Ny mulighed for at klage over lån

Nu er der kommet en nye klagemulighed for forbrugerne, hvis der skule opstår tvister i sager af finansiel karakter. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen kalder det nye ankenævn for en nem og hurtig klagemulighed for forbrugeren.

Navnet er Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Den nye klagemulighed har til formål at give forbrugeren en større komfort og sikkerhed, når den færdes på de finansielle markeder. Ankenævnet vil behandle klager vedrørende samtlige tvister, der kan opstå i forholdet mellem en forbruger og det pågældende finansieringsselskab. Det er forventningen, at det i fremtiden vil være muligt at klage over eksempelvis for høje omkostninger på lån. Dermed er der gode muligheder for bedre vilkår for låntagere, når der optages eksempelvis forbrugslån eller kviklån.

Sådan kan du klage

Det forventes, at ankenævnet er klar til at behandle sager pr. 1. januar 2015. Inden du klager til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, skal du først have klaget til det pågældene finansieringsselskab. Endvidere skal have fået afvist dit krav helt eller delvist af selskabet. Det anvises, at du gemmer en evt. e-mail eller brev hvor selskabet helt eller delvist afviser at behandle din klage.

Beslutter du dig for at gå til ankenævnet, skal din klage sendes hertil: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller på spa@kfst.dk. Du skal være opmærksom på, at hvis du beslutter dig for at klage, så opkræves du et gebyr på 200 kr.

Du indsender klagen, hvori alle relevante oplysninger er vedhæftet. Herefter vil finansieringsselskabet blive kontaktet af ankenævnet. Kommer de ikke med en udtalelse inden for tre uger, vil sagen blive behandlet med udgangspunkt i forbrugerens indleverede materiale. Det er dog muligt, fristen kan forlænges af nævnet efter ønske fra finansieringsselskabet.

Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen, udtaler følgende omkring det nye ankenævn: "Oprettelsen af Ankenævnet for finansieringsselskaber styrker forbrugernes retssikkerhed og vil betyde, at forbrugerne nu har en nem og hurtig klagemulighed i alle tvister, der kan opstå på det finansielle område." 

Sådan træffes en beslutning

Når du har indsendt til klage, vil proceduren være som følger:

  • Hvis klagen tages op til vurdering, vil den blive afgjort på basis af stemmeflertal i ankenævnet.
  • Mindretallet ved denne afstemning skal begrunde deres grundlag for deres vurdering.
  • Herefter sendes en skriftlig afgørelse til de involverede parter.

Hvis din klage bliver afvist

Hvis din klage til ankenævnet bliver afvist, vil du herefter modtage vejledning til, hvad du fremover kan gøre. Din klage bliver enten afvist, såfremt den er åbenløs grundløs, principielle juridiske årsager eller hvis klagen er ude af stand til at blive behandlet.

Læs mere om det nye ankenævn

Du kan læse mere om det nye ankenævn på følgende sider:

 

 

Relaterede blogindlæg