Ting du skal være opmærksom på

For mindske risikoen mest muligt, er der en række forhold, som forsikringsudbyderen kræver er i orden. For at give det fulde overblik, har vi udarbejdet en oversigt over regler der måtte være indenfor de forskellige områder der måtte være.

Brand: Oliefyr, pejse samt brændeovne, skal være installeret efter nyeste krav og regler.

El-skade: Dine el-apparater må ikke udsættes for hverken vand eller fugt. Derudover må de ikke bruges til andet, end de er beregnet til.

Tyveri: I din bolig skal dine døre og vinduer være lukket og låst forsvarligt. Vinduerne må ikke være åbne selvom du har monteret et sikringsbeslag. Uden for boligen, skal din bil være aflåst. Ydermere skal ting af værdi gemmes i bagagerum eller handskerum.

Din båd skal være fastlåst, lige så vel som motoren skal være låst fast til båden.

Din cykel skal have et stelnummer, som du bør skrive ned, for at du altid kan finde det.

Både din cykel, som anhænger skal være låst fast med en godkendt lås.

Cykler som er udenlandske skal have tilsat et stelnummer, som kan fås på landets politistationer. Bliver dine nøgler stjålet, bør du straks omstille låsen.

Vejrskade: Hvis du bor i hus, er det vigtigt at du sørger for at diverse tagrender og nedløbsrør, er monterede og rensede efter gældende bestemmelser.

Udstrømning: Dit hus skal være opvarmet i en sådan grad, at du undgår frostsprængninger.

Bagage: Dine ting skal være pakket ordentligt ind. Flydende væsker skal være pakket i en sådan grad, at de ikke kan gøre skade på den resterende bagage.

Dokumentation: Hvis du mangler kvitteringer på dyre ejendele, bør du få tingene vurderet, således du har dokumentation for værdien. Du kan ellers risikere en lavere vurdering eller erstatnings afslag fra forsikringsselskabet.

Dine valgte summer: Hvis din indbo's værdi måtte ændre sig, er det vigtigt at du oplyser dette, så du ikke er hverken under- eller overforsikret.

LÆS OGSÅ: Indboforsikringens dækninger

 

Ting som er omfattet af indboforsikringen

For at klarlægge hvilke ejendele som er dækket ud over boligens normale udstyr, har vi ligeledes lavet en oversigt, for at skabe et overskueligt overblik.

Forsikringen omfatter

Forsikringen omfatter ikke

Guld, sølv, smykker, perler og ædelstene

Hårde hvidevarer

Kontanter og ting som gavekort og klippekort mm.

Motordrevne køretøjer, samt udstyr hertil

El-scootere og el-kørestole

Pocketbikes, ATV'er, choppers osv.

Cykler og el-cykler

Campingvogne, teltvogne, trailer osv.

Småbåde - Herunder kajakker, kanoer, windsurfere osv., samt udstyr hertil.

Ting med erhvervsmæssig tilsnit

Husdyr

Luftfartøjer over 7 kg.

Motoriserede haveredskaber

 

Lånte og lejede ting til privat brug

 

Gravsteder, hvor du betaler for vedligeholdelse

 

Mindre hårde hvidevare, som ikke er fastmonteret. F.eks. mikrobølgeovne

 

 

Regler Ved Indboforsikring2 

 

Dokumentationsregler

Reglementer og krav kan hurtigt virke uoverskuelige, derfor har vi også lavet en oversigt for reglerne omkring krav til dokumentation og anmeldelse.

Anmeldelse af skade: Alle skader skal anmeldelse hurtigst muligt. Ved anmeldelse skal du sandsynliggøre og dokumentere dit erstatningskrav, samt oplyse om alle former for forhold der kan have indvirkning på bedømmelsen af skaden.

Ved tyveri, hærværk og overfald, skal der straks anmeldes til politiet og sikres skriftlig bekræftelse for anmeldelse og journalnummer.

Bliver der evt. fundet ting inden udbetaling af erstatning, vil der kun blive erstattet ved eventuelle skader på tingene.

Der må ikke repareres eller fjernes ting uden aftale med forsikringsselskabet.

Krav til dokumentation: Alt skal kunne sandsynliggøres eller dokumenteres.

Det skal kunne dokumenteres hvornår tingene er købt, og til hvilken pris.

Dokumentation kan være kvitteringer, købskontrakter eller fotos.

Ting købt privat: Du bør sikre en dateret erklæring, som indeholder både køber og sælgers information, samt hvad du har købt og til hvilken pris.

Ting købt erhvervsmæssigt: Der vil kræves dokumentation for at tingene er overdraget til privat forbrug.

Relaterede blogindlæg