Ulykkesforsikring ved arbejdsskade

Ulykkesforsikring ved arbejdsskade

Er du kommet ud for en ulykke i arbejdstiden eller vil du gerne vide hvordan ulykkesforsikrigen kan dække dig i arbejdstiden ? Så kan læse med her og blive klogere. Ulykkesforsikringen sørger for at du er dækket ind, hvis du skulle komme ud for en ulykke. Det er dog imidlertid ikke alle ulykkesforsikringer som kan dække dig i arbejdstiden.

Den eneste ulykkesforsikring, som kan dække dig i arbejdstiden, er en heltidsulykkesforsikring som dækker dig døgnet rundt og overalt. Den anden ulykkesforsikring som kan tegnes, er en fritidsulykkesforsikring, og denne kan kun dække dig i fritiden. Når du arbejder er du dækket ind af en lovpligtig arbejdsforsikring, men denne kan ikke give ligeså stor erstatning, som hvis du tegnede din egen forsikring. Derfor tilbyder mange arbejdspladser i dag derfor også en supplerende forsikring til deres medarbejdere.

Heltidsulykkesforsikring 

Tilbyder din arbejdsplads dig ikke en bedre forsikring end den lovpligtende arbejdsforsikring, så kan det være en god idé at tegne en heltidsulykkesforsikring, som altså kan dække dig ligegyldigt hvor du kommer til skade henne. Om det så er på arbejdet eller under en sportsaktivitet i din fritid, så er du dækket. Du har med heltidsulykkesforsikringen derfor ingen tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. 

Kommer du til skade på din arbejdsplads og du har din ulykkesforsikring på plads, så vil denne kunne gå ind og dække behandlingsudgifter for den skade som du har pårdraget dig. 

Forskellige arbejdsskader

Der kan imidlertid være forskellige skader som du kan pådrage dig, og som du kan være berettiget til at få erstaning for. Der kan først og fremmest være tale om en skade eller sygdom, som er sket på grund af at arbejdsmiljøet eller arbejdsforholdene har været dårlige igennem en længere periode.

Dernæst kan der være tale om en skade, som er opstået imens du har udført dit arbejde. Det kunne eks. være en skade der sker, hvis du falder ned fra et ikke-godkendt stillads eller noget lignende. Du skal blot være opmærksom på, at det ikke er alle erhvervssygdomme, som kan gøre sig gældende til erstatning.

Det betyder, at har du påført dig en arbejdsskade, så skal Arbejdsskadestyrelsen tage stilling til, om din ulykke eller sygdom, som skyldes arbejdet, kan anerkendes som en arbejdsskade. Det er ligeledes Arbejdsskadestyrelsen, der udmåler den erstatning du evt. skal modtage. Bliver din ulykke anerkendt som en arbejdsskade, så er dette ikke ensbetydende med, at du kan få erstatning. Før at du er berettiget til en erstatning, så skal det være konstateret, at din ulykke har medført varige mén på 5 % eller derover.

Efter en arbejdsskade er sket, så har du en frist på 1 år til at anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver som er forpligtet til at anmelde din skade, men det er vigtigt at du følger op på om det bliver gjort. 

Relaterede blogindlæg