Leje-, andels- eller ejerbolig?

Når du skal beslutte dig for, hvilken boligform der passer bedst til dig, skal du først og fremmest vurdere, hvilken boligtype der bedst opfylder de krav, du har til en bolig. Dernæst bør du overveje, hvor længe du har planer om at blive boende samme sted. Der er derfor ikke noget entydigt svar på, hvilken slags bolig der bedst kan betale sig.

 

Hvilken boligform skal jeg vælge?

Hvis du har et stort behov for at kunne sætte et personlig præg på boligen, kan en ejerlejlighed måske være den bedste løsning for dig. Vægter du få omkostninger og fleksibilitet i forbindelse med fraflytning, er en lejelejlighed måske et bedre alternativ.

Såfremt du har tænkt dig at blive boende i samme bolig i lang tid, kan det, som hovedregel, typisk bedst betale sig at investere i en ejerlejlighed. Regner du ikke med at det er tilfældet, så er det ikke sikkert at det kan betale sig for dig at købe en ejerlejlighed, og der kan andelslejligheden blive et godt alternativ.

Nedenfor giver vi dig et overblik over de mest markante forskelle på leje-, andel- og ejerlejligheder, når det kommer til finansiering af boliglån, skatteforhold og graden af handlefrihed. Vi håber, at denne guide vil hjælpe dig til at træffe den beslutning, der er bedst for dit behov og din økonomi.

hvilken boligtype bør du vælge - leje hvilken boligtype bør du vælge - andel hvilken boligtype bør du vælge - ejer 


dine_rettigheder_til_boligen

hvilken boligtype leje logo INGEN BESTEMMELSESRET
Når du vælger en lejebolig, får du ingen anden bestemmelsesret over selve boligen, end hvad der er angivet i din lejekontrakt.
hvilken boligtype andel logo BRUGSRET
Som andelshaver ejer du ikke boligen i traditionel forstand, men derimod et andelsbevis der giver dig brugsret til en af andelsforeningens boliger. Udover selve andelsbeviset, som du betaler renter og og afdrag på, betaler du en boligafgift hver måned.
hvilken boligtype ejer logo JURIDISK EJER
Vælger du at købe en ejerlejlighed bliver du den juridiske ejer af selve lejligheden, men det er ejerforeningen der ejer selve ejendommen og grunden, der er fælleseje blandt foreningens medlemmer. Som indehaver af en ejerlejlighed betaler du derfor en månedlig ejerafgift til fællesudgifter, udover det du betaler i låneomkostninger.

 


boligtyper og finansieringsmuligheder

hvilken boligtype leje logo DEPOSITUM OG MULIGHED FOR BOLIGSTØTTE
Ved leje binder du ikke et større beløb i din lejlighed, men du bliver dog bedt om at betale en form for depositum inden indflytning. Dette beløb kan svare til maksimalt seks måneders husleje, og i nogle tilfælde er det muligt at låne penge til dit depositum, hvis ikke du har dem opsparet i forvejen. Som lejer har du således ingen opsparing i lejligheden hvorfor denne boligform over tid bliver den dyreste.

Hvis du lejer en lejlighed gennem et almennyttigt boligselskab, kan du i de fleste tilfælde få et månedligt tilskud til huslejen. Dette søger du på baggrund af huslejen og din indtægt. Størrelsen på din støtte kan derfor variere.
hvilken boligtype andel logo ANDELSBOLIGLÅN OG POTENTIEL VÆRDISTIGNING
Andelslejligheder er ofte både billige at købe og at bo i. Det skyldes at andelsværdien mange steder er underlagt maksimalpriser, og dernæst fordi mange andelsboligforeninger har valgt at fastholde en lav boligafgift. Fordi andelsboliger koster mindre skal du låne færre penge. Til en andelsbolig er det ikke muligt at optage et billigt realkreditlån, og dit banklånet har således en højere rente, end hvis du lånte til en ejerbolig. Ved lån til andelsbolig bedes du typisk ligge 10% af prisen som udbetaling, i modsætning til ca. 5% ved køb af ejerbolig.

Udvikling i prisen på din andelsbolig, og dermed muligheden for at din andelsbolig kan fungere som en opsparing, er underlagt flere restriktioner end ejerboliger. Til gengæld er den månedlige boligafgift ofte ret lav i ældre foreninger og prisen på din andelsboligbevis er noget lavere end prisen på en ejerbolig. Det betyder, at din gældsætning, ved køb af andelsbolig, bliver mindre end ved køb af ejerbolig.
hvilken boligtype ejer logo REALKREDITLÅN OG OPSPARING I BOLIGEN
Køb af en ejerbolig anses af mange som den mest gennemskuelige bolighandel med stor økonomisk fleksibilitet. Primært fordi man i høj grad selv fastsætter månedlig ydelse og økonomisk risiko. Typisk vil købet af en ejerbolig finansieres op til 80% af kontantværdien med et realkreditlån. Dette lån har en lavere rente, end du vil opnå ved det almindelige banklån, der oftest benyttes til at dække resten af værdien. Da kontantbeløbet ved køb af ejerbolig er stort, skal banken godkende dig som køber, på baggrund af dit budget, og i nogle tilfælde kan det derfor være svært at blive kreditgodkendt.

Såfremt du afdrager på dine boliglån og hvis lejligheden ikke falder i værdi, kan en ejerbolig fungere som en opsparing for dig. Der er dog altid en risiko for, at lejligheden vil falde i værdi og at du derfor vil tabe penge på lejligheden i sidste ende.

 


økonomiske forpligtelser ved forskellige boligtyper

hvilken boligtype leje logo HUSLEJE OG FORBRUG
Som lejer forpligter du dig til at betale en fastsat månedlig husleje samt forbrug foruden det depositum du typisk skal betale inden indflytning. Ved leje har du ikke ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af selve ejendommen. I nogle tilfælde kan du og din udlejer dog blive enige om at du står for den indvendige vedligeholdelse. Vær derfor opmærksom på hvad der er angivet i din kontrakt.
hvilken boligtype andel logo UNDERSØG FORENINGENS ØKONOMI
Ved at købe en andelsbolig, bliver du medlem af den pågældende andelsboligforening. Det betyder, at du indgår i et økonomisk fællesskab, hvor du overtager en andel af den gæld, som foreningen har. Derfor bør du altid undersøge hvilken type lån foreningen måtte have, hvor stor en gæld der er tale om samt hvordan du hæfter for gælden. Du kan altid anmode om at se foreningens regnskab og vedtægter samt referater fra seneste generalforsamlinger. Din månedlige boligafgift består således at både ydelser til eventuelle fælles lån samt andre fællesudgifter til vedligeholdelse og drift af foreningen.
hvilken boligtype ejer logo DRIFTSFÆLLESSKAB
Hvis du køber en ejerlejlighed, bliver du en del af et driftsfællesskab i ejerforeningen, der har til formål at vedligeholde ejendommen. Der kan være tale om forholdsvis store månedlige beløb til disse fællesudgifter, da de både skal dække al udvendig vedligeholdelser og drift samt ydelser på fælleslån eller opsparing i foreningen til større renoveringer. Du har selv ansvar for den indvendige vedligeholdelse af din egen lejlighed.

 


skatteforhold ved forskellige boligtyper

hvilken boligtype leje logo INGEN SÆRLIGE SKATTEFORHOLD
Som lejer er der ingen specielle skatteforhold, du bør tænke over, når det kommer til din bolig.
hvilken boligtype andel logo RENTEFRADRAG
Andelsboligejere skal ikke bekymre sig om ejendomsværdiskat, fordi grundskatten betales gennem andelsboligforeningen. Derudover er det muligt at få et rentefradrag for dit andelsboliglån.
hvilken boligtype ejer logo EJENDOMSSKAT
Ved køb af ejerbolig skal du være opmærksom på, at du skal betale en årlig afgift i form af ejendomsværdiskat. Har du købt et hus, skal du ligeledes betale ejendomsskat af selve grunden. Uanset hvad kan du dog på fradrag for renterne på dine boliglån.

 


frihed og muigheder ved boligtyper

hvilken boligtype leje logo FLEKSIBEL FRAFLYTNING
Du skal ikke bekymre dig om salg af lejligheden, hvorfor du frit kan fraflytte din lejebolig når det passer dig. Du skal dog være opmærksom på at overholde den varslingsperiode, der er angivet i lejekontrakten.
hvilken boligtype andel logo VÆR OPMÆRKSOM PÅ VEDTÆGTERNE
Vedtægterne i en andelsboligforening indeholder typisk lidt strengere regler for både anskaffelse af samt brug af selve lejligheden. Det kan eksempelvis være en god ide at tjekke foreningens regler for fremleje, da en del andelsboligforeninger kræver bopælspligt og helt forbyder udlejning selv i kortere perioder. Ligeledes er der ofte regler for, at ombygninger i lejlighederne kun kan foretages med andelsboligforeningens godkendelse, selvom du selv står for finansieringen af disse forbedringer.
hvilken boligtype ejer logo FRIT HANDLERUM
Ikke nok med at handelsprisen er fri, så har du stort handlerum i forhold til både fremleje og forbedringer af din bolig, når du har en ejerlejlighed. Du skal således ikke forholde dig til en lang række regler som ved køb af andelsbolig og såfremt du vælger at sælge din lejlighed, kan du frit vælge til hvem og til hvilken pris.

 

Relaterede blogindlæg