A-kasser

;
Lignende sider

Sådan finder du den billigste a-kasse!

En god og billig a-kasse kan have stor betydning for din økonomi, hvis du mister dit arbejde. Den sikrer dig nemlig økonomisk, når der ikke længere går løn ind på din konto. Sammenlign a-kasser her og find den bedste og billigste.

A-kasse - den ultimative guide

En a-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, og fungerer som et sikkerhedsnet, hvis du skulle miste dit arbejde, og således miste din indtægt i form af din løn. Med andre ord, er en a-kasse en arbejdsløshedsforsikring.

Som med traditionelle forsikringer, fungerer en a-kasse på den måde, at du indbetaler nogle penge til fælleskassen. Mister du dit arbejde vil du således have ret til at modtage dagpenge, såfremt du opfylder nogle bestemte betingelser, som du kan læse mere om længere nede. Dagpengene kan betragtes som en økonomisk erstatning for din løn.

Dagpengenes størrelse afhænger af forskellige faktorer. Blandt andet din løns størrelse og om du har haft deltids - eller fuldtidsarbejde. Hos de fleste a-kasser er det endvidere muligt at tegne en ekstra lønsikring, hvor du mod ekstra betaling kan få forhøjet dine dagpenge.

Din a-kasse er derfor dit sikkerhedsnet, hvis du skulle miste dit arbejde. Denne økonomiske sikring forhindrer at du eksempelvis er nødt til at lån penge til pludselige udgifter.

Krav for at modtage dagpenge

For at kunne modtage dagpenge fra a-kasserne, er der forskellige krav, du skal opfylde. Kravene er identiske, uanset hvilken a-kasse du er medlem af, da de er meget reguleret af folketinget.

 For at have ret til dagpenge, skal du:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • Kunne dokumentere, at du har haft minimum et års arbejde inden for de seneste tre år. Hvor mange timer, du præcist skal have arbejdet, afhænger af, om du har valgt at fuldtids - eller deltidsforsikre dig. Er du fuldtidsforsikret, skal du have arbejdet minimum 1924 timer inden for de seneste tre år, mens du som deltidsforsikret skal have arbejdet minimum 1258 timer.
 • Være tilmeldt et jobcenter
 • Være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du er aktiv jobsøgende.
 • Som udgangspunkt have bopæl i Danmark

 Er du nyuddannet eller færdig med at aftjene værnepligt, gælder andre krav. Disse krav kan du læse om længere nede på denne side.

 Dagpengeområde bliver hyppigt justeret af Folketinget. Derfor er det altid en god idé at tjekke de opdaterede regler hos beskæftigelsesministeriet. Du kan besøge dem her.

Hvor mange penge får jeg af a-kassen?

Som før beskrevet, er der forskellige satser for, hvor meget du kan få i dagpenge fra din a-kasse. Satserne varierer efter følgende faktorer:

 • Din lønindkomst
 • Om du er fuldtids - eller deltidsforsikret
 • Om du er nyuddannet eller færdig med at aftjene værnepligt
 • Din alder

 For at gøre det hele overskueligt, har vi lavet følgende tabel, hvori du kan se, hvor meget du har ret til at få i dagpenge:

Persontype FULDTIDSFORSIKRET DELTIDSFORSIKRET MINIMUMSLØN FULDTID MINIMUMSLØN DELTID
Alm. lønmodtager 827 kr./dag 551 kr./dag 21.640 14.420
Nyuddannet 678 kr./dag 452 kr./dag Intet krav Intet krav
Under 25 år 414 kr./dag 27 kr./dag Intet krav Intet krav
Efterløn 827 kr./dag 551 kr/dag 21.640 14.420

Bemærk, at de nævnte dagpengesatser er den højest mulige. Der kan således være faktorer, der gør, at den nøjagtige dagpengesats kan være mindre.

Vær også opmærksom på, at satserne ikke varierer fra a-kasse til a-kasse. Du får således det samme beløb, uanset hvor du er medlem. Her kan du se oversigten, som a-kassen Krifa har udarbejdet.

 Minimumslønnen i skemaet angiver, hvor meget du som minimum skal tjene, for at have ret til den højeste dagpengesats. Hvis du er nyuddannet eller under 25 år, er der dog ikke krav til dette.

 Du skal huske på, at når taksterne er anført pr. dag, så gælder det kun de dage, hvor du arbejder. Det betyder med andre ord, at du kan få ovenstående beløb op til om måneden, hvilket er den "normale" arbejdsmængde.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at satserne er før skat. Det vil sige, at de nævnte beløb ikke stemmer overens med, hvor mange penge du har til rådighed. Præcis hvor meget du får udbetalt afhænger blandt andet af dit fradrag og skatteprocent.

A -kasse

Hvad er lønsikring?

For nogle er ovenstående dagpengesatser ikke høje nok i forhold til deres nuværende løn og faste omkostninger. Derfor tilbyder de fleste a-kasser det, der hedder lønsikring. Begrebet er kort fortalt en ekstra forsikring, du kan tegne, hvis du ikke synes dagpengenesatserne rækker.

Lønsikring er hovedsageligt en gunstig mulighed for:

 • Folk, der har en høj løn
 • Folk, der har mange omkostninger forbundet med eksempelvis ejerbolig og bil

Lønsikring virker på den måde, at du hver måned får flere penge udbetalt af a-kassen mod at dit kontingentbidrag stiger. Det vil sige, at du betaler flere penge, men får således også flere penge, hvis du skulle miste dit arbejde.

Hvor mange ekstra penge du kan få udbetalt, afhænger af hvilken a-kasse du er medlem af. Normalt har du mulighed for at få mellem 80-95 % af din løn udbetalt.

Normalt foregår det på den måde, at du vælger, hvor stort et beløb du ønsker udbetalt oveni den normale dagpengesats. Afhængigt af, hvor mange penge du vælger at få udbetalt ekstra, koster det et ekstra kontingentbidrag fra 50 kr. til over 1.000 kr. hver måned. Til gæld er det så muligt at få op til 21.000 kr. ekstra (før skat).

Find den bedste a-kasse her

Er du i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge? Klik her og bliv klogere på, hvilken a-kasse der matcher dine behov

Hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

Når man taler om, hvor lang tid du kan få dagpenge af en a-kasse, taler man om følgende to begreber:

 • Dagpengeperioden på to år
 • Referenceperioden på tre år

De to begreber skal forstås på den måde, at du har ret til at få dagpenge i op til to år inden for en periode på tre år. Er du eksempelvis blevet ledig 01.01.2015 har du ret til at kunne modtage dagpenge i 24 måneder frem til 01.01.2018.

Det er muligt at optjene ret til en ny dagpengeperiode på to år. Det sker, hvis du inden for de seneste tre år har haft 1.924 timers arbejde. Det svarer til et år. Tallet er dog 1.258 timer, hvis du kun er deltidsforsikret. A-kassen kan se, hvor mange timer du har arbejdet i din skattemappe, hvor din arbejdsgiver indberetter dit arbejde.

Referenceperioden kan forlænges, så den varer længere end tre år, ved følgende scanerier:

 • Hvis du er syg længere end seks uger
 • Hvis du skal passe dit handicappede barn
 • Hvis du får støtte til at passe en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget hjem
 • Hvis du skal på barsel
 • Hvis du bliver syg i forbindelse med graviditet

Generelt skal det bemærkes, at perioden for dagpenge relativt ændrer sig i forbindelse med skiftende love og regeringer.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Som før beskrevet, er det et krav for at du kan modtage dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Men hvad betyder dette begreb egentlig?

Det er gjort til et krav, at du skal stå rådighed for arbejdsmarkedet, for at sikre, at du ikke "bare" kan gå derhjemme og blive forsørget uden at yde noget til gengæld. Det diskuteres meget, om det virker, men det er i hvert fald hvad hensigten er.

Om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, besluttes af kommunen og a-kassen. De tager vurderingen ud fra følgende punkter:

 • Om du er aktivt jobsøgende
 • Om du er tilmeldt Jobcentret
 • Om du har et aktivt CV på Jobnet.dk, hvor du også får jobforslag, som du skal tjekke minimum hver syvende dag.
 • Om du kan tage arbejde med en dags varsel. Det betyder samtidig, at du ikke kan tage på ferie.
 • Om du har fast bopæl i Danmark

Aktivt jobsøgende vil, som ordene udtrykke, sige, at du hele tiden skal søge nye jobs. Det er sådan, at du sammen med din a-kasse og jobcentret laver en jobsøgningsplan. I den plan fremgår det, hvor mange jobs du skal søge, og inden for hvilke brancher. Normalt kræves det, at du også søger jobs inden for områder, der ligger uden for dine kompetencer og præferencer.

Hvordan hjælper en a-kasse?

Det er vigtigt at forstå, at det i princippet koster penge for a-kasserne at have dig som medlem, såfremt du er arbejdsløs frem for at være beskæftiget. Derfor vil a-kasserne naturligvis også gøre meget for, at du får et job, hvis du skulle være uheldig at miste det.

For at sikre, at du så hurtigt som muligt kommer i arbejde, Tilbyder a-kasserne blandt andet følgende:

 • Kurser og vejledning i forhold til din jobsøgning. Det kan være i form af respons på din jobansøgning og CV eller vejledning i din personlige fremtoning, der kan gøre sig gældende i en jobsamtale situation.
 • Netværksmøder, hvor du kan møde ligesindede og udveksle erfaringer
 • Vejledning i forhold til, hvilke uddannelser, der kan hjælpe dig på vej

Med andre ord er det i a-kassens interesse at gøre dig mere attraktiv for arbejdsgiverne.

Uddannelse gennem a-kasserne

Som ovenover nævnt, er det muligt at få uddannelse gennem a-kassen. Der er ikke tale traditionelle videregående uddannelser, men ses mere i form af kurser.

Længden af kurserne kan variere. Oftest er der tale om det, der hedder "6 ugers selvvalgt kursus". Disse kurser kan tages inden for de fleste brancher. Der er dog nogle krav til kurserne, før du kan få lov at tage dem.

 • Du må ikke have en uddannelse, hvis niveau overstiger det respektive kursus
 • Du må ikke have været ledig i længere end 13 måneder
 • Du skal have ret til dagpenge
 • Kurset skal være afsluttet inden for de første 13 måneder af din ledighed.

Hvilke kurser, du præcist kan tilmelde dig, kan du eksempelvis se mere om her: Kurser a-kasser.

Gode eksempler på et kurser, der har bragt folk i arbejde, er inden for hygiejne eller erhvervskørsel som taxa eller bus.

A-kasser som nyuddannet

Som nyuddannet er det muligt at få dagpenge, selvom man ikke opfylder alle de traditionelle krav, som er beskrevet længere oppe. Det er muligt at få den lave dagpengesats, der p.t udgør 14.690 kr. før skat. For at have ret til pengene, gør følgende krav sig gældende:

 • Du skal have afsluttet en erhvervsmæssig og statslig anerkendt uddannelse, der varer minimum 18 måneder. Gymnasiale uddannelser tæller dog ikke.
 • Du skal have fast bopæl og opholde dig i Danmark.
 • Du skal melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter sidste eksamen på din uddannelse. Bemærk derfor, at du ikke behøver at have været medlem af en a-kasse i et år, som er det normale krav.

Hvornår du melder dig ind i en a-kasse vil dog have indflydelse på, hvornår du har mulighed for at få udbetalt dine dagpenge. Her gælder følgende regler:

Hvornår du er meldt ind i en a-kasse Hvornår du kan få dagpenge
Et år før afsluttet uddannelse Med det samme
Senest 14 dage efter afsluttet uddannelse En måned efter afslutet uddannelse
Mere end 14 dage efter endt uddannelse Tidligst et år efter afsluttet uddannelse

Derfor er det vigtigt, at du i hvert fald ikke melder dig senere end 14 dage efter din uddannelse, for så har du først ret til dagpengene et helt år efter.

De fleste a-kasser tilbyder studerende at være gratis medlem under uddannelsens varighed. Derfor kan du ligeså godt melde dig ind i god tid, så du er sikker på at være sikret økonomisk, hvis du ikke har et arbejde, når din uddannelse slutter.

Hvad er supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge er for dig, der har et deltidsjob. Det betyder, at du kan beholde dit job og så udbetalt dagpenge ved siden af. Hvor mange dagpenge, du vil have ret til, afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen.

Det fungerer på den måde, at du arbejder og får løn fra en virksomhed, og så suppleres der op med dagpenge til 37 timer om ugen. Så arbejder du eksempelvis 10 timer om ugen, vil du have ret til at modtage hvad der svarer til 27 timers dagpenge.

Hvis du er fuldtidsforsikret, må du højst arbejde 29,6 timer om ugen. Arbejder du mere end dette, er dit job at betragte som fuldtidsbeskæftigelse, og du vil derfor ikke kunne få supplerende dagpenge.

Er du deltidsforsikret, må du arbejde højst 80 procent af dit normale timeantal. For begge typer forsikringer gør det sig gældende, at du skal kunne få dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Find den bedste a-kasse her

Er du i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge? Klik her og bliv klogere på, hvilken a-kasse der matcher dine behov

Hvem er Jobcentret

I Danmark er det sådan, at a-kasserne er økonomisk støttet af staten. Derfor har staten et stort økonomisk incitament til at få folk så hurtigt ud af dagpengesystemet som muligt. For at sikre det, har man oprettet de såkaldte Jobcentre, som er en offentlig organisation.

Er man på dagpenge, skal man således både være i kontakt til a-kasserne, som er dem, der udbetaler dine dagpenge, og jobcentret som fungerer som et slags bindeled mellem arbejdsløse og virksomheder.

Jobcentrenes primære opgave er således at få ledige i job. For at opnå dette, tilbyder man eksempelvis kurser som kan give dig et skub i den rigtige retning. Det er også og jobcentreret, der administrere jobnet, som du skal kontinuerligt skal opdatere for at vise, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om jobcentret og dets opgaver her: Beskæftigelsesministeriet, mens du kan finde dit lokale jobcenter her.

Sammenlign a-kasser

Her kan du læse om, hvordan du bør sammenligne a-kasser. Du kan naturligvis også lave en sammenlignings af a-kasser her på siden, så du kan finde den a-kasse, der passer bedst til dine behov og ønsker.

Mikonomi.dk - din sammenligningstjeneste

Der er 26 forskellige a-kasser i Danmark, og her på siden har du mulighed for for at finde information om dem alle og du har mulighed for at sammenligne dem på kryds og tværs. Sammenligningen kan tage udgangspunkt i enten pris, målgruppe eller deres medlemsfordele. Læs mere om hver a-kasse nedenunder.

Du har desuden mulighed for at blive medlem af en a-kasse, eller skifte a-kasse, ved at trykke på "Ansøg nu"-knappen. Den vil henvise dig til en formular, som du skal udfylde for at blive medlem.

Hvorfor en a-kasse?

Før du begynder at sammenligne de eksisterende a-kasser i Danmark, bør du starte med at spørge dig selv om, hvorvidt du har brug for en a-kasse eller ej. Det er værd at overveje om det gavner dig at være medlem af en a-kasse, eller om du er mere eller mindre sikker på, at du aldrig vil miste dit job.

Det er dog i de fleste tilfælde anbefalesværdigt at tilmelde sig en a-kasse, da den er med til at forsikre dig i tilfælde af arbejdsløshed. Dette skyldes, at du som arbejdsløs, og medlem af en a-kasse, har mulighed for at modtage dagpenge månedligt. På den måde bliver du sikret økonomisk som medlem af en a-kasse.

Desuden har du også mulighed for faglig udvikling gennem adskillige medlemsfordele såsom kompetent og professionel sparring samt en lang række kompetenceudviklende kurser. Disse er med til at gøre dig til en stærkere kandidat på arbejdsmarkedet, og dermed en mere attraktiv jobansøger for arbejdsgiverne.

Dagpenge regler

Det første, de fleste associerer a-kasserne med, er dagpengene. Som nævnt ovenfor, er dagpenge den månedlige støtte, som du modtager af din a-kasse i tilfælde af arbejdsløshed. Den hjælper dig til at sikre din økonomi, mens du søger efter et job. Således behøver du ikke bekymre dig over dine regninger, og du kan i stedet koncentrere dig om at finde et nyt job igen.

Dagpenge er altså en fordelagtige støtte at modtage som arbejdsløs på trods af den indebære nogle betingelser. Det er ikke alle og énhver, der kan modtage dagpenge og derfor vil vi hurtigt opsummere reglerne for dagpenge her:

 • Du skal være tilmeldt en a-kasse i mindst et år (andre regler er gældende for nyuddannede

 • Du skal have bopæl i Danmark.

 • Du skal være tilmeldt et jobcenter, og du skat aktivt møde op til samtaler i jobcentret og hos din a-kasse.

 • Du skal være ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 • Du skal tilmelde dig jobnet og bruge det aktivt ved blandt andet at skrive jobansøgninger.

Hvad skal jeg kigge på, når jeg sammenligner a-kasser?

Der er flere variabler, du kan tage i betragtning, når du skal til at vælge en a-kasse. Ikke desto mindre er det dig selv, der vurderer hver faktors værdi, og som vælger, hvordan du vil prioritere dem i forhold til hinanden, da det er dig, og kun dig, der ved, hvad der er vigtigst for din a-kasse og for dig. 

Prisen: største sammenligningsfaktor

Som regel starter man med først at sammenligne a-kasserne i forhold til prisen, da det først og fremmest er væsentligt, at din a-kasses kontingent passer til din økonomi, så du ikke ender med at tilmelde dig noget, du ikke har råd til.

Ved første blik er der ikke en stor forskel på a-kassernes medlemspriser, da de generelt ligger mellem 400 og 500 kr. om måneden. Dog kan den lille forskel gøre en stor forskel på lang sigt, da der alligevel er tale om et beløb, du skal betale hver måned over en længere periode. Derfor skal du tænke strategisk og logisk.

Desuden behøver en god a-kasse ikke at være dyr, så husk at forblive kritisk, når du skal til at vælge a-kasse. De dyreste a-kasser har ikke nødvendigvis den bedste service. På samme måde kan det også være, at den billigste a-kasse slet ikke passer til dine behov og personlige ønsker til en a-kasse.

Hvis du eksempelvis søger en a-kasse, der kan hjælpe dig aktivt med at udvikle dig  professionelt, så kan det godt være, at den er lidt dyrere, da a-kassen dermed bruger flere penge til dens administration. Derfor skal du bevare et objektivt sind og huske at tage andre faktorer med i bedømmelsen, selvom det er prisen, du primært kigger på til at starte med.

Faglig og professionel udvikling

En anden oplagt faktor at tage i betragtning, når du skal til at vælge a-kasse, er hvorvidt din a-kasse kan bidrage til din faglig vækst. I tilfælde af at du bliver arbejdsløs, skal din a-kasse have ressourcerne til at gøre dig til en stærkere, og dermed mere attraktiv, kandidat ude på arbejdsmarkedet og for arbejdsgiverne. På denne måde kan du få et job igen meget hurtigt.

Men disse muligheder for professionel udvikling skal også være tilgængelige for dig uanset, om du bliver arbejdsløs eller ej, da det dermed forebygger arbejdsløshed. Dette skyldes at du bliver en mere uundværlig medarbejder.

Den faglige udvikling kan ske gennem adskillige muligheder tilbudt af a-kassen. Først og fremmest er det muligt gennem den kompetente sparring, som a-kasserne tilbyder, hvor du blandt andet har mulighed for at blive rådgivet gennem din jobsøgning, oprettelsen af dit CV og din motiverede ansøgning.

Derudover kan du også forbedre dig fagligt ved hjælp af de tilbudte kompetenceudviklende kurser, som adskillige a-kasser tilbyder deres medlemmer. Disse kurver kan være gavnlige og være med til at gøre din profil mere interessant samt mere attraktiv for arbejdsgiverne.

Andre relevante variabler

Udover prisen og muligheder for faglig udvikling er der også andre aspekter, du kan tage hensyn til, når du skal til at vælge a-kasse. Eksempelvis kan det også være meget vigtigt at tage hensyn til din a-kasses beliggenhed. Dette er vigtigt fordi du i tilfælde af arbejdsløshed skal til at møde op til samtale hver tredje måned hos din a-kasse.

Dette kan ende med at blive en dyr og tidskrævende rejse frem og tilbage mellem dit hjem og a-kassen, hvis nu din a-kasses kontor ligger alt for lang væk fra, hvor du bor. Af denne grund burde du også tage beliggenheden i betragtning, når du skal til at vælge a-kasse, da det er meget mere praktisk.

Derudover burde du også over overveje, hvorvidt du vil have en fagforening med. Mange vælger fagforeningen fra, da det er dyrere, men der kan være fordele ved at være medlem af både en fagforening og en a-kasse, da en fagforening hjælper dig med at forsvare dine rettigheder i forhold til blandt andet ansættelsesforholdene, lønnen og arbejds omgivelserne.

Hvad kan en billig a-kasse gøre for dig?

Det kan være en god idé at tilmelde dig en a-kasse for at forsikre din fremtidige økonomiske situation. En a-kasse virker som en forsikring mod arbejdsløshed da den tilbyder dig dagpenge i den svære periode.

Dagpengene består af et fast dagligt beløb som hjælper dig med at betale dine omkostninger. Den sikrer din økonomiske situation og hjælper dig med at få styr på din økonomi i op til 2 år.

En a-kasse hjælper dig også med at komme tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Du får muligheden for rådgivning samt vejledning angående din fremtidige karriere samt jobsøgning. Med deres kurser, får du også muligheden for at udvikle dine kompetencer fagligt og praktisk.

LÆS OGSÅ: A-kasser

Billig eller dyr a-kasse - hvad er forskellen?

Som vi allerede ved, varierer a-kassernes priser fra den ene a-kasse til den anden. Flertallet af a-kasserne ligger omkring 400-500 kr. så prisforskellen er ikke bemærkelsesværdigt men forskellen er der stadigvæk.

Forskellen ligger ikke i dagpengenes udbetaling da det er staten der bestemmer størrelsen på beløbet. Derfor er den største forskel mellem en billig og en dyr a-kasse prisen. De ligner meget hinanden på alle andre punkter. Desuden støtter de også det samme hovedformål, dvs. at forsikre deres medlemmers fremtid mod arbejdsløshed og hjælpe dem gennem arbejdsløsheden så de kan komme tilbage i arbejdsmarkedet.

Der menes at de lidt dyrere a-kasser præsenterer deres medlemmer med flere tjenester af bedre kvalitet såsom, blandt andet, uddybet vejledning og et større antal af kompetenceudviklende kurser. Af denne grund er deres månedlige pris lidt højere.

FORDELE OG ULEMPER VED EN BILLIG A-KASSE

Billige a-kassers fordele Billige a-kassers ulemper
Prisen er lavere. Der kan godt være skjulte ekstra omkostninger.
Du får hvad du primært har brug og betalt for. Du bliver ikke tilbudt mange ekstra "fancy" tjenester.
Du får stadig tilbudt rådgivning om din fremtidige karriere, kompetenceudviklende kurser og vejledning med din jobsøgning. De tilbudte tjenester ikke af samme kvalitet fordi der bliver brugt mindre penge for at finansiere dem.


FORDELE OG ULEMPER VED EN DYR A-KASSE

Dyre a-kassers fordele Dyre a-kassers ulemper
De plejer at være mere prestigiøse. Prisen er højere.
De tilbyder ofte mere uddybet vejledning med din jobsøgning og rådgivning om din fremtidige karriere. Det kan godt være du ikke gavner af det.
De tilbyder ofte flere kompetenceudviklende kurser. Det kan godt være du ikke har brug for dem.

Find den bedste a-kasse her

Er du i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge? Klik her og bliv klogere på, hvilken a-kasse der matcher dine behov

LÆS OGSÅ: Sammenlign a-kasser

Billigste a-kasser

Priserne på a-kasserne varierer fra tid til tid men i den skrivende stund er de kommende a-kasser nogle af de billigste i Danmark.

Husk på at priserne varierer ikke så meget fra den ene a-kasse til den anden så lad ikke prisen være den eneste faktor du tager i betragtning når du vælger a-kasse. Hver a-kasse har deres fordele afhængigt af dine ønsker, dine behov og hvilken branche eller job du har.

Herunder får du en oversigt over 4 billige a-kasser under 450 kr. :


1. DJØF ?  412 KR. PR MÅNED

Djoeflogo

Djøf er en faglig organisation for jurister og økonomer samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende fra det private og det offentlige. Djøf samarbejder med Akademikernes A-kasse. Det betyder, at du har mulighed for at tilmelde dig en a-kasse hos dem gennem Djøf. Du kan frit vælge, om du har lyst til at tilmelde dig a-kassen alene, eller om du hellere vil have både a-kasse og fagforening.

Fordelene ved Akademikernes A-kasse er :

 • Gratis for studerende under 30 år.
 • Mulighed for fagforening hos Djøf
 • Mulighed for billige forsikringer

Det eneste krav for at tilmelde dig denne a-kasse er at du skal have en akademisk uddannelse.


 2. FTF-A ?  430 KR. PR. MÅNED

FTFA-a

FTF-A er en tværfaglig a-kasse med kendskab indenfor mange forskellige brancher.

Fordelene ved FTF-A er :

 • Gratis for studerende
 • Mulighed for fagforening
 • Mulighed for efterløn
 • Mulighed for tilbud på studiebøger
 • Ingen krav for at tilmelde dig denne a-kasse

 3. MIN A-KASSE ? 445 KR. PR MÅNED

Min -a -kasse -logo -590-240_02

Min a-kasse er en lille a-kasse for lønmodtagere inden for en lang række brancher. Den blev stiftet i 1914 og derfor er den en af landets ældste a-kasser.

Fordelene ved Min a-kasse er :

 • Gratis for studerende
 • Mulighed for fagforening
 • Mulighed for efterløn
 • Kåret til den bedste a-kasse tre år i træk af arbejdsdirektoratet
 • Ingen krav for at tilmelde dig denne a-kasse

 4. BUSINESS DANMARK ? 445 KR. PR MÅNED

Business -logo

Business Danmark er en a-kasse der har fokus på salg og marketing for lønmodtagere og selvstændige.

Fordelene ved Business Danmark er :

 • Gratis for studerende
 • Mulighed for fagforening
 • Ingen krav for at tilmelde dig denne a-kasse

Den bedste a-kasse - dit valg

Når du vælger a-kasse så burde du tænk dig grundigt om. Husk på at tjekke markedet grundigt og find a-kassen der bedst kan opfylde dine ønsker og behov. Husk at alle a-kasser kan hjælpe dig med at modtage dagpenge i din arbejdsløse periode. Desuden er størrelsen på beløbet ikke bestemte af a-kassen men af staten.

Derfor burde du give dig god tid fordi det er de mindste ting der kan gøre den store forskel mens du vælger. Når du står uden arbejde så kan det rigtige valg gavne dig på lang sigt. Det er vigtigt du vælger a-kassen der kan tilbyde dig den bedste hjælp i den svære periode.

A-kassen er ikke længere et sted hvor du bare få udbetalt sin dagpenge som arbejdsløs. Nu om dage bliver du præsenteret for en lang række tjenester som a-kassen tilbyder dig og som du selv kan vælge at deltage i. Med en god a-kasse kan du blive den bedste kandidat ude på arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ: Bedste a-kasse

Hvordan tilmelder jeg mig ?

Her på Mikonomi.dk kan du få et oversigt over a-kasserne. Dermed slipper du for at checke hver enkel a-kasse individuelt . Det er gratis og det er hurtigere. På denne måde kan du sammenligne de forskellige a-kasser og få et bedre overblik over dine muligheder. Der er også mulighed for at ansøge direkte fra vores hjemmeside.

Du bliver hjulpet med at træffe det bedste økonomiske valg. Desuden bliver du også hjulpet med at beregne hvor meget det vil koste dig hver måned at opretholde den valgte a-kasse. De præsenterer dig også med fordelene ved hver a-kasse samt deres krav, hvis de har nogle.

Med vores brugervenlig sammenlignings tjeneste, har du mulighed for at strukturere dine valg og få mere styr på de forskellige danske a-kasser samt deres månedlige pris. Mikonomi.dk gør det nemmere for dig og forlanger intet fra dig.

Check a-kassens regler

Det vil være en meget god idé at starte med at tjekke om du har ret til den pågældende a-kasse. Nogle a-kasser understøtter kun bestemte faggrupper som medlemmer og derfor har du ikke mulighed for at tilmelde dig denne a-kasse medmindre du tilhører deres understøttet fagruppe.

Det ville ikke være dig til nogen nytte hvis du vælger de selektive a-kasser når du ikke engang har mulighed for at tilmelde dig denne a-kasse til at starte med. Med en tværfaglig a-kasse, har du mulighed for at ansøge uanset hvilken faggruppe du tilhører. Deres medlemskabs tilbud gælder alle og der er mulighed for at blive optaget uanset hvilken faglig baggrund man kommer fra.

Find den bedste a-kasse her

Er du i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge? Klik her og bliv klogere på, hvilken a-kasse der matcher dine behov

Find den billigste a-kasse

Der eksisterer flere forskellige medlemskabs priser for a-kasser selvom de fleste ligger omkring 400 - 500 kr. Derfor kan det varmt anbefales at man startede med at sortere alle de forskellige a-kasser hvor du har mulighed for at ansøge samt deres månedlig pris så man kan få oversigt over nogle af de billigere a-kasser.

Generelt er a-kassernes priser for medlemskab lavere når de er billige til at administrere. Det vil sige at de ikke har brug for at finansiere alt for meget ekstra aktivitet. Afhængig af personen så kan dette være en fordel eller en ulempe da det kommer an på hvad man forventer af sin a-kasse og hvad man leder efter.

Husk at tjekke markedet grundigt så du ikke kun ender med at finde de meste populære organisationer. Lad dig ikke påvirke alt for meget af andres valg og starte med at vælge alle de billige a-kasser ud. Det er ikke altid at de største a-kasser der er de bedste. Nogle gange har de største navne et dårligere rygte end man skulle tror.

Billig -a -kasse

Undersøg a-kassernes priser

Lad dig ikke altid narre at den viste pris på medlemskabet. Nogle gang kan der ske at prisen man ser ikke er den samme pris som den vi betaler. Der kan godt være skjulte gebyrer samt ekstra omkostninger der ikke blev nævnt før som du kun lægger mærke til når det allerede er alt for sent.

Tjek altid hvad prisen er når alt er medregnet så du kan få et bedre overblik over a-kassernes pris. Alle prøver at få dig med i starten så du bliver ikke altid præsenteret med den fulde sandhed. Derfor skal du passe på, og prøve på at ikke lade dig friste af de mange medlemskabs tilbud a-kasserne tilbyder.

Hvis du bare husker på at nogle a-kasser gør brug af salgstricks så er du allerede godt i gang. Vær kritisk igennem hele processen hvor du vælger de interessante a-kasser for dig. På denne måde kan du nå frem til a-kassernes rigtige priser.

Ydelsen ved den billigste a-kasse

Det er også meget vigtigt at du tjekker hvad du betaler for. Husk på at vælge a-kassen der bedst kan opfylde dine ønsker og behov. Hvis du tager det rigtige valg nu så kan det være mere gavnligt senere hen. Derfor er det vigtigt du ikke skynder dig med at vælge men derimod tænker dig grundigt om så du kan vælge en a-kasse der kan være her for dig hvis du rammer arbejdsløsheden.

Nogle mener at, når en a-kasse er lidt dyrere så betyder det at deres service er bedre da de bruger flere penge på at hjælpe deres medlemmer. Kvaliteten af deres tjenester er derfor højere. Medlemmerne modtager en mere uddybet rådgivning omkring deres fremtid på arbejdsmarkedet samt deres aktuelle status i forhold til jobsøgningen. Desuden får du også flere chancer til at styrke dit CV med et større udvalg af kompetenceudviklende kurser.

Husk på at alle a-kasser giver dig dagpenge i din arbejdsløse periode. Størrelsen på beløbet ændrer sig ikke fra a-kasse til a-kasse. Nu om dage er a-kassen ikke længere et sted hvor du bare få udbetalt sin dagpenge som arbejdsløs men et sted som kan hjælpe dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet som den bedste kandidat. Tag dette i betragtning når du vælger a-kasse. Det er de mindste ting der kan gøre den største forskel.

LÆS OGSÅ: Arbejdsløshedskasse

Betale dine regninger

Når du endelig har fundet den billigste a-kasse så skal du engagere dig i at betale de månedlige regninger så forholdet mellem din a-kasse og dig kan vedligeholdes. Selvom du har fundet den billigste a-kasse så kan den hurtigt ende med at være meget dyr hvis du ikke betaler dine regninger.

Hvis du forventer af dem, at de skal respektere jeres aftale uden skjulte gebyrer og ekstra omkostninger, så er du nødt til at gøre det samme ved at betale dine regninger hver måned til tiden. Det er blandt andet dine penge der holder a-kassen kørende så hvis du stopper med at betale så kan du ikke få gavn af a-kassens hjælp og forsikring.

Derfor kan det anbefales at du husker på at betale din medlemskabs pris hver måned så du har mulighed for at beholde din billige a-kasse. Dermed kan du blive ved med at gavne af dens ydelse samt deres garanti mod arbejdsløshed. Desuden, hvis du ikke betaler alle dine regninger fra din nuværende a-kasse så kan du desværre hellere ikke flygte ved at skifte a-kasse så uanset hvad sidder du fast med dine regninger.

Billigste a-kasse 2015

For at finde den billigste a-kasse, burde man tage hensyn til alle de punkter vi har diskuteret ovenpå, men hvis man bare leder efter den a-kasse der har den laveste pris, så er de næste a-kasser de billigste indenfor hver kategori:


 BILLIGSTE FAGLIG A-KASSE

Dsa _200x 200

I skrivende stund er den billigste faglig a-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA). Dens månedlige medlemskabs pris ligger på 407 kr. om måneden. De optager kun lønmodtagere samt selvstændige indenfor bestemte faggrupper.


 BILLIGSTE A-KASSE FOR AKADEMIKERE

Akademikernes -a -kasse

Aktuelt er Akademikernes A-kasse den billige a-kasse for akademiker. Dens månedlige pris ligger på 412 kr. om måneden. De optager kun akademiker. Derimod er den faglig baggrund ikke vigtig for ens optagelse.


 BILLIGSTE TVÆRFAGLIG A-KASSE

FTFA-a

På nuværende tidspunkt  er FTF-A  i 2015 den billigste tværfaglige A-kasse. Dens månedlige medlemskabs pris ligger på 430 kr. om måneden. Som sagt er den tværfaglig så den kan optage alle.


 Kriterier for den billigste a-kasse

For at kunne lave en kvalificeret vurdering af danske a-kasser er det nødvendigt, at kategoriseringen foregår ud fra en række kriterier. De rette kriterier definerer kvaliteten af sammenligningen mellem de forskellige danske a-kasser. Her er kriterierne for udvælgelsen af de bedste og de billigste a-kasser i 2015:

 • Kategorien 'Billigste a-kasser' er a-kasser der udelukkende er udvalgt med udgangspunkt i deres pris, og er desuden sorteret efter a-kassens specifikke målgruppe. Det betyder at du vil finde underkategorier såsom 'billigste faglige a-kasse', 'billigste tværfaglige a-kasse' og lignende. Du bliver endvidere præsenteret for medlemsfordelene hos hver af de udvalgte a-kasser.

Find den bedste a-kasse her

Er du i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge? Klik her og bliv klogere på, hvilken a-kasse der matcher dine behov

Info om den bedste a-kasse

Arbejdsløshed kan ramme alle og enhver, og på ethvert tidspunkt. Derfor kan det være en god idé at have en a-kasse - som lønmodtager eller selvstændig. Dog er det de fleste menneskers ønske at tilmelde sig det, de kalder for den bedste a-kasse. Trangen til at have det bedste ude på arbejdsmarkedet er noget, vi alle sammen har lyst til - og det gælder også, når det drejer sig om a-kasser.

Dog har vi ikke nogle regler, der definerer lige nøjagtigt, hvad den bedste a-kasse skal kunne gøre, eller hvornår du ved en a-kasse er den bedste, da alle har en forskellig mening omkring det.

En a-kasse kan være den bedste for dig, men den værste for en anden. Derfor skal du ikke kun lade dig påvirke af andres meninger, men vælge den, du synes passer bedst til dig, dine behov og dine ønsker. Du skal tænke strategisk og tage fremtiden i betragtning, når du vælger.

Der er flere ting, der afgør hvad den bedste a-kasse er for dig. Blandt andet prisen, beliggenheden, a-kassens politiske ståsted og dens udviklingsmuligheder kan være mulige faktorer. Alle er lige så vigtige men det kan godt ske, at visse træk er vigtigere for nogle end for andre.

Eksempelvis kan en person med ikke så mange penge ikke tillade sig at tilmelde sig en af de dyrere a-kasser, derfor er den bedste a-kasse for ham/hende den billigste a-kasse. Af denne grund skal du huske på at en a-kasse kan være den bedste for dig, selvom den ikke står på listen nedenfor.

De bedste a-kasser i 2015

Når du leder efter den bedste a-kasse, er der flere faktorer, du kan tage i betragtning. Derfor har vi valgt at kun tage a-kassernes mest fundamentale træk ud og sammenligne dem for at få et overblik over dem, der klarer sig bedste inden for det, a-kasser er bedste kendt for. Det vil sige, at vi undersøger, hvem er den bedste a-kasse med hensyn til prisen, til medlemmernes tilfredshed og medlemmernes fremgang. Dog tjekker vi også hvad de hver for sig tilbyder deres medlemmer.

Bedste a-kasse mål på medlemstilfredshed

Tilfredse medlemmer

Min A-kasse har de mest tilfredse medlemmer, og den er desuden også blevet kåret af Arbejdsdirektoratet til den bedste a-kasse for tredje år i træk i anledning af deres officielle benchmarkundersøgelse.

Men hvorfor det? Først og fremmest er Min A-kasse en billig a-kasse i forhold til de andre eksisterende a-kasser i Danmark. Du betaler et kontingent på 445 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og til gengæld får du udbetalt dagpenge, hvis du mister dit job og er arbejdssøgende.

Faglig og personlig udvikling

Udover at være en af de billigste a-kasser, er Min A-kasse også gode til at hjælpe deres medlemmer videre ud af arbejdsmarkedet og hen til dit næste job. Du modtager en lang række kurser og workshops, der kan gøre dig til en mere attraktiv kandidat ude på arbejdsmarkedet. Du har mulighed for at tage del i rådgivningssamtaler omkring din aktuelle jobsøgende og vejledningssamtaler angående dine karrieremuligheder og planlægningen af disse.

På denne måde kan du afklare og få styr på hvad du vil lave i fremtiden men også hvad du kan lave med dine nuværende kompetencer. Du bliver derudover også præsenteret for a-kassens såkaldt socialrådgiver, som kan hjælpe dig med at få styr på dine rettigheder i forhold til sociallovgivningen og a-kasselovgivningen.

Økonomisk tryghed og alternativer

Med Min A-kasse kan du også få rettigheden til feriedagpenge. Det betyder, at du kan modtage dagpenge, mens du er på ferie. Som deltidsforsikret kan du desuden også få muligheden for at få en højere udbetaling med tilmeldingen af supplerende dagpenge.

Dette gør, at beløbet du modtager i dagpenge, er større. Denne a-kasse tilbyder også muligheden for at tilmelde sig efterlønsordningen. Efterløn er en frivillig ordning og den muliggøre din fratrædelse fra arbejdsmarkedet 5 år før pensionsalderen.

Min A-kasse har også andre fordele såsom muligheden for at tilmelde sig en lønsikring i samarbejde med den Europæiske Rejseforsikring, der gør, at du kan blive udbetalt et beløb, det der i nogle tilfælde svarer til op til 90% af din forrige løn. Du har også mulighed til at tilmelde dig en arbejdsmarkedsydelse hos min A-kasse, hvis du har opbrugt din toårige ret til dagpenge.

Bedste A -kasse 1

Billigste a-kasse

Tværfaglig a-kasse

FTF-A er den billigste tværfaglig a-kasse på nuværende tidspunkt. Den har et kontingent på 430 kr. pr. måned og a-kassen er gratis for studerende. Da det er en tværfaglig a-kasse, interesserer de sig for for flere forskellige fag inden for den samme a-kasse.

Det betyder, at alle kan blive optaget. Dette gælder, uanset om du er lønmodtager eller om du er selvstændig erhvervsdrivende, og uanset inden for hvilken branche. De har også en afdeling, der tager sig eksklusivt af de medlemmer, der har deres egen virksomhed.

Godt kendskab til dit fag

Selvom de ikke kun har fokus på et enkelt fag, betyder det ikke, at de ikke kender dit fag godt. Gennem deres samarbejde med adskillige faglige organisationer, får de godt kendskab til dit fag.

Dermed bliver de bedre i stand til at tilbyde dig en god og grundig rådgivning samt vejledning angående dine muligheder ude på arbejdsmarkedet. Desuden kan du altid være medlem af FTF-A, uanset om du arbejder inden for sundhed eller byggeri.

Forsikring af din økonomi

En a-kasse hos FTF-A forsikrer dig også økonomisk og giver dig en form for tryghed, da du eliminerer risikoen for at ende uden en eneste krone, hvis du mister dit job. Din a-kasse kan tilbyde dig dagpenge i op til 2 år, hvis du pludselig bliver fyret eller hvis du ikke kan finde et job som nyuddannet.

Dog kan du også få en højere udbetaling som arbejdsløs, hvis du tilmelder dig en lønsikring. Med en lønsikring kan du blive udbetalt op til 49.600 kroner om måneden, hvis du pludselig bliver fyret.

Workshops og jobmuligheder

Derudover har du også mulighed for udvikle dig professionelt. Du bliver tilbudt kurser og workshops, der kan forbedre dine egenskaber inden for dit domæne, og på den måde kan du blive en mere attraktiv kandidat på arbejdsmarkedet samt øge dine karrieremuligheder.

FTF-A har samarbejdsaftaler med Mercuri Urval og Jobindex, så du gennem disse organisationer kan få unikke muligheder til at skabe kontakt mellem en arbejdsgiver og dig. Deres såkaldt socialrådgiver kan desuden også hjælpe dig med at få styr på dine rettigheder, hvis du ikke helt forstå a-kasse lovgivningen.

LÆS OGSÅ: BILLIG A-KASSE

Bedste A -kasse 2

Bedste a-kasse mål på medlemsfremgang

Populær a-kasse

CA A-kassen er en lidt dyrere a-kasse i forhold til de to forrige a-kasser, der er blevet nævnt på listen, da den har et kontingent på 464 kr. pr. måned. Dog har denne a-kasse den største fremgang i forhold til hvor mange medlemmer, de bringer ind hvert år. Det betyder, at de har den største vækst i antal medlemmer og dette er også repræsentativt for a-kassens popularitet, da de eksisterende medlemmers tilfredshed påvirker den øget ankomst af nye medlemmer, men hvorfor er CA a-kassens medlemmer så tilfredse?

Økonomisk sikkerhedsnet

Først og fremmest er det en forsikring mod arbejdsløsheden. Det er en form for finansiel sikkerhedsnet, der sikrer din økonomiske situation i tilfælde af arbejdsløshed. På denne måde er du i stand til at betale dine omkostninger og regninger, hvis nu du pludselig mister dit job eller hvis du lige er blevet færdiguddannet.

Udover de normale dagpenge tilbyder CA a-kassen deres medlemmer muligheden for at tilmelde sig en tillægsforsikring. Denne tillægsforsikring øger det udbetalte beløb op til 30.000 kr. ekstra om måneden.

Gratis udviklingsmuligheder

Desuden hjælper de dig også med at komme tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det gør de ved at gøre dig til en mere attraktiv kandidat ude på arbejdsmarkedet. Takket være deres gratis udviklingsmuligheder bliver du forvandlet til en stærkere og uovervindelig kandidat.

Du bliver tilbudt karriererådgivning angående din jobsøgning og din præstation, og vejledning omkring dine muligheder i fremtiden og hvordan du kan planlægge dette.

Kompetenceudviklende kurser og netværk

CA a-kassen giver dig også adgang som medlem til en lang række foredrag og kurser, der kan styrke dine kompetencer og udvikle dem til et højere niveau. På den måde vil du være i stand til at blandt andet håndtere konflikter eller præsentere projekter på en overtalende måde.

Derudover kan a-kassen også hjælpe dig med at skabe netværks til interssante virksomheder eller mennesker med eksempelvis gratis mentorordning, CA Mentoring. Dette kan give dig muligheden for faglig og professionel udvikling, der kan hjælpe dig med at vokse.

Tilbud og rabatter

Som medlem af CA a-kassen bliver du også givet adgang til en række tilbud og rabatter. CA a-kassen har et stort antal samarbejdspartnere, som du kan gavne af. Du kan få op til 50% rabat inden for forsikring og aviser, men du har også muligheden for at tilmelde dig kurser inden for salg, kommunikation og ledelse til en billigere pris.

For kun 50 kr. pr. måned kan du desuden også tilmelde dig CA Advokathjælp, som giver dig muligheden for at få et team af professionelle advokater til at hjælpe dig i tilfælde af juridiske problemer eller, hvis du nogensinde havner i en situation, hvor du har brug for det.

LÆS OGSÅ: PRISER PÅ A-KASSER

Kriterier for bedste a-kasser

For at kunne lave en kvalificeret vurdering af danske a-kasser er det nødvendigt, at kategoriseringen foregår ud fra en række kriterier. De rette kriterier definerer kvaliteten af sammenligningen mellem de forskellige danske a-kasser. Her er kriterierne for udvælgelsen af de bedste og de billigste a-kasser i 2015:

 • Kategorien 'Bedste a-kasser' er a-kasser udvalgt med udgangspunkt i a-kassernes mest fundamentale træk, dvs. det der karakteriserer dem. Det betyder at vi har udvalgt de a-kasser med henholdsvis bedste medlemstilfredsheden (vurderet ud fra den officielle benchmarkundersøgelse), største medlemsfremgangen og laveste pris.

Priser på a-kasser

Der  findes 26 a-kasser i Danmark, og de har alle sammen forskellige priser for medlemskabet. Derfor kan det være svært at få et overblik over dem, og desuden ændrer kontingent sig hvert år.

Af denne grund har Mikonomi.dk lavet en oversigt over priserne på alle a-kasser i Danmark for at hjælpe dig med at få styr på dine muligheder hos de listede a-kasser, hvad gælder deres priser, deres målgruppe og deres medlemsfordele.

A-kasserne nedenfor er inddelt i forhold til deres optagelsesområde og de er rangeret efter pris med den billigste først:

Find den bedste a-kasse her

Er du i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge? Klik her og bliv klogere på, hvilken a-kasse der matcher dine behov

Faglige a-kasser for lønmodtagere og selvstændige

A-kasser Priser Fagforening Lønsikring  Efterløn Målgruppe
Dsa_

DSA

407 kr  Verification 24  Cross 97 

 Verification 24   

Arbejdere inden for sundhed.
Akademikernes

AKADEMIKERNES A-KASSE

412 kr  Verification 24  Cross 97 Verification 24 Akademikere
Tak

TEKNIKERNES A-KASSE

462 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Arbejdere og studerende inden for teknik
Foa

FOA

464 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Arbejdere og studerende inden for den offentlige sektor
Hk

HK

467 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Funktionærer
BFA

BYGGEFAGENES A-KASSE

477 kr Verification 24 Cross 97 Verification 24 Arbejdere inden for byggeri.
Dansk Metal

DANSK METAL A-KASSE

477 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Arbejdere og studerende inden for el, teknik og mekanik
3f

3F

481 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Arbejdere og studerende inden for den offentlige sektor
El

EL-FAGETS A-KASSE

510 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Arbejdere og studerende inden for el

Faglige a-kasser udelukkende for lønmodtagere

A-kasser Priser Fagforening Lønsikring Efterløn Fokus
Bupl

BUPL

427 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Pædagoger og pædagogstuderende
Laererne

LÆRERNES A-KASSE

427 kr Verification 24 Cross 97 Verification 24 Lærer og lærerstuderende
Sla

SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE

438 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Socialpædagoger og socialpædagog studerende
Fsa

FS-A

448 kr Verification 24 Verification 24 Cross 97 Funktionærer
Nnf

NNF

492 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Arbejdere og studerende inden for fødevareindustrien

Tværfaglige a-kasser for alle

A-kasser Priser Fagforening Lønsikring Efterløn Fokus
Ftfa

FTF-A

430 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Funktionærer
Ajks

AJKS

437 kr Cross 97 Verification 24 Verification 24 Humanistiske fag såsom kommunikation, sprog og journalistik.
Lederne

LEDERNES A-KASSE

440 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Ledere eller kommende ledere
Business Dk

BUSINESS DANMARK

445 kr Verification 24 Verification 24 Cross 97 Arbejdere og studerende inden for salg og marketing
Minakasse

MIN A-KASSE

445 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Alle fag

Ffa

FRIE FUNKTIONÆRER

448 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Funktionærer
Ase

ASE

456 kr ALTERNATIV TILBYDES Verification 24 Verification 24 Selvstændige erhvervsdrivende
Fagligehus

DET FAGLIGE HUS

458 kr Verification 24 Verification 24 Cross 97 Alle fag
CA

CA A-KASSE

464 kr Verification 24 Verification 24 Cross 97 Højtuddannede.
Krifa

KRIFA

464 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Alle fag
Ma

MA A-KASSE

469 kr Verification 24 Verification 24 Verification 24 Højtuddannede
Dana

DANA

548 kr Cross 97 Cross 97 Verification 24 Selvstændige erhvervsdrivende

Hvordan finder jeg a-kassen med den laveste pris?

Tit bliver man forvirret over de utrolige mange a-kasser, der reklameres for i Danmark. Dette resulterer i, at du kun opnår kendskab til de mest populære a-kasser, og som konsekvens ender du med at overse resten af de mange a-kasser, som kunne have været  gode alternativer for dig, hvis du havde tjekket dem ud. Desuden betyder a-kassens brand ikke alt, da det sommetider er de største navne, der har det dårligste ry.

Men hvorfor er nogle a-kasser billigere end andre? Ofte er a-kasser billige, når deres administrationsbidrag er relativt lavt. Hvis de har et lavt administrationsbidrag, betyder det som regel, at de ikke bruger mange penge på a-kassens yderligere muligheder og tilbud. Dette behøver ikke nødvendigvis at være en ulempe, da kvalitet ikke udelukkende er baseret på prisen. Dog afhænger det tit af, hvad man snakker om og ens forventninger til a-kassen.

Hvordan vælger jeg så den rette a-kasse? Når du skal til at vælge, er du selv med til at sætte din kriterier, da der er flere forskellige aspekter, du kan basere dit valg på. Nogle tager udgangspunkt i a-kassens medlemsfordele, andre vægter a-kassens beliggenhed højt og andre interesserer sig udelukkende for prisen på a-kassen.

Hvis du baserer dit valg på a-kassens pris, kan det være svært at skille dem ad, da langt de fleste a-kasser i Danmark ligger på en månedlig pris mellem 400 og 500 kr. Derfor bør du gribe det an på en anden måde, hvis du vil finde a-kassen med den laveste pris. Dette kan du gøre ved at vurdere 3 ting:

- Tjek a-kassernes endelige pris
Det er vigtigt at du bevarer et kritisk syn på tingene, når du skal til at vælge a-kasse. Det kan godt være, at du bliver præsenteret for en bestemt pris fra a-kassen, men det betyder ikke, at det er det totale beløb, du ender med at have betalt i sidste ende. Der kan være en række skjulte omkostninger og gebyrer i den endelige regning, og før du indser det, har du allerede betalte meget mere end planlagt.

A-kasserne pynter tit på sandheden for at gøre dem selv mere attraktive og dermed trække flere kunder ind. Derfor kan det anbefales, at du tager alle omkostninger i betragtning, når du beregner den endelige pris, du skal til at betale.

Dette vil hjælpe dig med at få et realistisk overblik over a-kassernes priser, så du ikke ender i en fælde, du ikke har råd til at være i. Så længe du ikke glemmer dette, er du godt på vej til at finde a-kassen med den laveste pris.

- Medlemsfordelene ved den billigste a-kasse

 Prisen er ikke det eneste, du skal tage hensyn til, når du skal til at vælge en a-kasse. Det nytter ikke noget, at du betaler for noget, du ikke har brug for, også selvom det er billigt. Af denne grund vil det være klogt, hvis du vælger en a-kasse, der passer bedst til din egne behov og ønsker. Dette kræver, at du studerer hver a-kasses medlemsfordele for at undersøge, hvilke af disse kan gavne dig mest på lang sigt.

Dette kan tage lang tid, og derfor skal du ikke bare kaste dig ud i den første og billigste a-kasse, men derimod overveje dine muligheder grundigt, da din a-kasse skal have de rette ressourcer for at hjælpe dig i tilfælde af arbejdsløshed.

Det er en udbredt holdning, at de dyreste a-kasser er de bedste, da de bruger flere penge på deres administration. Dog er dette en forkert antagelse, da kvaliteten af ydelserne ikke udelukkende er baseret på, hvor stor en del af a-kassens budget, der bliver brugt til dette.

Alligevel har de dyrere a-kasser typisk en mere specialiseret rådgivning, hvor du har mulighed for at modtage vejledning omkring deres jobsøgning og udarbejdelsen af dit CV og din motiverede ansøgning, samt flere medlemsfordele.

Alle a-kasser udbetaler dagpenge til deres medlemmer, så det er ikke ud fra dagpengeudbetalingen, at du bør til- eller fravælge en a-kasse. En a-kasse er din forsikring i tilfælde af arbejdsløshed. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvad du får for pengene, samt hvorvidt denne ydelse er relevant for dig.

- Undgå unødige gæld - betal dine regninger

Det kan være svært at finde den billigste a-kasse, der passer til dine præferencer og dine behov, men det kan være lige så svært at beholde dit medlemskab til denne a-kasse, hvis du ikke overholder din del af aftalen.

Som a-kassemedlem skal du til at betale et månedligt beløb, kaldt kontingent, som er med til at finansiere a-kassens administration. Hvis du ikke betaler dette, kan du ende med at få en mængde unødvendige gæld, som meget hurtigt kan være med til at gøre a-kassen dyrere.

Desuden kan du ikke forvente af din a-kasse, at de skal overholde deres del af aftalen, hvis du ikke gør det samme. I denne aftale er to parter involverede, og hvis den ene trækker sig, holder kontrakten ikke længere, da a-kassen ikke kan køre hvis ikke der betales kontingent og uden en a-kasse, er du ikke forsikret i tilfælde af arbejdsløshed. Derfor skal der være en gensidig indsats fra begge sider for at gøre samarbejdet optimalt.

Af denne grund kan det godt betale sig at betale sine regninger, da du på den måde ikke roder dig ud i en dyr gæld, du ikke kan tilbagebetale. Desuden kan du ikke flygte fra din gæld, selvom du flytter til en anden a-kasse. Derfor kan det være en god idé, at du husker på at betale dit månedlige kontingent, da du dermed er med til at bevare d

Find den bedste a-kasse her

Er du i tvivl om, hvilken a-kasse du skal vælge? Klik her og bliv klogere på, hvilken a-kasse der matcher dine behov

Relaterede blogindlæg