaturen
 2. Årligt nedbør
 3. Solskinstimer
http://www.dmi.dk
Leveomkostninger Tre underkriterier:
 1. Pris for vand pr. m3
 2. Pris pr. kvadratmeter
 3. Gennemsnitspris for ejendomsskat
http://www.boliga.dk
https://www.bolius.dk
https://www.danva.dk
Offentlig transport Pris for månedskort til offentlig transport. https://www.sydtrafik.dk
http://www.midttrafik.dk
https://dinoffentligetransport.dk
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk
https://www.fynbus.dk

Pointsystem

For at rangere pointene så fair som muligt, er der blevet udarbejdet et intervalsystem. Dette system er udregnet ved at trække den laveste værdi fra den højeste værdi i det pågældende kriterium. Summen af differencen divideres med fem. På denne måde opnås et fair pointsystem, som tilgodeser de varierende værdier indenfor hvert kriterium.

Tallet 5 er valgt på baggrund af, at der gives point fra 1 til 5.

Den endelige placering af hver by er bestemt ved at samle alle point fra alle kriterier i én samlet score.

Resultater for de enkelte byer

I tabellen herunder kan du læse mere om hver enkelt bys specifikke værdier indenfor hver kategori.

De bedste byer at gå på pension i
By + Resultat Sikkerhed Kultur Offentlig transport Miljø og natur Demografi Vejrforhold Sundhed Leveomkostninger
By Samlet resultat Rangering Anmeldte forbrydelser Museer Teatre Biografer Musik, kunst og andet Pendlerkort pris pr. måned Luftkvalitet NO2/PM2/PM10 Skovareal i procent Afstand til hav(km) Indbyggere over 55 år Temperatur Nedbør (mm) Sol (timer) Antal apoteker Afstand til sygehus (km) Pris pr. kvadratmeter Gns. pris ejendomsskat Pris for vand pr. kubikmeter
København 65 1 19053 92 18 18 48 153,3 kr. 16,5-28,3 / 16,5-28,3 / 13,0-13,7 0-5 2 km. 111.935 9,6 691 1739 25 3,5 km. 44.742 kr./m2 36.227 kr. 48,13 kr.
Aalborg 60 2 2791 59 6 3 15 189 kr. 16,5-28,3 / 7,7-8,1 / 6,2-8,1 10-15 1 km. 60.190 765 765 1783 10 1 km. 17.121 kr./m2 9.773 kr. 80,95 kr.
Helsingør 59 3 1072 12 4 1 11 153,3 kr. 13,3-16,4 / 9,4-9,9 / 11,5-12,2 20+ 2 km. 60.190 9 719 1754 4 0.75 km. 28.712 kr./m2 27.749 kr. 79,72 kr.
Næstved 59 4 1122 7 3 2 7 153,3 kr. 9,3-11,0 / 10,0-10,5 / 13,0-13,7 10-15 5 km. 27.930 9 671 1772 4 2 km. 13.890 kr./m2 9.088 kr. 101,04 kr.
Aarhus 58 5 6719 24 7 6 50 210 kr. 11,1-13,2 / 8,8-9,3 / 11,5-12,2 10-15 2 km. 82.609 8,7 726 1699 9 2 km. 28.495 kr./m2 16.842 kr. 73,26 kr.
Randers 57 6 1146 32 2 1 8 25 kr. 11.2-13,2 / 8,2-8,7 / 15,1-16,7 15-20 1 km. 31.167 8,4 797 1834 10 2,4 km. 12.017 kr./m2 7.350 kr. 77,68 kr.
Fredericia 57 7 800 12 4 1 5 227,5 kr. 13,3-16,4 / 10,0-10,5 / 12,3-12,9 15-20 2 km. 16.543 9 815 1714 5 1,8 km. 15.715 kr./m2 9.671 kr. 82,81 kr.
Viborg 56 8 1002 33 2 1 7 210 kr. 7,7-9,2 / 7,7-8,1 / 6,2-8,1 15-20 13 km. 30.821 8,4 801 1639 4 0,7 km. 12.418 kr. 6.704 kr. 76,86 kr.
Odense 55 9 3242 39 11 3 21 186 kr. 16,5-28,3 / 16,5-28,3 / 13,0-13,7 10-15 5 km. 55.717 9 745 1752 15 2,5 km. 17.529 kr./m2 8.327 kr. 85,69 kr.
Roskilde 54 10 1889 19 2 1 10 153,3 kr. 13,3-16,4 / 10,6.11,9 / 11,5-12,2 15-20 2 km. 26.789 8,8 682 1752 6 0,45 km. 25.637 kr./m2 20.613 kr. 66,43 kr.
Silkeborg 53 11 931 26 4 1 8 210 kr. 6,5-7,6 / 7,7-8,1 / 6,2-8,1 20+ 45 km. 28.764 8,5 825 1611 4 2 km. 16.998 kr./m2 11.634 kr. 72,87 kr.
Holstebro 53 12 1029 24 5 1 8 210 kr. 9,3-11,0 / 8,2-8,7 / 11,5-12,2 15-20 14 km. 18.735 8,7 946 1666 2 0,35 km. 12.031 kr./m2 5.970 kr. 76,09 kr.
Køge 52 13 927 7 2 1 3 153,3 kr. 16,5-28,3 / 10,6-11,9 / 13,0-13,7 15-20 2 km. 18.669 8,9 669 1743 4 3,5 km. 23.306 kr./m2 11.398 kr. 72,34 kr.
Horsens 52 14 1207 10 4 2 11 210 kr. 11,1-13,2 / 8,9-9,3 / 11,5-12,2 10-15 1 km. 25.821 8,7 779 1627 3 2,4 km. 14.379 kr./m2 6.476 kr. 83,75 kr.
Hørsholm 51 15 338 2 1 0 0 153,3 kr. 13,3-16,4 / 10,0-10,5 / 12,3-12,9 5-10 3 km. 9.927 9 731 1744 2 16,7 km. 35.196 kr./m2 35.831 kr. 62,70 kr.
Herning 51 16 984 15 2 1 7 210 kr. 9,3-11,0 / 7,7-8,1 / 11,5-12,2 15-20 60 km. 27.081 8,6 978 1609 5 1,3 km. 13.473 kr./m2 5.482 kr. 71,74
Taastrup 50 17 883 1 3 1 0 153,3 kr. 16,5-28,3 / 10,0-10,5 / 12,3-12,9 5-10 9 km. 14.168 8,9 672 1749 5 6,5 km. 22.244 kr./m2 15.008 kt. 43,83 kr.
Kolding 49 18 1469 21 1 2 6 227,5 kr. 13,3-16,4 / 9,4-9,9 / 12,3-12,9 10-15 2 km. 27.782 8,9 871 1661 3 1,6 km. 15.719 kr./m2 9.317 kr. 76,57 kr.
Esbjerg 49 19 1631 31 1 1 15 227,5 kr. 16,5-28,3 / 9,4-9,9 / 15,1-16,7 5-10 3 km. 38.026 9,1 927 1681 7 0,75 km. 14.037 kr./m2 7.255 kr. 74,56 kr.
Vejle 47 20 1420 20 1 1 10 227,5 kr. 9,3-11,0 / 8,8-9,3 / 11,5-12,2 15-20 1 km. 34.581 8,6 919 1623 6 1,2 km. 14.932 kr./m2 10.273 kr. 92,86 kr.

 

I denne tabel kan du se pointfordelingen indenfor hver enkelt kategori

De bedste byer at gå på pension i
By + Resultat Sikkerhed Kultur Offentlig transport Miljø og natur Demografi Vejrforhold Sundhed Leveomkostninger
By Samlet resultat Rangering - Museer Teatrer Biografer Musik, kunst og andet - Luftkvalitet Skovareal i procent Aftand til hav - Temperatur Nedbør Sol Antal apoteker Aftand til sygehus Pris pr. kvadratmeter Gns. pris ejendomsskat Pris for vand pr. kubikmeter
København 65 1 2 5 5 5 5 2 7 1 5 5 5 5 3 1 2 1 1 5
Aalborg 60 2 1 4 2 1 2 2 11 3 5 1 2 4 4 5 4 5 3 2
Helsingør 59 3 1 1 2 1 2 2 10 5 5 1 4 5 4 5 5 3 1 2
Næstved 59 4 1 2 1 1 1 2 10 3 4 1 4 5 4 5 5 5 4 1
Aahus 58 5 1 2 2 3 5 1 11 3 5 2 2 5 2 3 3 3 2 3
Randers 57 6 2 2 1 1 1 5 9 4 5 1 1 3 5 5 3 5 4 3
Fredericia 57 7 2 1 2 1 1 1 8 4 5 2 4 3 3 5 4 5 3 2
Viborg 56 8 1 1 1 1 1 1 8 4 5 2 4 3 3 5 4 5 3 2
Odense 55 9 2 3 3 1 3 2 4 3 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2
Roskilde 54 10 1 1 1 1 1 2 9 4 5 1 3 5 4 5 5 3 1 4
Silkeborg 53 11 1 2 2 1 1 1 15 5 1 1 1 3 1 5 3 5 2 3
Holstebro 53 12 1 1 2 1 1 1 12 4 2 1 2 1 2 4 5 5 5 3
Køge 52 13 1 2 1 1 1 2 7 4 5 1 3 5 3 5 2 4 2 3
Horsens 52 14 1 2 2 1 2 1 11 3 5 1 2 4 1 4 3 5 5 2
Hørsholm 51 15 5 1 1 1 1 2 8 2 4 2 4 5 3 4 1 2 1 4
Herning 51 16 2 1 1 1 1 1 12 4 1 1 2 1 1 5 4 5 5 3
Taastrup 50 17 1 2 1 1 1 2 7 4 3 1 3 5 4 5 2 4 2 5
Kolding 49 18 1 2 1 1 1 1 9 3 5 1 3 2 2 4 4 5 3 3
Esbjerg 49 19 1 1 1 1 2 1 7 2 4 2 4 1 2 5 5 5 4 3
Vejle 47 20 1 2 1 1 1 1 12 4 5 1 2 1 1 5 4 5 3 1

 

Læs også: Lån penge

 

Relaterede blogindlæg
Få styr på din forskudsopgørelse og undgå skattesmæk
Eksamensforberedelse: 10 studietips
24 nemme og billige gør-det-selv juledekorationer
Privatleasing - Hvad er det?