Sådan fungerer udbetaling ved livsforsikring

En livsforsikring er god måde at sikre dig selv eller dine nærmeste i tilfælde af kritisk sygdom eller dødsfald. Du kan vælge imellem en gruppelivsforsikring, individuel livsforsikring eller en krydslivsforsikring.

Hvem dækker livsforsikringen?

Gruppelivsforsikringen er en billig standard forsikring, hvor du kan forsikre din ægtefælle, børn eller andre særligt begunstigede. Du skal huske at oplyse, hvem du vælger at indsætte som særligt begunstigede

Den individuelle livsforsikring kan fungere som en alderspension, hvor du sikrer din egen fremtid. Du kan desuden sikre din familie endnu bedre ved at supplere en gruppelivsforsikring med en individuel livsforsikring.

Krydslivsforsikringen giver dig mulighed for at sikre din partner, hvis du er samlevende uden at være gift. Du kan også sikre en forretningspartner med denne type forsikring.

Du skal sørge for at alle aftaler du har indgået med dit forsikringsselskab med hensyn til særligt begunstigede, begrænsninger og dækning, står skrevet i din forsikringspolice

En gruppelivsforsikring kommer til udbetaling som dødsfaldserstatning til dine efterladte. Har du valgt at forsikre flere af dine pårørende som særligt begunstigede, så skal forsikringssummen fordeles imellem disse. Hvis du ikke har indsat nogle som særligt begunstigede, udbetales forsikringen til dine nærmeste pårørende ud fra anvisninger fra Forsikringsaftaleloven.

Ved en livsforsikring kommer forsikringssummen til udbetaling i følgende 3 situationer:

  • Når du dør

  • Hvis du dør inden en bestemt dato

  • Hvis du er i live på en bestemt dato

Udbetaling af livsforsikringen

Med en gruppelivsforsikring sker udbetalingen som et engangsbeløb. Udbetalingen af en gruppelivsforsikring sker uden om boet, hvormed eventuelle kreditorer ikke kan gøre krav på forsikringssummen. Der kan dog indgås aftale om at forsikringssummen udbetales til boet.

Din forsikring kan være tegnet som en livrente, en rateforsikring eller en kapitalforsikring.

Hvis din forsikring er tegnet som en livrente, så sker udbetalingen til dig selv efter en bestemt dato, hvis du stadig er i live. Udbetalingen kan være en livsvarig livrente, hvor ydelsen udbetales lige så længe du er i live. Alternativt vil en ophørende livrente udbetales i en vis periode og så stoppe.

Du kan også få udbetalt en løbende ydelse, der udbetales over en på forhånd fastlagt periode. Dette er en rateforsikring.

Hvis du har en kapitalforsikring, så udbetales forsikringssummen med et engangsbeløb, hvis den aftalte forsikringsbegivenhed indtræffer.

Har du tegnet en individuel livsforsikring vil forsikringssummen enten blive udbetalt til dig selv, hvis du stadig er i live på en fastsat dato. Hvis du ikke lever på den fastsatte dato, vil forsikringssummen i stedet blive udbetalt til dine efterladte eller opdeles i rater over en årrække.

Hvis du og din partner begge har sikret jer med krydslivsforsikringer, så er I begge godt dækket ind i tilfælde af kritisk sygdom og dødsfald. Du får udbetaling, hvis din partner dør og omvendt får din partner udbetaling, hvis du dør. Hvis én af jer bliver ramt af kritisk sygdom, får vedkommende selv forsikringssummen udbetalt.

Husk rådgivning ved udbetaling af livsforsikring

Ved dødsfald skal dine pårørende normalt kontakte forsikringsselskabet og normalt skal der fremvises dødsattest.

Der gælder forskellige skatteregler alt efter, hvilken type forsikring du har tegnet. Udbetalingen af en forsikringssum kan desuden have en indvirkning på sociale ydelser samt efterløn. Du bør derfor kontakte dit forsikringsselskab eller en advokat for at få den rette rådgivning.