Huslejestigning: Hvor meget må din husleje stige?

Du undrer dig nok over lignende: Hvorfor stiger min husleje? I mange tilfælde kan en huslejestigning være uoverskueligt for dig som borger, specielt når du skal finde ud af, om du reelt betaler for meget i husleje. Mange danskere oplever regelmæssigt en huslejestigning, når de bor til leje.

I mange tilfælde kan en huslejestigning blive så høj, at det kan være uoverskueligt for dig som enkelt person eller familie, at finde ud af hvor disse stigninger kommer fra, og hvorfor de sker. Måske er en god idé, at se nærmere på andre muligheder som eksempelvis en andelsbolig eller ejerbolig.

Huslejestigning for Ejerbolig, andel eller lejebolig?

Fordelen ved at være lejer er, at du grundlæggende kun betaler en fastsat husleje, forbruget, en forudbetalt leje samt et depositum, som skal dække diverse skader og lignende til udlejeren. En lejebolig giver dig derfor ikke nogen former for bestemmelsesrettighed over din bolig, ud over hvad udlejningskontrakten giver dig lov til, derfor vil en potentiel huslejestigning være ude af din kontrol for dig som lejer.

Som andelshaver eller boligejer kan du opnå flere økonomiske fordele. Først og fremmest kan du benytte en andelsbolig som en slags opsparing, ved at du etablerer et boliglån, som du løbende betaler af med faste afdrag. Derudover er der mulighed for, at du kan opnå en værdistigning af din ejer eller andelsbolig, som kan give dig friværdi, rentefradrag på dit boliglån og fleksibilitet for dig som boligejer. Efterspørgslen på andelsboliger samt ejerlejligheder har aldrig været højere end de er i øjeblikket.

ansøgning om boliglån

Generelle regler for huslejestigninger

Lejelovens regler inden for huslejestigning kan være ganske omfattende og derfor også vanskelige at gennemskue. I mange tilfælde kan en stigning i huslejen påvirke din privatøkonomi i en negativ retning og i de værste tilfælde ende med at gøre dig teknisk insolvens, hvilket også kan resultere i en større risiko for at havne i RKI registret.

Boligreguleringsloven

I lejelovens rammer, under boligreguleringsloven, må den samlede leje som betales, ikke overstige det beløb, der skal dække ejendommens nødvendige driftsudgifter. Derudover tages der forbehold for et afkast fra ejendommens værdi. Det vil sige, at man betaler en omkostningsbestemt husleje i de kommuner, hvor der er boligregulering.

Du kan som borger tjekke op på, om din udlejer kræver for meget i husleje. For lejemål der har gennemgået en renovering, må udlejer gerne beregne en forbedringsforhøjelse i huslejen. Derudover må der ikke fastsættes et væsentligt højere beløb, der overstiger det lejedes værdi.

LÆS OGSÅ: Leje-, andels- eller ejerbolig?

Er din husleje for høj?

I nogle tilfælde kan udlejer være berettiget til at kræve huslejestigning, mens der også er tilfælde, hvor det ikke er tilladt. Her er følgende vigtige regler, som du som lejer kan benytte til at finde ud af, om der er foregået fejl eller ulovlige aktiviteter ved din huslejestigning.

  • Øget driftsudgifter
  • Forbedring af lejemål
  • Pludselige huslejestigninger
  • Trappelejen
  • Huslejestigning med baggrund i det lejedes værdi

regler for huslejestigning

Regler for huslejestigning når udgifterne øges

Når der opstår pludselige huslejestigninger, er der flere ting man skal gøre sig opmærksom på. Først og fremmest er der 3 måneders varsling for huslejestigninger. Dernæst skal en varsling være skriftlig og indeholde en uddybet begrundelse for forhøjelsen.

Hvis der er en stigning af ejendommens driftsudgifter, vil det sandsynligvis være med til at forøge huslejen. Disse udgifter kan være skatter, afgifter til det offentlige og udgifter til vand og forsikring.

Derudover er der forbedringer af lejemål, hvor du vil kunne finde de præcise begrundelser for din huslejestigning, samt de forbedringer der opkræves. Disse ekstra udgifter giver udlejeren mulighed for at dække eventuelle afskrivninger samt øgede omkostninger til vedligeholdelse, forsikring mm.

Øvrige grunde til din husleje stiger

Trappeleje-reglen kan også være årsagen til huslejeforhøjelse. Dette sker dog sjældent efter en ny lov trådte i kraft d. 1. juli 2015. Denne lovændring gør, at reglen ikke længere er mulig for udlejere at benytte sig af, hvis lejekontrakten er indgået efter 1.juli 2015. Trappelejen betyder, at din husleje stiger hvert år med et bestemt beløb på én bestemt dato

En forøgelse af huslejen kan også forekomme ved lejedes værdi. Det betyder, at hvis ens husleje, uden at der er foretaget forbedringer, er lavere end den reelle værdi som lejen baseres på, vil udlejer kunne kræve en stigning i huslejen. Som hovedregel sammenlignes der med andre nærliggende boligselskaber, som ligeledes er omfattet af reglerne om lejedes værdi.

Hvad kan du gøre hvis du oplever en huslejestigning. Oplever du en kort huslejevarsling uden nærmere begrundelse? Du har som borger flere rettigheder, og ikke mindst muligheder, for at benytte dig af flere onlinetjenester som kan guide dig.

stigning i huslejen

Hvad kan du gøre, hvis du oplever en huslejestigning?

Oplever du en kort huslejevarsling uden nærmere begrundelse? Du har som borger flere rettigheder, og ikke mindst muligheder, for at benytte dig af flere onlinetjenester som kan guide dig.

Tjekdinleje
Der er flere muligheder for dig, hvis ønsket er at finde ud af, om du betaler for meget i husleje. Hos tjekdinleje kan du hurtigt og nemt tjekke op om din husleje er reguleret tilpassende. Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med flere danske lejerforeninger.

Huslejenævn
Ved afgørelser om klager som fraflytning, depositum vedligeholdelse, lejeforhøjelse mm., kan du benytte huslejenævnene, som også kaldes beboerklagenævnet. Her kan du følge op på dine sager online, men du kan også bruge det til at søge på tidligere afsluttede afgørelser.

Ansøgning om Boligstøtte
Der er også mulighed for at søge om boligstøtte, også kaldet boligsikring eller boligydelse, hvis du bor til leje i en helårsbolig meget eget køkken. Boligstøtte gives alt efter hvor høj din indkomst er. Hvis i bor sammen, kan der kun gives boligstøtte til én person. Ydelsen bliver kun udbetalt til den der laver ansøgningen, eller til boligselskabet som derefter kan trække det fra din husleje.

Relaterede blogindlæg