Erstatningsansvar ved indboforsikring

Dét siger loven om erstatningsansvar

Erstatningsansvaret opgøres efter hvorvidt den påførte skade, måtte være hændelig. Har du som skadevolder handlet forkert efter retspraksis, så er du erstatningspligtig. Ved hændeligt uheld, har skadevolder intet ansvar, og skal dermed ikke betale nogen form for erstatning.

Selvom man ofte kan føle et hvis moralsk ansvar, specielt over for skadelidte man måtte kende, er man altså ikke erstatningsansvarlig i følge loven. Har skadevolder handlet med simpel eller grov uagtsomhed, er personen ansvarlig, og dermed forpligtet til erstatning.

Det er skadelidtes ansvar at bevise, at skadevolder har handlet uagtsomt eller med forsæt. Det er ligeledes kravet at der bevise at der sket en skade og et tab. Hvis skaden i forvejen er dækket af forsikring, kræves der ikke erstatning af skadevolder, medmindre denne har handlet med grov uagtsomhed eller forsæt.

LÆS OGSÅ: Indboforsikringens ansvarsforsikring

 

Sådan hæfter du

Som nævnt hæfter du som skadevolder, hvis skaden er sket som følge af uagtsomhed eller forsæt. Du kan ydermere også være erstatningsansvarlig, ved IKKE at gøre noget. Det sker f.eks. som følge af at du ikke har gruset/saltet et isglat fortov foran din ejendom.

Et hændeligt uheld kan f.eks. være, hvis du åbner en dør uden at vide der står en på den anden side. Personen taber en vase og den smadrer. Det er hændeligt og derfor er du ikke erstatningsansvarlig. Træder du ud foran en cykel, fordi du ikke har set dig for, og han pådrager sig personskade eller får ødelagt cykel eller andet, har du været simpelt uagtsom

Er skadevolder gået over for rødt, hvilket resulterer i en væltet cyklist, er der tale om grov uagtsomhed. Har skadevolder kastet en sten efter cyklisten, med hensigt om at ramme, er der selvfølgelig tale om forsæt. Forsætlige skader er ikke dækket af forsikringen, men mere om det længere senere.

 Erstatningsansvar Indboforsikring2

Dækker din indboforsikring?

Har du tegnet en indboforsikring, vil der med alt sandsynlighed medfølge en ansvarsforsikring, som er yderst fornuftig at have. Denne dækker de skader du måtte påføre andre eller deres ting. Den dækker dog ikke for de skader, som allerede måtte være dækket af skadelidtes egen forsikring.

Forsikringen betaler erstatning og omkostninger til erstatningskravet fra skadelidt. Har du børn, vil forsikringen dække for dem, indtil 7.500 kr. Ansvarsforsikringen hjælper også med at klarlægge om du overhovedet har erstatningspligt, altså hvorvidt der var tale forsæt eller uagtsomhed.

Gæstebudsskade er beskrivelsen for en hændelse, der måtte være sket under et besøg hos bekendte. Spilder du f.eks. en glas rødvin på gulvtæppet, er du ikke erstatningsansvarlig, men din ansvarsforsikring vil oftest dække alligevel.

LÆS OGSÅ: Indboforsikring

Hvilke udgifter skal dækkes?

Skadelidte får selvfølgelig dækket de ting der måtte være gået i stykker, som tøj eller cykel. Udover de tingskader der måtte ske i forbindelse skaden, er der en række andre tab, som skadelidte kan kræve erstatning for at skadevolders forsikringsselskab. Først og fremmest vil skadelidte få dækket de sagsomkostninger der måtte komme, hvis sagen ender i retten.

Nedenfor listes en række erstatningsmuligheder for skadelidte.

 • Udgifter til behandling
  De udgifter der måtte komme til f.eks. kiropraktor, fysioterapi, medicin, hjemmehjælp og transport i forbindelse med behandling.
 • Tabt arbejdsfortjeneste
  Hvis skadelidte måtte være kommet til skade i en sådan grad, at personen ikke kan komme på arbejde, eller må finde dårligere lønnet job.
 • Svie og smerte
  En godtgørelse for de ubehag som skadelidte måtte have oplevet.
 • Varigt mén
  Hvis skadelidte får mere end 5% mén, kan der kræves erstatning opgjort efter et lægeligt skøn.
Relaterede blogindlæg