Er skatten i din kommune højere end naboernes? Se kortet her!

Betaler nabokommunen mindre end jer?

1. januar 2017 markerede 10-års dagen for de danske regioner, efter kommunalreformen fjernede amterne tilbage i 2007. Det betød blandt andet en ændring af kommuneskatterne, som nu bliver bestemt af kommunerne selv. Dengang fastsatte 9 ud af 98 kommuner en lavere skat end det maksimalt tilladte, men hvordan ser det ud i dag?

Mikonomi.dk har udarbejdet et kort, som viser kommuneskatten for 2017 i alle landets 98 kommuner. Find din kommune på kortet og se også hvilken vej udviklingen er gået siden regionernes oprettelse - og om nabokommunen betaler mindre end dig. 

Undersøgelse af danske kommuneskatter samt deres udvikling i perioden 2007 - 2017. 

Farverne indikerer om kommuneskatten er høj eller lav i forhold til andre kommuner:


 

Vil du bruge kortet på din hjemmeside? Så kan du kopiere nedenstående HTML-kode:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1eLYgoa9qkBPrJWXaYJg7tEK-Udo" 55="" 58998788644597="" 2c9="" 478198887499957="" z="6" width="640" height="480"></iframe><br /><em>Created by <a href="https://www.mikonomi.dk/">Mikonomi.dk</a></em> 

Forskellen i kommuneskatten

Kommunerne i hovedstadsområdet og større kommuner oplever en generelt mindre beskatning end de mindre kommuner i Jylland. I Region Hovedstaden er den gennemsnitlige beskatning på 24,6% for 2017. I Region Syddanmark er samme tal 25,7% og i Region Nordjylland helt oppe på 26%.

De laveste kommuneskatter i Danmark findes i Rudersdal Kommune med 22,5% og herefter Frederiksberg og Gentofte med 22,8%. I den anden ende af skalaen er Langeland Kommune med 27,8% samt Lolland og Vesthimmerland begge med 27%.

- Nedenstående tabel viser de 10 kommuner hvor forskellen er størst for den nuværende kommunalbeskatning.

kort over kommune skat

Stor forskel i procentvise stigninger

Resultatet af undersøgelsen viser, at den største forskel i regionerne ligger mellem Region Hovedstaden og Region Nordjylland med en gennemsnitlig procentvis stigning i skatten på henholdsvis 0,4% og 3,8%.

De kommuner som har oplevet den største ændring gennem de seneste 10 år tæller Fanø og Guldborgsund med stigning på henholdsvis 11,6% og 8,5%. I den anden ende opleve beboere i Furesø Kommune det største procentvise fald med 6,8%. Den lave stigningsprocent i flere hovedstadskommuner er bl.a. et resultat af en højere kommuneskat ved regions-indførelsen i 2007.

- Nedenstående tabel viser regionernes gennemsnitlige kommuneskat for 2017. 

- Nedenstående tabel viser forskellen i regionernes gennemsnitlige stigning i kommunalbeskatningen. 

Sådan gjorde vi

Gennem Skatteministeriets hjemmeside kunne vi finde kommuneskatterne gennem de seneste 11 år. Vi valgte at inkludere de seneste 10 år for at undgå 2006, hvor amterne stadig var aktuelle og skatte-struktureringen anderledes. Herefter gennemgik vi samtlige 98 danske kommuner og udviklingen i skattesatsen fra 2007 til 2017. 

Den opgjorte kommuneskat er uden kirkeskat og sundhedsbidraget. Der er endvidere ikke taget højde for grundskyldspromillen.

Relaterede blogindlæg