Din indboforsikring bør dække vandskade

2011 var året, hvor sommeren vil blive husket for massive mængder vand. Der blev anmeldt over 60.000 tilfælde af skader på indbo og udbetalt for over 1,5 milliard i erstatning.

Sammenlign indboforsikring gratis og se hvor meget du kan spare! Bestil tilbud
- tager under et minut

I 2014 blev der anmeldt 18.000 vandskader på løsøre, heraf indbo og der blev udbetalt i omegnen af 325 mio. kr. Med så mange tilfælde kan det altså betale sig at have en god indboforsikring der dækker mod vandskade.

Hvorfor bør du være dækket mod vandskade?

Vandskader er i Danmark ved at være et større problem. En kombination af ældre bygninger og et land med mange nedbørsdage, er ikke optimalt for den enkelte boligejer. Særligt kan store mængder af vand på kort tid være det helt store problem.

Eftervirkninger af vandskader, kan ligeledes være problematiske. Når bygningsdele eller indbo, i en længere periode står under vand, kan der opstå fugtskader fra kondens, dug eller fugt fra jorden og ende med skimmelsvamp. Disse skader kan resultere i en særdeles stor regning, som du gerne vil undgå som privatperson.

For meget nedbør i kloaksystemerne, vil ved for store mængder, presse vandet tilbage og op i folks hjem. Derudover kan der ske oversvømmelser og dermed indtrængen af vand gennem dørsprækker osv. Det sker som følge af f.eks. vandstigning i Roskilde Fjord som rammer de nærliggende huse.

Hvad er alternativet til indboforsikring?

Hvis du er interesseret i at sikre dig ydermere end med indboforsikring mod vandskade, kan du gøre en masse tiltag for at undgå større mængder vand i dit hjem.

Mulige tiltag til forhindring af vandskader:

 • Højvandslukke
  Kan monteres for at forhindre vandet i at løbe tilbage gennem kloakken
 • Pumpebrønd
  Etableres for at aflaste den alm. kloak
 • Drænlag og omfangsdræn
  Er en dyr løsning for eksisterende huse, men ofte set til nye. Holder helt simpelt vandet væk.
 • Rens og vedligehold brønde
 • Rens og vedligehold tagrender og nedløb
 • Tjek hus for revner og andre skader
  Så der ikke kan komme vand i gennem
 • Tjek ventiler og vandrør for skader og utætheder
 • Vandalarm
  Advarer mod forøget vandforbrug. Kan afbryde vandforsyning, hvis der er usikkerhed om mængden af vandforbrug.
 • Tilstandsrapport og tidligere ejer
  Undersøg hvorvidt der har været vandskader

Hvordan bliver du forsikret mod vandskade?

I de fleste indboforsikringer er du dækket mod vandskade og når det kommer til skader på selve boligen kræver det en husforsikring. Du vil som altid have en individuel selvrisiko og møbler har ofte en afskrivning, der gør at du måske ikke kan få fuld erstatning for din 15 år gamle sofa.

Indboforsikringen dækker mod vandskade ved skybrud hvor vedligeholdte afløb ikke har kunne klare mængden af vand. Det er værd at bemærke at forsikringen kun dækker for oversvømmelser fra sø, hav, fjord og åer, hvis der lige forinden har været et større skybrud. Det er dog muligt hos f.eks. Alm. Brand og GF, at tegne en udvidet vandskadeforsikring, som årligt ikke har den store ekstra udgift.

Ved storm kan der i visse tilfælde opnås erstatning fra Stormrådets stormflodspulje. Alle skader på indboet skal kunne dokumenteres, og det er derfor vigtigt at have en løbende dialog med sit forsikringsselskab, inden du foretager sig en masse.

Relaterede blogindlæg