Oversigt over regler for ejerskifteforsikring

Når du indgår i en ejendomshandel som sælger eller køber, så kan du med en ejerskifteforsikring sikre dig selv i forhold til skjulte fejl og mangler, der måtte dukke op efter overtagelsen.

Hvem har ansvaret for at tegne ejerskifteforsikringen?

Sælger har ansvaret for at finde en byggesagkyndig, som kan udarbejde en tilstandsrapport samt en el-installationsrapport. Med disse to rapporter kan sælger indhente tilbud på ejerskifteforsikringer fra forsikringsselskaberne.

Med en ejerskifteforsikring slipper begge parter for ansvaret ved eventuelle skjulte fejl og mangler. Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af præmien for den billigste ejerskifteforsikring.

Køber behøver ikke at acceptere forsikringstilbuddet fra sælger, men kan selv indhente tilbud. Dog skal køber selv betale en eventuel difference, hvis der tegnes en dyrere ejerskifteforsikring end den sælger foreslår.

Hvilke regler gælder for ejerskifteforsikringer?

Pr.1 maj 2012 trådte nye regler for huseftersynsordningen i kraft. Har du købt ejendom før 1.maj 2012, så hører din ejerskifteforsikring under de gamle regler. Du er kun omfattet af de nye regler på området, hvis du har underskrevet købskontrakten 1.maj 2012 eller derefter.

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring, skal der være udarbejdet en tilstandsrapport samt el-installationsrapport, foreligge oplysninger om tagets restlevetid samt oplysninger om vvs-installationer. Efter de nye regler dækker en standard ejerskifteforsikring følgende:

  • El: Ulovlige eller manglende el-installationer, der ikke er nævnt i el-installationsrapporten eller er forkert beskrevet.

  • VVS: Ulovlige eller manglende vvs-installationer i forbindelse med varme, ventilation samt sanitet.

  • Skimmelsvamp: Som følgeskade af for meget fugt i beboelsesrum.

  • Forøgede byggeudgifter: Hvis skaden skal udbedres samt udføres efter nye konstruktionsregler.

  • Omkostninger til genhusning: Rimelige udgifter i forbindelse med genhusning.

En udvidet ejerskifteforsikring dækker de samme fejl og mangler som en standard forsikring, men derudover varierer graden af dækning fra selskab til selskab. Nogle af de skader og mangler, der kan være dækning for er følgende:

  • Ulovlige kloakledninger på grunden

  • Ulovlige stikledninger på grunden

  • Forurening af grunden

  • Manglende vådrumssikring

  • Skimmelsvamp

Ifølge lovgivningen må selvrisikoen maksimalt være 5.000 kroner pr. skade. Det samlede beløb, du kommer til at betale i selvrisiko må maksimalt være 50.000  kroner for hele forsikringsperioden. Hos visse selskaber er selvrisikoen lavere.

Størrelsen på huset, husets stand og alder kan påvirke prisen på ejerskifteforsikringen. Prisen varierer desuden fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Sådan vælger du den rette ejerskifteforsikring

Med en standard ejerskifteforsikring er du godt dækket ind i forhold til skjulte fejl og mangler, men hvis du vil sikre dig endnu bedre, så er det godt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring.

Du skal læse tilstandsrapporten og el-installationsrapporten igennem, så du ved hvad der er noteret i disse. Du skal vurdere, hvorvidt du vil nøjes med en standard ejerskifteforsikring eller hellere vil tegne en udvidet ejerskifteforsikring. Her skal du overveje, hvilke omkostninger det vil betyde for dig her og nu set i forhold, hvad eventuelle udbedringer vil kunne løbe op i.

Når du har indhentet forsikringstilbud fra forskellige selskaber, så læs betingelserne igennem. Her skal du være opmærksom på grad af dækning samt eventuelle begrænsninger og undtagelser i policen.