Forskellen på en a-kasse og en fagforening

Er du også en af dem, der troede, at en a-kasse og en fagforening gjorde det samme for dig? Tvivler du stadig på, hvad forskellen er? Bare rolig, her får du en grundig forklaring.

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en privat statsstøttet forening, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed. Du kan frivilligt tilmelde dig mod betaling af et fast beløb hver måned. Prisen varierer meget fra a-kasse til a-kasse, men de fleste ligger på mellem 400 og 500 kr. om måneden.

Som medlem af en a-kasse har du mulighed for at modtage dagpenge, hvis du mister dit job, i stedet for at komme på kontanthjælp. Du kan få udbetalt dagpenge i op til to år, og størrelsen af beløbet er beregnet af staten baseret på dine individuelle omstændigheder.

Udover at udbetale dagpenge hjælper din a-kasse dig desuden også med at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Du bliver tilbudt rådgivning omkring jobsøgning, karriere samt mulighed for personlig coaching.

Hvad er en fagforening ?

Fagforeningen er en forening der tager sig af et bestemt fagligt område af arbejdsmarkedet. De interesserer sig for lønmodtagernes rettigheder, og der er en fagforening for lønmodtagere i alle brancher. 

Det primære formål for fagforeningen er at tage sig af arbejdernes juridiske vilkår såsom problemer med blandt andet løn og ansættelsen. Det vil sige, at hvis du ikke får din løn, eller hvis du er blevet opsagt uden grund, så kan din fagforening hjælpe dig med at gøre noget ved det.

Du kan også få kompetent vejledning af din fagforening inden for en række områder. Eksempelvis kan du få lov at tale med nogen om, hvordan du kan forhandle din løn, hvordan du trives bedre på jobbet og om din karrieres udvikling. 

A-kassens og fagforeningens ligheder

De fleste a-kasser er typisk tilknyttet en fagforening, så derfor er der mange, der har svært ved at se forskellen på de to, og netop derfor opstår der ofte forvirring. Ud fra nogle aspekter er det ikke svært at forstå, og de er da også tæt forbundet. 

Primært ligner de hinanden fordi:

  • De begge koncentrerer sig om den samme målgruppe - Publikummet i fokus er nemlig folk i arbejde, uanset både køn og alder.
  • De to organisationer tager sig af arbejdernes vilkår og tilbyder hjælp hvis der opstår problemer på arbejdspladsen.

Som sagt eksisterer a-kasser og fagforeninger for at kæmpe for arbejdernes rettigheder og vilkår. De tilbyder begge monetære og moralske former for støtte til deres medlemmer. Desuden hjælper de dem også i forbindelse med jobsøgning.

Chess

Forskellen på en a-kasse og en fagforening

På nogle punkter ligner a-kassen og fagforeningen hinanden, men de er faktisk ganske forskellige og har ikke det helt samme formål i forhold til denne hjælp, som de tilbyder deres medlemmer.

Den afgørende forskel på de to er primært tidspunktet, hvorpå de begynder at hjælpe deres medlemmer. Fagforeningen tager sig af de problemer du møder på arbejdspladsen, hvorimod a-kassen hjælper dig økonomisk når du bliver arbejdsløs men stadigvæk er arbejdssøgende. 

Alt i alt udgør a-kassen primært en økonomisk støtte, mens fagforeningen er en slags juridisk hjælp. I modsætning til a-kassen modtager du aldrig nogen penge fra din fagforening.

Hvad er bedst?

Som sagt findes der både forskelle og ligheder når vi sammenligner a-kasser og fagforeninger. Dem der vægter mest er dog forskellene, og du bør derfor overveje om du skal melde dig ind i begge dele eller om du kan undvære fagforeningen.

Generelt er det mere udbredt i den danske befolkning at være tilmeldt en a-kasse, end det er at være medlem af en fagforening. Se tabellen nedenfor for en oversigt over fordele og ulemper, ved både a-kasser og fagforeninger.

Fordele og ulemper ved a-kasser

A-kassens fordele A-kassens ulemper
Ret til dagpenge hvis du bliver arbejdsløs Retten til dagpenge varer kun i 2 år
Rådgivning om jobsøgning og karriere samt hjælp med at finde et job igen Ikke alle kan få dagpenge, der er regler for udbetalingen
Medlemstilbud og mulighed for kompetenceudviklende kurser Medlem i mindst et år før du kan begynde at modtage dagpenge
Frivillige jobtilbud der matcher dine faglige kompetencer Ingen nytte hvis dit arbejde allerede garanterer dig din ansættelse samt din kompensation
Flere forskellige a-kasser, til enhver smag Virker oftest ikke uden for Danmark, kun under visse betingelser

Alt i alt er a-kassen en god forsikring mod arbejdsløshed, og den hjælper dig aktivt med at finde et job igen, samt til at udvikle dig til en bedre kandidat end da du blev arbejdsløs.

Alligevel er der en række ulemper og du skal være opmærksom på kravene for at tilmelde dig en a-kasse. Du skal desuden undersøge, og vurdere, om du virkelig har brug for en.

 Fordele og ulemper ved fagforeninger

Fagforeningens fordele Fagforeningens ulemper
Gratis juridisk hjælp hvis der opstår problemer Kræver betaling af kontingent
Vejledning om blandt andet forhandling af løn, karriereudvikling, osv. samt en lang række medlemstilbud Det forventes at medlemmer deltager i fagforeningens aktiviteter
Tager aktivt hensyn til dine interesser og behov. Flere forskellige fagforeninger, ofte politiske aktive Kan provokere mobning og chikane på arbejdspladsen, hvis ikke alle er tilmeldt den samme a-kasse

Fagforeningen er dermed en god støtte i tilfælde af problemer med din juridiske vilkår. Du bliver tilbudt juridisk og moralsk hjælp, og desuden bliver der taget hensyn til dine personlige interesser. Alligevel kan en fagforening være ret dyr og nogle gange skal du modstå gruppepres på arbejdspladsen og prioritere dig selv og dine behov, for at finde en fagforening du bliver glad for.

Hvordan tilmelder jeg mig ?

Der findes flere forskellige a-kasser og fagforeninger i Danmark. Der er mange forskellige valg og man skal tænke sig grundigt om før man tilmelder sig begge eller en af dem.

Du kan ansøge om at blive medlem af en fagforening, eller en fagforening sammen med en a-kasse, direkte på den ønskede fagforeningens hjemmeside, via internettet eller du kan du ringe til dem, for at finde ud af hvordan du kan tilmelde dig.

Hvis du derimod kun vil tilmelde dig en a-kasse, kan du få en oversigt over nogle af dem her på Mikonomi.dk, hvor du har mulighed for at få flere informationer omkring a-kasser samt se priserne på de forskellige a-kasser. Du kan desuden ansøge direkte fra vores side, ved at følge vores simple vejledning.

Relaterede blogindlæg