Sådan kan du blive gældsfri

Det kan en svær, og til tider uoverskuelig, proces at komme ud af sin gæld. Men der er hjælp at hente. Lån med omtanke er en grundlæggende værdi hos Mikonomi.dk. Derfor er det også i vores interesse at give vejledning, så vores besøgende kan få hjælp til gæld.

På baggrund af den idé har vi sammensat en guide, som i syv trin kan give vejledning til at blive gældfri.

1. Accepter din gæld

Det første skridt mod et gældfrit liv er den personlige accept af, at man skylder penge. Det kan være udfordrende at erkende, at man er nødt til at omlægge sit forbrug og dele af sit liv. Men det første, og allervigtigste skridt, er åbenhed over at få hjælp til sin gæld.

2. Få overblik over dine udgifter

Det næste trin er at få et overblik over dine udgifter. Her menes der alt det, man bruger penge på. Det gælder både de daglige udgifter til indkøb, månedlige betalinger til streamingtjenester og transport. Her skal man også skrive ned, hvor meget man betaler for dine lån. Det dækker over renterne, man månedligt betaler, samt gebyrer og andre udgifter. Når du har et overblik over dine udgifter, er du klar til at lægge budget.

3. Læg et budget

Når du har skrevet dine udgifter ned, er det også langt nemmere at lægge budget. Ved at lægge et budget, får du et klart overblik over, hvor mange penge du har til rådighed. Det betyder, at du også skal beregne, hvor mange penge du har til rådighed til hver post. At lægge budget betyder, at du kan blive nødt til at give afkald på en række ting. Det kan være ting, du normalt er vant til at have i hverdagen. Det kan være udfordrende at omlægge sine indkøbsvaner, men der er mange penge at spare ved at omlægge sine indkøb. Ved at handle i discountbutikker frem for store varehuse kan det månedlige forbrug bringes ned. Ligeledes kan det være svært at give afkald på streamingtjenester og skære ned på oplevelser. Men kan det være nødvendigt, hvis budgettet skal overholdes.

4. Overhold dit budget

Efter at have lagt sit budget, er det vigtigste at overholde det. Hvis man ikke holder sine udgifter inde for det planlagte, skrider hele budgettet. Derfor er det meget vigtigt at overholde sit budget og kun bruge de penge, man har afsat. Hvis der er afsat 3.000 kroner til dagligvarer, er det også det maksimale, som må bruges. Hvis der er plads til det i budgettet, kan man med fordel lægge penge til side hver måned. Så har du økonomisk råderum, hvis der skulle opstå uforudsete udgifter.

5. Snak med venner og familie

Det kan være en stor udfordring at komme ud af gæld. Derfor kan det være en mulighed at snakke med venner og familie, som kan yde personlig støtte. Her skal det dog fremhæves, at familie og venners støtte som udgangspunkt skal være mentalt, og ikke økonomisk. Det kan skabe splid mellem mennesker, hvis penge kommer imellem. Det kan være med til at skabe en sværere situation, og give yderligere forgældelse.

6. Undgå at optage ny gæld

Du bør undgå at optage nye lån, så længe du betaler af på din gæld. At optage nye lån betyder, at der vil blive tilføjet nye renter og gebyrer oven i dine eksisterende lån. Det kan hurtigt ende med at blive en ond cirkel, hvor der bliver optaget nye lån for at dække de gamle. Det kan føre til, at gælden bliver endnu mere omfattende. Det er vigtigt, at du overholde dit eget budget og ikke optager nye lån.

7. Søg professionel hjælp

Professionel rådgivning kan være en hjælp til gæld. Rundt omkring i landet er der rådgivere, som tilbyder betalt og frivillig vejledning. Derfor kan det være en mulighed for den, som har behov for uvildig rådgivning til sin situation. Alternativt er der internetfora, hvor der er gode råd at hente.

Relaterede blogindlæg