Hvornår skal man have a-kasse i Sverige?

Info om a-kasser i Sverige

Hvis du rejser dagligt mellem Danmark og Sverige, kan det være svært at vide, hvilket lands regler du er bundet af, når det kommer til a-kasser. Det kan du med fordel undersøge, da det har stor betydning for udbetaling af dine dagpenge. Som lønmodtager skal du være tilmeldt en a-kasse i det land du arbejder i, men når du bliver arbejdsløs, skal du til tilmelde dig en a-kasse i dit bopælsland, hvis du vil modtage dagpenge.

Hvis du arbejder i Danmark men bor i Sverige.

Hvis du er i den situation at du bor i Sverige, men arbejder i Danmark, og gerne vil melde dig ind i en A-kasse, skal det være en dansk a-kasse. Bliver du uheldigvis arbejdsløs, vil du blive underlagt de svenske regler, hvilket betyder at du skal tilmelde dig en svensk a-kasse i stedet. Desuden skal du melde dig som arbejdsløs hos Arbetsförmedlingen i Sverige på din første ledighedsdag. Dette virker forvirrende, og ulogisk, men du har mulighed for at overføre anciennitetens fra din danske a-kasse, så du kan modtage dagpenge fra din nye a-kasse under de svenske regler.

LÆS OGSÅ: A-KASSER

A-kasser i Sverige, eller "a-kassa", varierer i kontingent. I 2015 ligger priserne gennemsnitligt et sted mellem 85 SEK og 160 SEK om måneden. Lidt ligesom de danske a-kassers lønsikring udregner de svenske a-kasser "a-kasseersättning" ydelsen ud fra den arbejdsløses tidligere indkomst. Beløbet kan dog maksimalt nå op på 80% af lønnen, og kan ikke overstige 680 SEK per dag.

Hvis du derimod ikke har været medlem af en dansk a-kasse, mens du har arbejdet i Danmark og boet i Sverige, så kan du få en grundforsikring, hvis du opfylder en af de følgende arbejdsvilkår:

  • 12 måneder før du bliver arbejdsløs skal du som minimum have arbejdet i hvad der samlet set svarer til 6 måneder med mindst 80 timer i hver måned.
  • Inden for en 6 måneders periode skal du have arbejdet minimum 480 timer i alt med 50 timer i hver måned.

Beløbet udbetalt med en grundforsikring er ikke særligt høj, og derfor kan det virkelig betale sig at melde sig ind i en a-kasse mens du stadig er i arbejde.

Hvis du arbejder i Sverige men bor i Danmark

I dette tilfælde skal du være medlem af en af de eksisterende billige a-kasser i Sverige men hvis du bliver arbejdsløs, er du automatisk underlagt de danske dagpengeregler. Derfor skal du melde dig ind som arbejdsløs på jobcentret  tilegnet dit professionelle område fra den første ledighedsdag. Desuden skal du også melde dig ind i en dansk a-kasse, hvor du vil få mulighed for at overføre din anciennitet fra din svenske a-kasse.

Hvis du arbejder i både Sverige og  Danmark

Generelt skal du arbejdsløshedsforsikres i det land, du arbejder i, men hvis du arbejder i både Danmark og Sverige samtidigt, er det andre regler, der gælder for dig. Disse regler gælder, uanset om du arbejder for den samme arbejdsgiver i begge lande, eller hvis du har to forskellige arbejdsgiver i hvert land:

  • Hvis du arbejder mindre end 25 procent i dit bopælsland, så er du socialt sikret i det land, hvor du primært arbejder. Hvis du bor i Danmark, så skal du informere Udbetaling Danmark omkring din situation, hvorimod, hvis du bor i Sverige, så skal du kontakte Försäkringskassen omkring din sag.
  • Hvis du arbejder 25 procent eller mere i dit bopælsland, så er du socialt sikret i det land, du bor i. Hvis du bor i Danmark, er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte og hvis du bor i Sverige, er det Försäkringskassen, du skal snakke med. Disse to myndigheder kan hjælpe dig med finde ud af hvilket land, du skal være social sikret i.

Dog har du også mulighed for at søge om dispensation, hvis du har lyst til at være social sikret i Danmark, selvom du bor i Sverige. Dette er muligt, hvis du arbejder mindst 50 procent af din arbejdstid i Danmark for en dansk arbejdsgiver, men parallelt også arbejder i Sverige for den samme arbejdsgiver mindst 25 procent af din arbejdstid.

Øresundsbroen _1

Vilkår til dagpenge med a-kasser i Sverige

Der er visse betingelser, du skal møde for at få retten til en arbejdsløshedsforsikring af a-kasser i Sverige. Der er et vis antal timer, du skal have arbejdet indenfor en bestemt periode. Eksempelvis skal du 12 måneder, før du bliver ramt af arbejdsløsheden, enten have arbejdet i mindst 6 måneder med mindst 80 timer om måneden. Ellers skal du have arbejdet minimum 480 timer inden for en 6 måneders periode med 50 timer i hver måned.

Udover disse betingelser skal du desuden også melde dig ledig på den svenske arbejdsformidling, fra den første dag du er arbejdsløs for at få retten til a-kasseersättningen, som er deres svar på dagpenge. Du skal også være aktivt jobsøgende og stå til rådighed på arbejdsmarkedet.

Hvis du lever op til disse vilkår, kan du modtage retten til dagpenge med a-kasser i Sverige. For at se hvor meget du kan få udbetalt, samt hvor lang tid du har ret til disse dagpenge, kan du læse i næste sektion.

Dagpengesatserne med a-kasser i Sverige

Størrelsen på det beløb du får udbetalt med arbejdsløshedsforsikringen, bliver fastlagt af den svenske regering. Ligesom a-kasser i Danmark har de svenske a-kasser heller ikke nogen indflydelse på, hvor meget du bliver udbetalt.

Satserne med en a-kasse i Sverige er ikke de samme som dem i Danmark. Den laveste dagpengesats er 320 SEK om dagen og den højeste dagpengesats ligger på omkring 680 SEK om dagen. Derfor er dagpenge satserne mellem 320 og 680 SEK om dagen afhængig af din situation. Dagpengene du får udbetalt af a-kasser i Sverige, er desuden skattepligtige.

A-kasser i Sverige starter ud med at udbetale 80% af din tidligere løn i de første 200 dage. Derefter kan du højst får 70% af din tidligere løn. Uanset hvad kan du dog aldrig få mere end 680 SEK, uafhængigt af hvor meget du fik i løn. Dagpengeudbetalingen varer kun i en periode på 300 dage og den kan ikke forlænges medmindre du har børn under 18 år. I dette tilfælde kan du få lov til at forlænge perioden i op til 450 dage.

Jobsøgende i Sverige med dansk a-kasse

Hvis du modtager dagpenge fra din a-kasse i Danmark, kan du muligvis få lov til fortsat at modtage dem i Sverige i en periode på maksimum tre måneder, der ikke kan forlænges.

For at få lov til at tage din dagpenge med til udlandet skal du bruge et PD U2 dokument, der virker som en form for attest, der giver dig retten til dagpenge i udlandet i op til 3 måneder. I perioden hvor du er ude og rejse, så skal du være tilmeldt landets arbejdsformidling samt være jobsøgende og stå til rådighed på arbejdsmarkedet.

Hvis du inden for de 3 måneder ikke finder et job i Sverige, er det vigtigt, at du ikke venter et sekund længere og vender tilbage til Danmark før fristen udløber, da det kan går udover din ret til dagpenge. Når du kommer tilbage til Danmark, skal du tilmelde dig dit lokale jobcenter for fortsat at have mulighed for at få udbetalt dagpenge. Hvis du derimod finder et arbejde i Sverige, stopper du med at modtage dagpenge fra Danmark og du skal desuden melde dig ind i en af de eksisterende a-kasser i Sverige.

Relaterede blogindlæg