Regler for afgifter på bådforsikring

Hvis du har købt ny båd, så er det er en god idé at tegne en bådforsikring, som består af følgende forsikringstyper:

  • Ansvarsforsikring

  • Kaskoforsikring

  • Ulykkesforsikring

Ansvarsforsikringen gør at du er dækket ind, hvis du eller din båd er skyld i skader på andre mennesker eller deres båd.

Kaskoforsikringen dækker skader på din båd, eller bådens udstyr som motor og anker. Det kan eksempelvis være, hvis båden synker eller går på grund. Der kan også ske skader ved  søsætning og ophaling. Forsikringen gælder også ved brand, hærværk og tyveri. Desuden gælder kaskoforsikringen, hvis du har brug for retshjælp i forbindelse med en retssag, der involverer dig og din båd.

Ulykkesforsikringen dækker, hvis du eller passagerer ombord på båden kommer ud for en ulykke.

Hvad skal du betale i afgift for en bådforsikring?

I 2012 ændrede regeringen reglerne for afgifter på bådforsikringer. Her blev det besluttet, at hæve den statslige afgift på kaskoforsikringer til både, så den nu udgør 1,34 procent af den årlige forsikringssum for lystfartøjer.

Denne beslutning blev selvfølgelig ikke så positivt modtaget af de danske bådejere, da det årligt betyder øgede ekstraudgifter i forbindelse med at eje båd.

Sådan slipper du for afgiften på din bådforsikring

De fleste bådejere kan godt mærke den øgede statslige afgift på kaskoforsikringens præmie. I forvejen er der udgifter til drift, vedligeholdelse og eventuelle forsikringer af båden.

Førhen var det nemmere at slippe uden om afgiften, da man bare kunne tegne forsikringen i udlandet. Disse regler er dog blevet væsentligt strammet. Du skal således betale afgift, hvis du har en kaskoforsikring, din båd er registeret i Danmark og din primære adresse også er i Danmark. Der findes dog et par metoder til at slippe for denne afgift.

Du kan slippe for afgiften, hvis du fravælger kaskoforsikringen, som desuden ikke er lovpligtig.

Du kan også slippe for afgiften, hvis din anden primære adresse er i udlandet. Samtidig må din båd ikke være registreret i det danske skibsregister. Du må dog gerne have din båd liggende i en dansk havn.

Selvom det kan være fristende, at prøve at slippe udenom den statslige afgift, så kan du risikere, at det bliver endnu dyrere for dig på denne måde. Hvis du ikke har tegnet en kaskoforsikring, og der sker skader på din båd, så er du ikke forsikret og står dermed med eventuelle udgifter alene.