Bygningsforsikring til landbrugsejendomme

Hvis du har en landbrugsejendom og har flere bygninger tilknyttet denne, kan du få forsikret alle dine bygninger under den samme police. Med en bygningsforsikring til landbrugsejendomme er du forsikret, hvis der opstår skade på dine landbrugsejendomme.

Sammenlign husforsikring gratis og se hvor meget du kan spare! Bestil tilbud
- tager under et minut

En bygningsforsikring vil som hovedregel dække de skader, som sker på dine landbrugsbygninger. Dette kan være skader som f.eks. brandskader, stormskader, vandskader, hærværk og hvis din bygning bliver påkørt og pådrager sig skade heraf.

Du kan dog vælge at udvide din bygningsforsikring med en række tilvalgsdækninger, som du muligvis har behov for. Det kan f.eks. være, at du har gylletanke og siloer, som du ønsker at få dækket, hvilket du kan gøre med en silo- og tankskadedækning.

Du ønsker med stor sandsynlighed, at få en bygningsforsikring, som er så billig som mulig, men som samtidig omfatter de dækninger, som du har behov for. Der er en række ting du kan gøre for, at din bygningsforsikring bliver billigere, f.eks. ved at vedligeholde dine bygninger.

Det dækker en bygningsforsikring til landbrugsejendomme

Det varierer naturligvis fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvad en bygningsforsikring dækker. Der er dog nogle generelle dækninger, som de fleste forsikringsselskabers bygningsforsikring omfatter. Dette kan f. eks. være:

  • Brandskader
  • Stormskader
  • Skybrud
  • Stikledningsdækning
  • Tyveri & hærværk
  • Påkørsel

Hvis der opstår brand på dine landbrugsejendomme, vil din bygningsforsikring dække skaderne. Denne brand kan opstå som følge af lynnedslag, eksplosion, kortslutning i bygningens faste installationer eller hvis selve bygningen brænder.

Nogle forsikringsselskaber tilbyder også en ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, du som bygningsejer er pålagt. Derudover er der også mulighed for, at en bygningsforsikring omfatter en retshjælpsdækning, som dækker udgifter til advokater, hvis du får brug for at hyre sådan en i forbindelse med et huskøb eller -salg.

LÆS OGSÅ: Husforsikring

 Bygningsforsikring Til Landbrugsejendom

 

Tilvalgsdækninger til din bygningsforsikring

Ligesom med en række andre forsikringer har du også mulighed for, at udvide din bygningsforsikring med en række tilvalgsdækninger. Du bør overveje nøje, om du har behov for disse tilvalgsdækninger, da disse dækninger muligvis dækker nogle af de skader, som du kan risikere ofte vil ske på din bygning.

Som nævnt kan du muligvis også være ejer af en silo og en gylletank, hvilke kan være fornuftige at få forsikret. I dette tilfælde kan du vælge at tegne en silo- og tankskadeforsikring. Derudover har du også mulighed for, at tegne en insekt- og svampeskadeforsikring, som dækker de angreb, som du muligvis kan risikere at blive udsat for fra insekter.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har brug for at udvide din bygningsforsikring, bør du tage kontakt til dit forsikringsselskab for at høre nærmere. Ønsker du præcis at finde ud af, hvilke tilvalgsdækninger du kan få til din bygningsforsikring, bør du ligeledes kontakte dit forsikringsselskab.

LÆS OGSÅ: Forsikring til landbrugsbygning

 

Sådan får du en billig bygningsforsikring

Som tidligere nævnt er der mulighed for, at du kan spare penge på din bygningsforsikring. Når det kommer til at minimere prisen på sin bygningsforsikring, kan du gøre brug af mange af de samme tricks, som når du skal minimere prisen på din husforsikring.

Hvis du sørger for, at dine bygninger hele tiden er vedligeholdt, er der gode muligheder for, at dit forsikringsselskab vil vurdere, at risikoen for skader er lille. Det er derfor en god ide, at du sørger for, at der ikke kan trænge vand ind i dine bygninger og forårsage vandskade. For at undgå dette kan du f.eks. lappe de huller der er i væggene.

Derudover anbefaler vi også, at du indhenter flere tilbud på din bygningsforsikring. Herved får du muligheden for at sammenligne forsikringer og dermed vælge det bedste tilbud. Du er dermed sikker på, at du får en bygningsforsikring, som passer bedst til dig og dine behov.

LÆS OGSÅ: Billig husforsikring

Relaterede blogindlæg