Sådan fungerer udbetaling og erstatning ved en ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring - udbetaling og erstatning

Det er vigtigt at have en ulykkesforsikring, så du er dækket hvis du kommer til skade, da du da kan få økonomisik kompensation. Det kan dog være svært at finde ud af hvordan ulykkesforsikringen fungerer, når det kommer til udbetaling og erstatning. Det kan du dog blive klogere på her.

Erstatning

Når du tegner en ulykkesforsikring, så vil du kunne få erstatning for en række forskellige ting. Hvor meget der kan erstatning og hvad, vil dog afhænge af det enkelte forsikringsselskab. En typisk ulykkesforsikring vil dog give erstatning på følgende områder:

  • Varige mén: Kommer du ud for en ulykke som resulterer i varige mén, så vil din ulykkesforsikring gå ind og give dig erstatning i forhold til den méngrad skaden har påført dig. Som minimim vil det dog kræves, at der er sket en méngrad på minimim 5 % før at en erstatning kan udbetales. Med varigt mén menes der, at du har fået en varig nedsat funktion, der eks. kan forhindre dig i at udføre visse arbejdsopgaver, og som ikke kan genoptrænes. Selve den erstatning du kan få vil blive fastsat af Arbejdsskadestyrelsens méntabel, som alle forsikringsselskaber anvender. Denne tabel inddeler skader i forskellige skadetyper alt efter hvor alvorlige de er, og måles fra 0-100 %. 
  • Dobbelterstatning: Medfører din ulykke, at du får fastsat en méngrad på 30 % eller derover, så vil det betyde at du kan få dobbel erstatning. Det vil dog typisk kræve, at du er under 65 år før dette kan lade sig gøre. 
  • Tandskader: Ulykkesforsikringen vil dække rimelig og nødvendige udgifter hos tandlægen som følge af en ulykke. 
  • Behandlinger ved fysioterapeut og kiropraktor: Ligesom udgifter ved tandlægen, kan ulykkesforsikringen også gå ind og dække rimelig og nødvendige behandlinger ved fyisoterapeuter og kiropraktorer. 
  • Tab af syn, hørelse eller legemsdel: Ulykkesforsikringen kan gå ind og give erstatning hvis du eks. får tab af syn, hørelse eller legemsdel. Hvor stor erstatning, der kan udbetales, vil afhænge af hvor stort tab du lidt. 

Husk også at du sammenligne bilforsikring her på Mikonomi.dk

Udbetaling

Når der opstår invaliditetet, så vil udbetalingen ske til dig selv og ved dødstilfælde vil udbetalingen ske til de nærmest pårørende. Her vil nærmest pårørende være efter følgende rækkefølge:

  1. Ægtefælle.
  2. Samlever: Betingelse er, at I har fælles bopæl eller har/venter barn sammen. 
  3. Livsarvinger: Børn, børnebørn og deres børn.
  4. Efter testamente.
  5. Efter arveloven.

Dette kan ændres, men det kræver at du indsender en begunstigelserklæring til dit forsikringsselskab. 

Få et tilbud på en ulykkesforsikring

Hvis du er interesseret i at få tegnet en ulykkesforsikringen og gerne vil spare lidt tid og penge, så kan du med anvendes Mikonomi.dks hjælp. Vi på Mikonomi.dk vil gerne hjælpe dig med at finde den forsikring som passer dig bedst og som ikke bliver for dyr for dig. Alt du skal gøre er blot at indtaste dine forsikringsønsker i vores kontaktformular og dine ønsker vil herefter blive sendt videre til relevante forsikringsselskaber, som vil konkurrere om at give dig det bedste tilbud. Du vil herefter modtage 3 tilbud på ulykkesforsikringer, som du kan sammenligne og vurdere. Du kan herefter vælge om du vil tage imod en af tilbuddede eller ej. Det er helt gratis og uforpligtende at modtage disse tilbud, og er din hjælp til at finde et godt forsikringstilbud. 

Relaterede blogindlæg