Sådan dækker ejerskifteforsikringen ved skimmelsvamp

Sådan sikrer du dig mod skimmelsvamp

Inden du køber hus, kan du tage nogle forholdsregler for at sikre dig mod skimmelsvamp. Det er en god idé, at få en byggeteknisk rådgiver til at tjekke huset igennem for skimmelsvamp. Du kan få foretaget fugtmålinger for at finde frem til eventuelle problemområder, hvor der kan være eller senere kan opstå skimmelsvamp.

Efter huskøbet kan du få en byggeteknisk rådgiver til at tjekke om der er skimmelsvamp. Rådgiveren kan vurdere om graden af skimmelsvamp er normal set i forhold til tilsvarende ejendomme. Desuden kan rådgiveren komme med en vurdering af, hvorvidt skimmelsvampen var til stede ved overtagelsen af huset.

Skader med skimmelsvamp er mere komplicerede end mange andre skader, idet skimmelsvamp ikke nødvendigvis opstår på grund af en forældet konstruktion. Skimmelsvamp kan opstå på grund af en dårlig udført, men kan også opstå, hvis der er efterfølgende er blevet isoleret. Skimmelsvamp kan også opstå ved vandskader eller, hvis der eksempelvis hænger vasketøj og tørre i et rum uden ordentlig udluftning.

Hvordan dækker ejerskifteforsikringen ved skimmelsvamp?

I princippet dækker en ejerskifteforsikring ved skimmelsvamp, men det kommer lidt an på den specifikke situation.

Hvis ejerskifteforsikringen skal dække ved skimmelsvamp, så skal det være sandsynligt at der allerede var skimmelsvamp i ejendommen ved overtagelsen.

Hvis du køber et ældre hus, så er risikoen for skimmelsvamp større, og sandsynligheden for at ejerskifteforsikringen dækker er mindre.

Fugt i kælderen på et ældre hus uden fugtsikring er ikke usædvanligt taget husets alder i betragtning, så derfor dækker ejerskifteforsikringen som regel ikke i dette tilfælde.

Hvis du køber et nyere hus, så kan du godt forvente at der ikke er skimmelsvamp, som kan påvirke indeklimaet og derfor vil ejerskifteforsikringen oftest dække skaden.

Hvis skimmelsvampen skyldes efterisolering, vil ejerskifteforsikringen som regel dække. Desuden vil ejerskifteforsikringen dække, hvis skimmelsvampen skyldes at ejendommen ikke er konstrueret på en korrekt måde i forhold til gældende håndværksmæssige forskrifter, da den blev bygget.

Angreb af skimmelsvamp kan være så voldsomt. at det er nødvendigt at fraflytte ejendommen i en kortere eller længere periode mens skimmelsvampen fjernes. Her vil ejerskifteforsikringen dække rimelige udgifter til flytning, eventuel opbevaring af indbo samt de mest nødvendige udgifter til genhusning.

Sådan skal du forholde dig ved mistanke om skimmelsvamp

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp, så kontakt dit forsikringsselskab hurtigst muligt. Forsikringsselskabet vil herefter vurdere skaden. Dette sker typisk ved at sende en taksator ud, for at kigge på ejendommen.

Efter vurderingen vender selskabet tilbage med deres afgørelse. Hvis skaden er dækningsberettiget, så bliver skaden udbedret. Selskabet kan dog vælge at afvise skaden.

Du kan kontakte en advokat, hvis du mener at skaden er blevet uberettiget afvist af forsikringsselskabet og så kan I sammen tage en dialog med selskabet. Tit vælger forsikringsselskabet her at dække uden at det behøver komme til en decideret retssag.

Ved større angreb af skimmelsvamp kan det være en fordel at inddrage en advokat med det samme, så I kan skaffe den nødvendige dokumentation for at få selskabet til at dække.

Det er altså en god idé, at tegne en ejerskifteforsikring, så du har mulighed for at få dækket omkostninger, hvis der viser sig at være skimmelsvamp i ejendommen.

Du kan læse mere om forebyggelse og renovering af skimmelsvamp her: bygoghjem.dk