Økonomi ved skilsmisse

I dag bliver mere end hvert 3. par skilt. Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke har sat dig ind i dine økonomiske rettigheder. Læs her hvordan du økonomisk er stillet efter en skilsmisse, for ikke at ende med at skulle tage et lån

Info om økonomi ved en skilsmisse

Kærligheden slår ikke længere gnister, I er muligvis vokset fra hinanden, og kommunikationen er ikke den bedste mellem jer. En skilsmisse kan være en hård periode, hvor det sidste, man har lyst til at diskutere, er økonomien, og hvorledes denne skal deles mellem jer.

Det er dog nødvendigt at se nærmere på, hvordan du er økonomisk stillet, så I begge kan komme videre og opleve nye eventyr i livet.

Nedenfor gives et overblik over dine økonomiske rettigheder ved en skilsmisse og gode råd til at undgå en økonomisk krise efter skilsmissen.

Fællesøkonomi ved skilsmisse

Som udgangspunkt har I fælles økonomi, hvis andet ikke er aftalt, før skilsmissen. Det vil sige, at jeres formue skal deles ligeligt mellem jer, også selvom I har haft samme indkomst i løbet af jeres ægteskab.

Har du overladt økonomien til din ægtefælle, har I begge ansvaret herfor. Denne aftale om fælles økonomi godkendte I, da I sagde ja til hinanden.

Mange tror, at skilsmissen er gratis, men det koster et fælles beløb på 900 kroner (2015) at blive skilt fra hinanden.

Børnebidrag

Ved en skilsmisse er der ofte børn involveret, da 70 % af alle skilsmisser har mindst ét barnHer er det vigtigt at have styr på de økonomiske påvirkninger, som børnebidrag kan have.

Har I børn, skal I først og fremmest finde ud af, hvem børnene skal bo hos, og hvordan fordelingen skal være. Den forælder, der vælger at tage sig af ansvaret, skal modtage børnebidrag, indtil barnet er 18 år. Du har altså økonomisk ansvar for dine børn, også selvom I ikke længere bor sammen. Det kan ydermere være muligt at søge om støtte gennem staten til forsørgelse af børnene.

Deling af bolig

Risikoen for en skilsmisse er, i følge Danmarks Statistik, størst efter 4 år, og i denne tid har mange købt et hus eller en lejlighed sammen. Ejer I en bolig er den bedste løsning at blive enige om at dele boligen og økonomien selv.

Vælger I at sælge huset eller lejligheden skal gæld eller overskud deles ligeligt mellem jer. Det kan tage tid, før boligen er solgt, hvilket også skal medregnes i din økonomi.

En anden mulighed er, at den den ene part køber boligen efter skilsmissen, så han/hun har mulighed for at købe sig ud og blive boende i huset.

Der er dog den undtagelse, hvis I har lavet en ægtepagt om særeje til den ene part, skal formuen først fratrækkes, før boligen kan gøres endeligt op.

Gæld ved skilsmisse

Er der gæld i huset eller lejligheden, hæfter den anden part stadig for gælden, hvis den ene vælger at købe huset. Har I for eksempel købt en bil, en campingvogn, en båd, en computer, en telefon eller et hus sammen, forpligter I jer således begge til at betale gælden tilbage.

Den økonomiske gæld kan du ikke løbe fra, medmindre du eller din partner selv har stiftet denne. Du stilles derfor ikke stå til regnskab for din ekskone eller -mands gæld, som han/hun for eksempel stiftede før jeres ægteskab, og modsat har du selv stiftet din egen gæld, skal din ægtefælle ikke betale denne tilbage, efter I flytter hver for sig.

Skulle økonomien alligevel være kørt helt af sporet efter en skilsmisse, er det muligt at optage et midlertidigt lån herForbrugslån

Oekonomi -ved -skilsmissen

Lån og budget

Det kan være en fordel at tale med banken og eventuelt omlægge lånet efter skilsmissen. Her kan der være penge at spare, hvis du kan få lov at ændre lånet til en fordelagtig rente.

Ved at lægge et budget får du desuden et godt overblik over din ændrede økonomiske situation, efter I er gået hver til sit, og nye omkostninger i mellemtiden er dukket op. Nu er I jo netop ikke længere to om at deles om udgifter til husleje, licens, mad og så videre, hvorfor et økonomisk overblik er vigtigt.

Pension

Din opsparede pension skal som hovedregel ikke længere deles ved skilsmissen som tidligere. Dette gælder ligeledes for kapital- og ratepensioner. Her har man ret til selv at beholde pensionen, medmindre denne vurderes urimelig høj af skifteretten.

Dette kan for eksempelvis ske, hvis manden har arbejdet i mange år, og kvinden har gået hjemme og passet børnene, og dermed ikke opsparet en stor pension. Det kan derfor anbefales, at du ser nærmere på din pension efter skilsmissen. Du har desuden pligt til at informere din kommune om din skilsmisse, da det kan have indflydelse på din pensions størrelse.

Arv efter en skilsmisse

Efter en skilsmisse ophæves rettighederne normalt til at arve hinanden. Har man etableret et særeje, kan denne rettighed dog stadig eksistere. Ønsker man dog stadig at have mulighed for at arve hinanden, kan man oprette et nyt testamente. Her noterer man, at man efter skilsmissen stadig ønsker, at den anden skal modtage arven.

Det kan derfor godt betale sig for dig at sætte dig ind i reglerne, så du undgår at blive økonomisk ruineret i forbindelse med skilsmissen. Det bedste ville naturligvis være, at I havde sat jer ind i reglerne om skilsmisse, og eventuelt oprettet en ægtepagt, før I gik hver til sit.

Men blomstrer kærligheden ikke længere, og kan I ikke blive enige om økonomien, kan en advokat være behjælpelig med økonomisk vejledning, så I igen kan komme på rette spor og få styr på økonomien igen.

Relaterede blogindlæg