A-kasse fradrag

Hvad er kontingent?

Som medlem af en a-kasse, forventes det, at du betaler kontingent. Det består af et obligatorisk statsbidrag, et ATP bidrag og et administrationsbidrag. I visse tilfælde kan du eventuelt også frivilligt betale et efterlønsbidrag, hvis du har brug for det.

Statsbidraget er altid ens for alle a-kasser og bliver fastlagt af Folketinget hvert år. Derimod er det selve a-kasserne, der bestemmer hvor meget administrationsbidraget skal koste. Administrationsbidraget dækker foreningens omkostninger i forhold til løn og de muligheder de vil tilbyder deres medlemmer. Derfor kan du sige, at de forskellige priser på a-kasserne skyldes forskellen på a-kassernes administrationsbidrag.

Men priserne på en a-kasse er ikke altid den, du skal betale. Der er noget, der hedder fradrag som du kan trække fra i skat, så det beløb du betaler til a-kassen er mindre. Læs mere herunder, for at få en forklaring om a-kassernes skattefradrag og eventuelt også fradrag i dagpengene længere nede.

LÆS OGSÅ: A-KASSER

A-kasse skattefradrag

Hvis du betaler til en a-kasse, er der fradrag, du skal tage hensyn til. Fradragene påvirker størrelsen på beløbet, du skal betale til SKAT. For hver gang du betaler 100 kr. kan du trække cirka 31 kr. fra i skat. Nogle fradrag er allerede indtastet hos dem mens andre skal oplyses under årsopgørelsen. Eksempelvis bliver kontingent automatisk tilføjet på din årsopgørelse.

Herunder kan du se et eksempel på forskellen mellem kontingent før skat og efter skat hos nogle af de a-kasse vi har her på Mikonomi.dk. Det vil sige kontingentets beløb før og efter skattefradraget bliver trukket.

  Kontingent før skat Kontingent efter skat (afrundet)
KRIFA 464 kr. 320 kr.
FTF-A 430 kr. 297 kr.
MA 469 kr. 324 kr.
Business Danmark 445 kr. 307 kr.
min A-kasse 445 kr. 307 kr.
CA a-kasse 464 kr. 320 kr.
Det Faglige Hus 458 kr. 316 kr.
Djøf 412 kr. 284 kr.

Dog, når du starter med at betale for en a-kasse, er det én selv, der skal ind at ændre forskudsopgørelsen inde på Tast Selv på SKATs hjemmeside. Andre ting, såsom bidrag til efterlønsordning eller fleksydelsesordning, kan også trækkes fra på årsopgørelsen. Derfor er det vigtigt, at du undersøger reglerne for a-kasse fradrag.

Alle a-kasser har desuden også indberetningspligt. Det betyder, at de skal oplyse SKAT om det fradragsberettigede kontingent, du tidligere har betalt. I 2011 er der blevet bestemt af SKAT, at lønmodtagere, arbejdsløse, efterlønsmodtagere samt fleksydelsesmodtagere kan træffe højst 3.000 kr fra årsopgørelsen til a-kassen.

LÆS MERE HER: SKAT.DK

Hvordan bruger jeg Tast Selv?

Det er meget vigtigt, at du har styr på hvordan du bruger Tast Selv inde på SKATs hjemmeside, da den har en stor indflydelse på hvor meget du skal betale i skat. I visse omstændigheder kan det være, at du betaler alt for meget og nogle gange kan det være, at du betaler for lidt.

Tast Selv er vigtig for at se dit fradrag og din trækprocent, og dermed beregne din forventede udbetaling. Når du tilmelder dig en a-kasse, er det vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse inde på Tast Selv, da dette medfører ændringer i dit skattekort.

For at ændre forskudsopgørelsen, som ny a-kasse medlem, så kan du følge vejledningen nedenfor:

1. Log ind på skat.dk/tastselv med dit NemID.

2. Klik på "Ret forskudsopgørelsen for 2015".

3. Klik på "Vis øvrige rubrikker" ud for "Indkomster og fradrag".

4. Scroll ned til "Ligningsmæssige fradrag".

5. Skriv det beløb, du regner med at betale i rubrik 52, som omhandler a-kasser.

6. Klik på "Fortsæt" og derefter "Godkend".

Hvis vores vejledning stadig ser uoverskuelig ud, så kan du se videoen nedenfor, der forklarer dig, hvad du skal gøre for at ændre din forskudsopgørelse:

Fradrag i dagpenge

Her er en oversigt over de oprindelig satser for dagpenge inden for de forskellige kategorier:

  Dagpenge udbetaling før skat(beløb pr. måned)
Fuldtid 17.918 kr.
Deltid 11.938 kr.
Selvstændige 17.918 kr.
Nyuddannet 14.690 kr.

Fradrag kan også blive trukket fra i dagpenge. Dette påvirker dagpenge beløbet du bliver udbetalt. Hvis du arbejder i perioden, hvor du er sat som ledig og til rådighed på arbejdsmarkedet, bliver der tilføjet fradrag i dine dagpenge. Derfor bliver a-kassemedlemmer generelt givet et dagpengekort, som de skal udfylde. Alle dine arbejdstimer samt andre indtægter i den periode skal blive opgivet på dette kort. Fritidsarbejde samt ulønnet arbejde skal også angives.

Reglerne er forskellige for hver branche. Eksempelvis, hvis du driver en selvstændig virksomhed, får du fradrag i dagpengene for al den tid du bruger på virksomheden. Dette inkulderer tiden du har brugt på transport samt admnistration. I tilfælde af kunstnere kan der bliver tilføjet fradrag i dagpenge på grund af de indtægter du opnå for genanvendelsen af film, teater og bøger.

Hvis du modtager en form for indkomst som intet har at gøre med et arbejde såsom lottogevinster eller noget som giver bibliotekspenge eller udbetalinger fra Copydan, bliver der ikke fratrukket fra dine dagpenge.

LÆS OGSÅ: BILLIGE A-KASSER

Karantæne

Sommetider kan du også modtage et stort pengebeløb af din arbejdsplads når du siger dit arbejde op, hvis det er noget I har aftalt før ansættelsen . Dette kaldes for et "gyldent håndtryk". Dette kan også medføre fradrag i dine dagpenge. Der er desuden også mange der bliver udbetalt løn uden at arbejde. Dette kan ske hvis nogle mennesker finder sig i en situation hvor de er fritstillet under deres opsigelsesperiode eller hvis de er ved at køre en faglig sag mod deres forrige arbejdsplads og har vundet den samt modtaget en erstatning.

I begge tilfælde får du fradrag i dagpengene, men hvis lønnen eller den erstatning du bliver udbetalt er højere end dagpengene, kan der ske at du får karantæne fra dagpenge. Karantæne betyder at du ikke modtager i en defineret periode. Karantænens varighed er afhængig af hvad grunden er for din karantæne.

Reglerne kan være meget komplicerede, derfor kan det anbefales at du kontakter din a-kasse for at diskutere dine muligheder samt konsekvenserne ved at acceptere en fratrædelsesgodtgørelse. Det er bedst at have styr på det nu så du ikke havner i en uheldig situation senere hen.

LÆS OGSÅ: A-KASSER FOR STUDERENDE

Relaterede blogindlæg