A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 3 min.
Opdateret:

Hvad er en lånekonvertering?

Info om lånekonvertering

Hvis du, ligesom mange andre har siddet til et middagsselskab, hvor ordet lånekonvertering er blevet nævnt, kan du her få et hurtigt overblik over hvad det er. Så behøver du ikke næste gang bare at nikke, men kan rent faktisk snakke en smule med om lånekonverteringer.

En låneomlægning dækker over den handling, at man indfrier sit fastforrentede realkreditlån og optager et nyt lån af samme type. Grunden til at man gør det, er fordi renten og kurserne på lån hele tiden ændrer sig. Det vil sige, at på forskellige tidspunkter kan man optage lån til forskellige rentesatser, samt optage- og indfri lån til forskellige kurser.

Idéen i at konvertere sit lån, ligger således i, at man på den måde, kan erstatte et lån med et niveau af rente og optage et nyt lån med et andet niveau af rente. Man snakker om niveauer af renter, fordi man enten kan op- eller nedkonvertere sit lån.

Læs også: Lån penge op til 500.000 kr.

Nedkonvertering af lån

Hvis man nedkonverterer, bliver ens rentebetaling mindre, og formålet er således at mindske den samlede ydelse, man betaler på lånet. Denne type af lånekonvertering hedder en nedkonvertering, fordi man optager et nyt lån, der har en lavere rente. Det man skal være opmærksom på er, at man øger restgælden på lånet, når man gør dette.

Det gør man fordi der skal betales gebyrer og stiftelsesomkostninger på det nye lån, samt det faktum, at man optager det nye lån til under kurs 100 - men man typisk indfrier det gamle lån til kurs 100. Fordi man øger det beløb man faktisk skylder långiver, skal den nye rente man får på lånet, ligge et godt stykke under den rente man har på sit nuværende lån.

En tommelfingerregel er, at renten skal ligge omkring 2 procentpoint under, før det kan betale sig at lave en nedkonvertering. Det kommer dog også an på størrelsen af det lån, som skal indfries. En anden ting man skal være opmærksom på er, at ens rentefradrag vil falde, fordi man betaler en lavere rente på det nye lån. Det til trods for at man betaler renter af et højere beløb.

Opkonvertering af lån

Hvis man derimod laver en opkonvertering, optager man et lån med en højere rente. Når markedsrenten stiger, falder obligationskursen på ens lån. Det betyder, at hvis man optager et nyt lån med en højere rente, men en lavere optagelseskurs, kan man mindske restgælden på lånet, fordi man kan indfri lånet, til en lavere kurs end man optog det til. Ydelsen stiger dog på lånet, da man betaler en højere rentebetaling.

En opkonvertering er af natur mere spekulativ end en nedkonvertering, fordi man ved en opkonvertering planlægger at nedkonvertere senere. Finten er, at opkonvertere for at reducere sin restgæld, men nedkonvertere når renten er faldet igen. Man kan aldrig med sikkerhed vide, hvordan renten udvikler sig over tid, og der er derfor en vis risiko forbundet med en opkonvertering. Renten skal nemlig falde igen, inden den nye højere ydelse æder gevinsten ved konverteringerne.

Helt kort er en nedkonverterting altså omlægning af lån, til en lavere rente med øget restgæld - hvorimod en opkonvertering, er et nyt lån med højere rente og lavere restgæld. Man nedkonverterer dog typisk, når renten er faldet igen. Mange banker har konverteringsovervågning på lån, så man som låntager kan få besked, når det giver god mening at foretage enten en op- eller nedkonvertering.

Disse beskrivelser er i mindre grad relateret til lånetyper som forbrugslån eller kviklån.