Hvornår skal man have a-kasse i udlandet?

Regler for en a-kasse i udlandet

Der er mange, der tror, at man ikke har ret til dagpenge, hvis man er bosat i udlandet. Det er dog faktisk forkert. I nogle tilfælde kan du modtage dagpenge i udlandet i op til 3 måneder, hvis din sag overholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings reglerne.

For at opnå retten til dagpenge fra din a-kasse i udlandet, så skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have statsborgerskab fra et EØS-land (eller Schweiz).
 • Du skal bor og opholde dig i Danmark indtil din rejse til udlandet.
 • Du skal være tilmeldt en a-kasse.
 • Du skal have været tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs i mindst 4 uger før din rejse til udlandet.
 • Du skal have ansøgt om et specifikt dokument kaldet PD U3, før du rejser (maksimum 4 uger før).

Hvis du står i en situation, hvor du ikke opfylder kravet angående den obligatoriske 4-ugers tilmelding hos et jobcenter, så kan du stadig få mulighed for at modtage dagpenge, hvis du står i en af de lignende situationer og kan dokumentere dette:

 • Du følger din ægtefælle, som skal arbejde i EØS/Schweiz i mere end 5 uger.
 • Du følger din ægtefælle/samlever, som skal begynde på uddannelse, der varer mindst 18 måneder i et EØS-land eller Schweiz.
 • Du har statsborgerskab fra et EØS-land eller Schweiz og har været tilmeldt som jobsøgende i mindst en uge, siden du stod til rådighed på arbejdsmarkedet.
 • Du skal til jobsamtale i et EØS-land eller Schweiz angående en mulig ansættelse.
 • Du arbejder deltid eller i en kort periode i et EØS-land eller Schweiz men uden at være arbejdsløshedsforsikret i dette land.
 • Du er dagpengeberettiget og tager til Færøerne.

Hvordan tilmelder jeg mig en a-kasse i udlandet?

Hvis du opfylder reglerne for en a-kasse i udlandet, så modtager du et særligt dokument kaldet PD U2, som giver dig ret til at modtage dine dagpenge i udlandet, men kun i en begrænset periode som kommer til at stå på dit dokument. Det er et meget vigtigt dokument, som du skal passe godt på.

Dog får du kun dine dagpenge udbetalt, efter du har registreret din flytning. Det skal senest gøres syv dage efter den dato, der står på dit PD U2 dokument, hvis du vil modtage dine dagpenge så hurtigt som muligt, ellers vil det forårsage forsinkelser i din dagpengeudbetaling. Det vil sige, at du kun vil begynde at modtage dine dagpenge fra den dag af, hvor du tilmelder dig dit nye lands arbejdsformidling.

Mens du modtager dagpenge fra en dansk a-kasse i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, så skal du være ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Hvis du ender med at finde et arbejde derovre, kan du desværre ikke længere modtage de danske dagpenge. Fra det tidspunkt af bliver du nødt til at få en arbejdsløshedsforsikring der, hvor du nu arbejder.

Udbetaling af dagpenge i udlandet

Du har som regel ret til dagpenge fra din a-kasse i udlandet fra det tidspunkt af, hvor du forlader Danmarks grænse for udlandet. Hvis din rejsedestination er et EØS-land, Færøerne eller Schweiz, så er det din danske a-kasse, der udbetaler dig dine dagpenge imens. Hvis du derimod er i Island, Norge eller Liechtenstein, så er det det pågældendes lands myndigheder, der giver dig dine dagpenge såsom deres arbejdsformidling.

Som vi har nævnt tidligere, kan du modtage dagpenge i op til 3 måneder fra din a-kasse i udlandet. Hvis du ikke kan finde et arbejde i denne periode, mens du bør i udlandet, så er det vigtigt, du kommer tilbage til Danmark før tidsfristens dato for at tilmelde dig dit lokale jobcenter. Du kan se datoen på dine dagpenge frist på dit PD U2 dokument, som du burde have modtaget af din a-kasse, før du rejste til udlandet.

Læs også: Regler for a-kasser og dagpenge

Er der mulighed for en a-kasse i Danmark, hvis jeg har været i udlandet før ?

Når du kommer tilbage til Danmark, som arbejdsløs, efter at have været i et andet EØS-land eller Schweiz, hvor du har arbejdet eller været arbejdsløshedsforsikret, så kan du under nogle omstændigheder få ret til dagpenge.

Her er kravene for at få retten til dagpenge i Danmark efter et ophold i udlandet:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år siden din tilbagevenden fra dit ophold i et andet EØS-land eller Schweiz.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse i udlandet inden for de sidste 5 år, så kan du overføre din anciennitet fra din udenlandske arbejdsløshedsforsikring. For at gøre det skal du først og fremmest flytte til Danmark og opholde dig der. Desuden skal du også søge om optagelse i en a-kasse i Danmark via skriftlig ansøgning. Derudover skal disse to krav være opfyldt seneste 8 uger, efter du er stoppet med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land (eller Schweiz).

Dog er der stadig mulighed for at overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz, selvom du ikke har været været medlem af en dansk a-kasse  i udlandet inden for de sidste 5 år. I det tilfælde skal du senest 8 uger, efter du er stoppet med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, ansøge skriftligt om optagelse i en a-kasse i Danmark og du skal have begyndt et arbejde af et vis antal timer, afhængig af hvilken kategori du har ansøgt om i din a-kasse:

 • Hvis du har ansøgt som fuldtidsforsikret, skal du begynde et arbejde af 296 timers varighed indenfor de næste 3 måneder (eller 12 uger).
 • Hvis du har ansøgt som deltidsforsikret, skal du begynde et arbejde af mindst 148 timers varighed inden for de næste 3 måneder (eller 12 uger).
 • Hvis du har ansøgt som selvstændig erhvervsdrivende, skal du have påbegyndt driften af din selvstændige virksomhed, og den skal drives i 8 uger inden for de næste 3 måneder (eller 12 uger).

Uanset om du modtager dit PD U1 dokument fra det andet land eller ej, så skal fristen på otte uger være overholdt. I tilfælde af barselsorlov eller en alvorlig sygdom kan du ofte få lov til at forlænge fristen med op til 2 år af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 • Det andet krav for at modtage retten til dagpenge i Danmark, når du vender tilbage fra udlandet, er at du skal opfylde et beskæftigelseskrav. Det betyder, at du skal have haft et års arbejde på fuld tid inden for de sidste 3 år.

Hvis du samtidigt har været arbejdsløshedsforsikret, kan dine arbejdsperioder i det andet EØS-land eller Schweiz blive regnet med, også selvom du har har overskredet 8-ugers fristen for overførelsen af dine udenlandske forsikringsperioder. Men dette kræver, at du opfylder de øvrige betingelser og at du desuden også dokumenterer for det på et PD U1 dokument.

Som man kan se ovenfor, så er det a-kassen, der har det sidste ord, da det er dem, der afgør, om du kan blive medlem hos dem og dermed få ret til dagpenge.

Læs mere her: Borger.dk

Relaterede blogindlæg